Isjias - dette bør du vite om isjiassmerter

Artiklene på ullevalkiropraktor.no er skrevet av kiropraktorer med lang erfaring med rygg, nakke og andre muskel- og skjelettplager.

Alle artikler blir gjennomgått av en av våre redaktører med medisinsk bakgrunn (kiropraktor). Ved behov konferer vi med vårt medisinske fagpanel.

Vi  er nøye på å bruke kildehenvisning i artiklene, men vårt fokus er å skrive lettfattelige artikler for folk flest.

Vi ønsker at våre artikler skal være så nøyaktig som mulig. Oppdager du feil eller mangler, setter vi stor pris på om du gir beskjed om dette.

LES MER: Kvalitetssikring av vårt medisinske fagpanel

LAST NED ARTIKKEL

Isjias er begrepet vi bruker for smertesymptomene som går fra korsryggen og ned i benet. Ofte vil de som blir rammet av isjias også kunne oppleve, prikking, nummenhet og svakhet i benet. Isjiassmertene kan gå langs hele lengden av isjiasnerven, fra korsryggen, ned gjennom setemuskulaturen, videre ned i leggen og helt under foten.

Isjias er ikke en diagnose i seg selv, men heller en samling av symptomer når isjiasnerven ligger i klem, oftest i korsryggen. De vanlige korsryggsårsakene som gir isjiassmerter er prolaps i korsryggen, piriformissyndrom, degenerative mellomvirvelskiver, spondylolistese og spinal stenose.

Dette er prolapssmertene

Isjiassmerter, eller bare isjias på folkemunne, blir ofte karakterisert som en eller flere av følgende symptomer:

 • Konstant smerte i rompeballen og benet på den ene siden
 • Smerten blir verre når du sitter
 • Bensmerten blir ofte beskrevet som brennende, prikkende og sviende.
 • Svakhet, nummenhet eller vanskeligheter med å bevege ben, fot eller tær.
 • Skarp huggende smerte som gjør det vanskelig å reise seg helt opp eller gå
 • Ustrålende smerte nedover lår og ben, ofte helt ned i foten og tærne.

Isjiassmerter kan variere fra litt irriterende til konstant uholdbar smerte. Symptomene vil normalt sett være lokalisert til det området som den nerveroten som er i klem går ut til. Selv om smertene og symptomene ved isjias kan være ekstreme, er det sjelden det oppstår varige skader av isjiasnerven.

 

Her går Isjiasnerven

Isjiasnerven er den største nerven i kroppen. Det er en nerve som er sammensatt av flere nerverøtter fra korsryggen. Nerverøttene i korsryggen forgreiner seg fra ryggmargen og slår seg sammen til den store isjiassnerven. Deretter går nerven ned gjennom bekken og sete, på baksiden av låret og helt ned i legg og fot.

Isjiasnerven starter i korsryggen, ved den tredje lumbale ryggvirvel.
Mellom ryggvirvlene i ryggen kommer det ut nerver (nerverøtter) som går ut fra ryggmargen og ut på hver side av ryggraden. Disse nerverøttene “smelter” sammen og danner den store isjiasnerven
Isjiasnerven går fra korsryggen, gjennom bekken og sete, helt ned på bakside av lår og ben.
I lår og ben vil isjiasnerven forgrenes og gi nervesignaler til spesifikke deler av lår, legg, fot og tær

Hvor i benet de klassiske symptomene ved isjias vil komme er avhengig av hvilken del av isjiasnerven som er i klem. For eksempel hvis nerveroten S1 er i klem vil isjiassmerten gå ned på baksiden av lår, legg og under foten. Det vil også kunne bli svakhet i leggmuskulaturen og akillesrefleksen kan bli svakere.

 

Hvem får strålesmerten?

Isjias er mest vanlig midt i livet, typisk rundt 40-50 års alderen og forekommer veldig sjelden hos barn og tenåringer. På grunn av at falsk isjias, smerte i benet uten nerveaffeksjon, ofte feildiagnostiseres som isjias er det vanskelig å spesifikt si hvor vanlig isjias er. Forskere har estimert at isjias kan ramme opp til 43% av oss i løpet av livet.

Oftest ser vi ingen konkret årsak til isjias, men det er heller noe som har fått utvikle seg over tid. Noen ganger kan det være helt trivielle bevegelser som f.eks. å plukke opp en penn fra gulvet eller knyte skoene ble utført i øyeblikket smerten kom. Dette er gjerne “dråpen som får begeret” til å renne over og ikke farlig i seg selv.

De fleste som får isjias blir bedre i løpet av 8-12 uker og får god smertelindrende effekt av konservative og skånsomme behandlingsformer som leddmanipulering hos kiropraktor, trening, akupunktur, massasje og avspenningsteknikker.

Å oppsøke lege eller andre i primærtjenesten som f.eks. en kiropraktor er viktig å gjøre tidlig for å få råd til å redusere smerten i tillegg til å utelukke andre årsaker til smertene.

Når bør du kontakte lege eller kiropraktor hvis du tror du har prolaps med utrålende smerter.

Du bør ta kontakt kiropraktor eller fastlegen hvis du svarer ja på en av følgende utsagn.

 • Nyoppståtte ryggsmerter med stråling ned i et eller begge ben
 • Nedsatt kraft i ben eller fot slik at du f.eks. snubler oftere
 • Feber i tillegg til at du har ryggsmerter  og/eller benssmerter
 • Rygg eller bensmerten forverres ved at du hoster eller nyser.
 • Prikking eller nummenhet i foten

Noen spesifikke, og heldigvis sjeldne, isjiassymptomer krever øyeblikkelig medisinsk og kanskje kirurgisk inngrep for å forhindre varig skade. Dette er når den rammede får økende nevrologiske symptomer som kan være økende krafttap i spesifikke muskler i bena, eller problemer med å holde på avføring eller blæreinnhold. Dette kaller vi Cauda equinasyndrom og du kan se symptomene i boksen nedenfor.

Når MÅ du ta kontakt med lege - alarmsymptomer

Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis du har ett av følgene alarmsymptomer:

 • Problemer med å tisse.
 • Slapp endetarmsåpning at du slipper luft uten at du klarer å kontrollere det, eller ikke holder på urin eller avføring
 • Plutselig impotent.
 • Nedsatt følelse på innsiden av lårene, rundt anus og i skrittet.

Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Ring og rådfør deg med autorisert helsepersonell om hva du bør gjøre.

Siden isjias er forårsaket av en underliggende årsak, f.eks. prolaps eller stenose, er det viktig å behandle selve årsaken til symptomene og ikke bare isjiassmertene. Derfor er det essensielt å stille korrekt diagnose på den underliggende årsaken hvis behandlingen skal ha ønsket effekt. Det er også viktig å ikke glemme at både infeksjon eller tumor i eller rundt ryggmargen også kan forårsake isjiassmerter.

De vanligste årsakene til isjialgismerter ned i benet

De følgende korsryggstilstandene er de vanligste årsakene som kan gi isjiassmerter

 • Prolaps i korsryggen
 • Spinal stenose
 • Piriformissyndrom
 • Degenerative skiver
 • Spondylolistese
 • Falsk isjias / bekkenlåsning

årsaker til isjias - skiveprolaps, spinal stenose og piriformissyndrom

 

 

Prolaps i korsryggen

Et prolaps i ryggen skjer når den myke kjernen i mellomvirvelskivene buler ut og lekker gjennom fiberringen som den er omsluttet av. Utbulingen av mellomvirvelskiven kan presse på nerveroten som går ut fra ryggmargen slik at den kommer i klem. Når nerveroten klemmes av et prolaps vil det gi isjiassmerter ned i benet.

prolaps i korsryggen

Spondylolistese

Ved spondylolistese skjer når en ryggvirvel glir framover eller bakover i forhold til virvelen under. Dette kan medføre at isjiasnerven kommer i klem.

Det finnes flere former for spondylolistese der degenerativ spondylolistese, pga slitasje i ryggen, er den aller vanligste formen. Symptomene ved spondylolistese er korsryggsmerter med utstrålende smerte ned i bena.

Spinalstenose i korsryggen

Ved stenose vil spinalkanalen der ryggmargen går gjennom ryggvirvlene være trang. Dette kan være pga en medfødt slank kanal eller at spinalkanalen blir trangere pga slitasje og påleiringer etterhvert som vi blir eldre. Spinalkanalen blir naturlig trangere etterhvert som ryggen blir eldre og det blir mer slitasje av ryggvirvlene. Symptomer fra denne tilstanden opptrer vanligst etter fylte 60 år. Ofte ser vi at stenose kommer i kombinasjon med f.eks. forstørrede fasettledd, bløtvevshevelse og bukende mellomvirvelskiver som kan komplisere plagene.

Det å holde ryggen i bevegelse ved hjelp av trening og manipulasjonsbehandling kan redusere smertene fra spinalstenose.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom oppstår når isjiasnerven blir irritert og kommer i klem når nerven passerer piriformismuskelen i setemuskelen. Det er forskjellige anatomiske varianter av hvordan isjiasnerven passerer gjennom bekkenet. Hos de aller fleste vil isjiasnerven passere mellom piriformismuskelen og bekkenet, men hos noen få vil nerven gå gjennom selve piriformismuskelen. Hvis nerven går gjennom piriformismuskelen vil den være noe mer utsatt for å komme i klem og dermed kunne forårsake isjiassmerter ned i lår og ben. Dette kaller vi piriformissyndrom.

Ved piriformissyndrom vil det ofte hjelpe å løsne opp i den stramme muskulaturen i seteregionen. Dette gjør at spenningen slipper taket og isjiassnerven ikke ligger i klem der.

Isjialgi - andre lidelser som kan gi om isjiasliknende smerter

Ved falsk isjias vil du kunne kjenne smerter ned i benet omtrent som ved ekte isjias, men selve isjiasnerven vil ikke være i klem. Falsk isjias er noe vi kaller for referert smerte der irriterte ledd eller muskler kan gi en følelse av at det er vondt ned i benet.

Det finnes flere tilstander som kan gi symptomer som kan gi isjiassmerter. Noen av de er:

 • Bekkenlåsning
 • Bekkenløsning
 • Triggerpunkt i muskulatur
 • Fraktur i f.eks. bekken, hofte eller korsbein.

Utredning av ryggsmerter med strålesmerter

Isjias er et symptom på en alvorlig tilstand. Derfor er det viktig at utredningen av problemet gjøres så grundig som mulig hos autorisert helsepersonell som f.eks. kiropraktor eller fastlege. Det å komme tidlig til utredning er viktig for å igangsette riktig behandling snarlig.

For å diagnostisere isjias er det nødvendig med en god anamnese for deretter å utføre spesifikke nevrologiske og ortopediske tester.

Kiropraktorer er eksperter på  smerter i ryggen og bør være førstevalget ditt hvis har smerter i korsryggen eller isjias-liknende smerter. Medlemmer av Norsk Kiropraktorforening er i tillegg etterutdannet i Utvidet Korsryggsundersøkelse og Standardisert Prolapsforløp.

Behandling av prolaps med utstrålende bensmerter

Det finnes flere metoder for å behandle isjias og prolaps. Det viktige med behandlingen er at den skreddersys til den enkelte i tillegg til at utviklingen av symptomene overvåkes underveis. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med operasjon. Trygge manuelle behandlingsteknikker vil bli brukt for å øke bevegelsen i muskler og ledd slik at tilhelingsprosessen går raskere.

Behandlingsteknikker for prolaps kan være:

 • Veiledet øvelser
 • Manipulasjonsbehandling
 • Tørrnålbehandling / akupunktur
 • Medikamentell behandling
 • Kirurgisk inngrep

Øvelser for prolaps

Ved prolaps er det ofte veldig nyttig å utføre retningsbestemete øvelser for prolaps. Dette er skånsomme strekkøvelser du gjør med ryggen for å påvirke prolapsen til å forsiktig trekke seg tilbake slik at nerven som ligger i klem får litt mer plass. Hos en kiropraktor eller fysioterapeut vil du kunne få veiledning i hvilke prolapsøvelser som er riktig for nettopp din rygg.

Normalt sett vil isjiassmerter vare i 8-10 uker avhengig av alvorlighetsgrad og om riktig behandling igangsettes tidlig.

Etter flere år med smerter i lyske, hofte og korsrygg fikk jeg til slutt hjelp av Alex Horne. Han fant raskt ut at det var psoas major som forårsaket både smertene og den nedsatte bevegeligheten. Etter litt over et halvt år med målrettet behandling og trening er jeg nå i stand til igjen å gå toppturer, dra pulk og løpe.Alex sin ekspertise og profesjonelle tilnærming til å finne årsaken til problemene og ikke bare behandle symptomene, har vært uvurderlig for at jeg har fått tilbake bevegeligheten, en smertefri hverdag og igjen kan leve et aktivt liv.
Sara er en helt fantastisk kiropraktor, lytter og setter av tid til å høre på deg.. Hun har hjulpet meg fra å være kjempe svimmel / krabbe rundt til å kunne leve normalt. Noen få behandlinger igjen og jeg er helt frisk. Nesten litt synd å skulle være ferdig behandlet, for da mister man tiden med Sara, hun prater og ler, det er veldig hyggelig å være hos henne! Har anbefalt henne til flere jeg kjenner både store og små ( babyer ) hun har fikset problemet hos alle 😊
Tusen takk for tilbakemeld. tror nok jeg må ta en alvorlig prat med legen. I mellomtiden bruker jeg øvelsene som du har lagt ut.
Veldig bra og proff kiropraktor som vet hva hun holder på med!
Sara er utrolig profesjonell og dyktig. Etter mange år med smerter så har hun hjulpet meg med både behandling og med gode øvelser jeg kan gjøre hjemme. Kan varmt anbefale henne!
Etter behandling hos Alex er jeg nå endelig smertefri og løpbar igjen etter en langvarig akillessenebetennelse.Jeg gikk til Alex både for hans kunnskap og erfaring med idrett og for at han benytter seg av flere ulike behandlingsmetoder.Før behandlingen startet avdekket Alex skjevheter og svakheter som kan ha gjort skaden unødig langvarig. Med et skreddersydd opplegg, godt forklart og illustrert i videoer av Alex, ble jeg fort såpass motivert at jeg faktisk kom i gang med, og fortsatt gjør regelmessig trening av styrke, ballanse og bevegelighet.Jeg har inntrykk av at Alex både har solid kunnskap og i tillegg holder seg godt oppdatert på nyere forskning og erfaring rundt idrettsskader. Det gir meg trygghet og motivasjon til å fortsette med øvelsene jeg har fått, og til å komme tilbake til Alex om det skulle dukke opp nye utfordringer.
Har gått til behandling av nakke/kjeve og haleben hos Alex over en lengre periode. Han er dyktig, oppmerksom og imøtekommende.
Utrolig profesjonelt sted med flinke folk. Alexander Peter Horne har hjulpet meg med nakkestivhet som har gitt meg hodepine, dårlig holdning i ryggen, og generelt bedre livskvalitet. Anbefales på det sterkeste, uten tvil den beste kiropraktoren jeg har vært hos, og jeg har testet en god del.
Excellent diagnosis and treatment of my hip problem. Treatment and a course of exercises from Alex reduced pain levels and built strength and control of the joint, which contributed to a very quick recovery from the hip replacement surgery which turned out to be needed.
Espen Aag Holth er en kjempehyggelig og dyktig kiropraktor.
Fikk time, nærmest på timen. Diagnose umiddelbart (krystallsyke) og bedring etter første behandling. To oppfølgende timer ganske raskt og jobben gjort. Ingen forsøk på å forlenge behandlingen unødig.
Jeg kom til Alex i forbindelse med korsryggssmerter. Han tok problemene mine på alvor og han løste det med sine behandlingsmetoder . Veldig dyktig kiropraktor.Jeg anbefaler Alex veldig mye!!
Dyktig kiropraktor, anbefales på det sterkeste
Kjempebra service
Hurtig respons på henvendelse angående lydfil på nettsiden. De ordnet opp umiddelbart.
Jeg fikk god hjelp av Alexander til anspenthet i nakke. Vil anbefale Ullevål Kiropraktorklinikk.
Kjapp og tillitsvekkende respons på henvendelse! Tok seg tid, og var imøtekommende og interessert for å kunne gi best mulig oppfølging av plagen som ble presentert!
Very usefull. Thank u
Espen ved Ullevål Kiropraktorklinikk har hjulpet meg ved mange episoder der kiropraktoren trengtes. Han er faglig dyktig, hjelper meg med å forstå problemet jeg har og behandler meg effektivt slik at jeg kommer meg på bena igjen så fort som mulig. Anbefales!
Rolig beliggenhet. Jeg hadde problemer med å løfte armen på grunn av skuldersmerter i skulder og nakke. Jeg så resultater på første gang jeg var der, ogalltid forbedring. Jeg anbefaler.
Jeg har vært hos Alex Horne med smerter i hofte, skulder og nakken, han identifiserte raskt og forklarte meg godt og grundig hva problemene var.Behandlingene gir raskt effekt og hjemmetrenning jeg fikk fra ham har hjulpet masse!Alex Horne er en veldig dyktig og veldig hyggelig kiropraktor som jeg anbefaler på det varmeste!
Veldig fornøyd med behandlingen jeg får hos Alex Horne ifm. det som har utviklet seg til å bli kronisk "jumpers knee". Ble tatt seriøst fra første time med en grundig gjennomgang av bevegelighet, funksjonalitet og smerter i kneet og etter bare 5 behandlinger er jeg mye bedre. Kombinasjonen av nåler, massasje, "knekking" og styrkeøvelser har fungert over all forventning og oppleves nesten som en "mirakelkur" etter mange måneder med smerter som har gjort at jeg ved enkelte anledninger har måtte dra meg opp trapper etter rekkverket. Nå går jeg trapper uten problemer og gleder meg til fortsettelsen. Anbefales på det varmeste!
Fikk utrolig god oppfølging og behandling av Espen. Kan anbefales!
Begynte å plages med bekkensmerter pga graviditet i uke 29 og bestilte time til Sara H. Nordanger. Etter 3-4 timer, 1 gang i uken, ble det mye bedre. Smertene er så å si borte selv om magen blir større. Har også fått gode øvelser til å styrke bekkenmusklene videre. Dette har gjort at jeg kan være lengre i jobb og ha en normal hverdag som gravid 🙂
Jeg booket time hos Sara Nordanger tett opp mot min termin på grunn av meget vond og lite bevegelig korsrygg. Hun konstaterte meget raskt om at det i mitt tilfelle dreide seg om en bekkenlåsning, og at dette kunne behandles. Jeg mottok to behandlinger hos Sara, i tillegg til et sett med øvelser jeg kunne utføre hjemme. Underveis i behandlingen utviste Sara meget stor kompetanse og profesjonalitet på sitt felt, og var veldig flink til å forklare meg hva hun skulle gjøre, og hvorfor. Ikke minst var behandlingen veldig tilrettelagt for barnet i magen. Allerede etter første behandling var jeg veldig mye bedre, og sammen med øvelsene hjemme går jeg nå en fødsel i møte uten bekkensmerter. Jeg er utrolig fornøyd med kunnskapen, og vennligheten, jeg ble møtt med på Ullevål Kiropraktorklinikk, og angrer på at jeg ikke oppsøkte hjelp tidligere. Jeg vil gi Sara mine aller beste anbefalinger! 🙂
Går til behandling for nakkeprolaps hos Alex Horne, og er så langt veldig fornøyd. Jeg følges tett opp med øvelser og diverse typer behandling, får grundige forklaringer og føler meg alltid trygg og ivaretatt. Alex oppleves som faglig dyktig, profesjonell, engasjert, positiv og lyttende. Anbefaler han sterkt videre!
Helt fantastisk god hjelp og behandling hver eneste gang. Nesten så jeg savner å få litt vondt i ryggen igjen, for nå er det lenge siden sist.
Veldig fornøyd med Alex. Kom til han i forbindelse med at jeg har en del svimmelhet og trykk i hode etter 3 måneder gammelt hjerneslag. Han tok seg god tid og engasjerte seg i mine plager. Dagen etter timen hos han, sendte han meg en god detaljert informasjon om mine plager/ettervirkninger. Veldig flott med behandlere som har tid til å virkelig engasjere seg. Kan absolutt anbefale han på det sterkeste.
Jeg fikk god behandling for smerter i nakke og skuldre og kan varmt anbefale behandling hos kiropraktor Sara.
Sara Nordanger is a wonderful, knowledgeable and professional chiropractor. She’s caring and very empathetic towards her patients. I’ve had the pleasure to be treated by Sara for a little under a month now and I only have good things to say about her and the treatment I’ve received. I came to her with unbearable pain and she took my pain very seriously and has helped me tremendously towards a more painless everyday life. I look forward to every session I have with her and I strongly recommend her to everyone who wants a chiropractor that goes above and beyond to help her patients!!
Etter akutt behandling for bekkensmerter og låsning ble fikk jeg rask time for behandling hos Sara. Kan anbefale klinikken på det varmeste og spesielt Sara for behandling under graviditet. Hun er faglig dyktig, en behagelig person og flink med mennesker.
Alex tar seg tid til å bli kjent med pasientene sine og til å forstå årsakene rundt smertene. Han er dyktig og profesjonell og jeg er veldig fornøyd med behandlingen for det hjalp meg å bli kvitt smerte i nakken og intense hodepiner. Anbefaler på det sterkeste.
Kan anbefale Kirorpaktor Sara på det sterkeste, hun har fått meg smertefri fra både skulderbetennelse og prolaps i korsryggen.
Jeg fant frem til Ullevål Kiropraktorklinikk og kiropraktoren Alex Horne ved en tilfeldighet da jeg hadde akutt behov for time hos kiropraktor, og det er jeg veldig glad for.Han lytter og er interessert i meg som pasient, forteller og forklarer hva han oppdager under undersøkelsene og hva han gjør under behandlingene, og er generelt veldig dyktig. Jeg anbefaler han på det varmeste videre til andre!
Espen HolthHan reparerte nakken min pån2 forsøk.Hadde gått til en annen tidligere 6-7 ganger uten samme resultat. ANBEFALES!
Alex er en superflink kiropraktor som virkelig anbefales!
Behandling hos Alex Horne har vært veldig bra. Setter pris på at han er rolig, lyttende, tillitsvekkende og så langt jeg kan vurdere meget kompetent. Han spør ikke for mye og ikke for lite, og jeg stoler fullt og helt på han.
Alex er meget dyktig, og han er også flink til å følge opp mtp. opptrening.
Jeg går til Ullevål Kiropraktorklinikk fordi jeg sliter med migrene og jeg har utelukkende positive opplevelser med denne behandlingen. Kiropraktoren Alex Horne Mchiro er veldig hyggelig og profesjonell og har behandlet andre i samme situasjon. Alt tyder på at dette faktisk kan virke på slike plager.
God behandling, anbefales til alle som trenger hjelp, fra en kiropraktor.
Fikk meget god hjelp med bekkenplager i forbindelse med svangerskap
Gleder meg til hver gang jeg skal til behandling hos Sara. Hun er så flink og koselig. Anbefaler henne!
Har vært veldig fornøyd med min kiropraktor . Jeg opplevde stedet som profesjonelt og behagelig , med spisskompetanse og ekspertise . Kan anbefales til de med både diagnostiserte muskel/ skjelett plager samt psykosomatiske lidelser .
ANBEFALING.Jeg har vært innom Ullevål kiropraktorklinikk flere ganger de siste årene pga. Idrettsskader.Jeg har vært behandlet både av Therese Aarsæther og Sara Nordanger og har opplevd begge som faglig meget dyktige.Jeg har også opplevd begge som positive , lyttende og omsorgsfulle personer som det har vært lett å kommunisere med.De har vært kreative i behandlingsmetodene og har vært flinke til å gi råd mht. egentrening.Jeg har alltid fått den hjelpen jeg trenger og kjenner meg trygg når jeg anbefaler både dem og klinikken til andre.Med vennlig hilsen Bjørn Grieg
Kjempeflinke!
Var hos Alex Hoine!Veldig godt fornøyd .Hyggelig kiropraktor som forklarte godt og grundig.Anbefales på det sterkeste
Slet med nautisk vertigo. Fikk presis diagnostikk av Espen Aag Holth. To behandlinger og symptomfri siden! Meget godt fornøyd. Profft og vennlig!
Svært fornøyd med Alex Horne hos Ulevåll kiropraktor klinikk! Blir møtt med faglig dyktighet, imøtekommenhet interesse for din situasjon!
Jeg gikk gjennom en fryktelig vond prolaps i årsskiftet 16/17 og greide knapt å fungere i en seks-ukers periode. Kim Orderud ble min reddende engel, behandlet meg nesten daglig, samarbeidet tett med min nåværende fastlege og fulgte meg opp helt til jeg fungerte igjen. Den aller beste opplevelsen jeg jeg har hatt med helsevesenet i mitt liv. Kan ikke anbefale Kim høyt nok!
Vi hadde et trygt og godt møte med klinikken. Christine Grevle Iveland tilnærmet seg og behandlet min sønn på syv på en overbevisende måte; stødig, trygt og hyggelig. Vi fikk time på dagen. Anbefales!
Alex ved Ullevål Kiropraktorklinikk har virkelig vært til stor hjelp, og det er tydelig at han strekker seg langt for å hjelpe sine pasienter. Han har gitt meg en uvurderlig oppfølging. Kan virkelig anbefale på det sterkeste!
Jeg vil på det sterkeste anbefale denne klinikken, spesielt Espen. Jeg har slitt med smerter og låsninger i nakke, bekken og rygg i mange år, og prøvd utallige kiropraktorer. Dette var min redning!
Christine grevle tar seg tid til og høre hva problemet er og gjør en utmerket jobb. Veldig hyggelig opplevelse
Super fornøyd! Har fått behandling av Espen i det siste og mener han er en ekstremt dyktig. Viktigst av alt har behandling hjulpet meg veldig og lettet på smerten jeg har slittet med i lenge, men i tillegg er det god stemning og gode samtaler under behandlinger som forbedrer opplevelsen.Anbefales på det sterkeste!
Selv stedet er rent og ryddig, men Sara som er min kiropraktor må få en gullmedalje. Hun er fantastisk. Slitet med svimmelheten i ca 6 måneder og den har blitt redusert til 90 % . Vet ikke hva jeg skulle gjøre uten henne.
Dyktige og seriøse. God service
Christine er en flink og hyggelig kiropraktor jeg kan anbefale til alle.
Som toppidrettsutøver er man avhengig av at kroppen til enhver tid fungerer, og det er gjerne de små tingene som utgjør de store forskjellene.Med Alex sin brede kompetanse, og nedslagsfelt, har rehabiliteringstiden gått betraktelig ned. Kombinasjon av sportskiropraktikk, oppfølging rundt øvelser/egentrening, og å gi pasienten en forståelse av problemet bak skaden, er veldig bra!
Ble behandlet av Alexander Peter Horne for krystallsyken allerede 45 minutter etter at jeg ringte for å bestille time. Det var full klaff og jeg ble 100 % restituert etter den ene behandlingen. Jeg var til kontrolltime en uke etterpå hvor dette ble bekreftet. Tusen takk, dette var imponerende.
Veldig gode råd og service hos Kim for tips til behandling og behandlingsmåte. Han viser god service og mye kompetanse innenfor sine særfelt. Anbefales veldig! Trygve
Har besøkt Espen i forbindelse med en plage jeg hadde i foten. Han identifiserte raskt hva problemet var og la opp et program videre. Han traff blink og foten min har på kort tid blitt langt bedre -- og jeg noen erfaringer rikere om egen kropp.Espen er dyktig, kunnskapsrik og god på å lytte og kommunisere. Anbefales på det varmeste.
Veldig bra
Jeg har fått svært god behandling av kompetent personale som også er imøtekommende og hyggelige.
Fikk anbefalt Ullevål Kiropraktorklinikk av fysioterapeut på Lymfødemklinikken i Oslo. Hadde store smerter under foten. Jeg hadde fått plantar fascitt.Jeg lærte å plastre foten min og ble anbefalt å la foten gripe rundt et håndle noen minutter hver morgen. Startet med korte turer. Etter ca seks uker er nå foten min helt fin! Lange turer, flere ganger i uken. Og jeg fortsetter å løfte et håndkle men foten!Takk til Espen for god hjelp og veiledning.
Merkbart bedring etter en dag,med funksjonene med nakkeproblemer fra Dere,og som jeg skal fortelle mine venner,også på dansen.Nokk engang ,tusen takk ,og for tilb.mld. med eventuell lege i LillesandHa en fin dag.Hilsen fra Kjell S Lindholm.👍🌹🌹🌹
Veldig fornøyd!! Hjelper veldig mye under svangerskapet 👌👌
Espen Aag Holth kurerte meg for Plantarfacitt. Han er meget dyktig og anbefales på det varmeste. I tillegg er han særdeles hyggelig og morsom.
Utrolig hva Espen får til.Rask og kunnskapsrik. Kom med ikke de helt store forventningene. Gått med verkende føtter i flere år, gruet meg til å gå ut av sengen hver morgenen.Bedring kom med en gang. Han fant de vonde stedene og behandler med sikker hånd. Han lærer og forteller samtidig, så jeg kan forebygge selv.Gleder meg til hver time : )Hvorfor gjorde jeg ikke dette før?
Ullevål Kiropraktorklinikk er meget bra!
Måste alla prova💕
Er fortiden på behandling hos denne klinikken. Kan ikke si noe annet enn at servicen er topp, sentral beligenhet. Er veldig glad over å ha funnet dem. Kiropraktor Sara Hummervoll Nordanger, som er min behandler er absolutt å anbefalle. Hun er alltid presis til timen,effektiv, dyktig og veldig hyggelig. Opplever henne også veldig fagelig dyktig.Toppel opp for henne og klinikken. 👍
Har fått veldig bra behandling av kiropraktor Christine! Eg har respondert veldig bra på både justeringer og nålebehandling, og føler at Christine bruker ein teknikk som fungerer veldig bra. Kom inn på grunn av smerter i nedre rygg og er så og sei smertefri på det området no. Har fortsatt å gå til Christine med jevnlige mellomrom. Ho er lett å snakke med, forstår kvar problemet ligg og har ein behagelig framgangsmåte. Kan anbefales på det sterkeste til alle!
Jeg vil anbefale Ullevål kiropraktorklinikk på det sterkeste! Jeg er gravid og 30 uker på vei. Har hatt av og på med smerter i ryggen i et års tid, og vært spesielt plaget under svangerskapet. Etter en behandling hos kiropraktor Sara Nordanger ble jeg kvitt plagene og ryggen er nå som en drøm. Det viste seg at jeg hadde bekkenlåsning. Sara kom med mange gode råd og tips til forebyggende øvelser. Jeg vil anbefale alle gravide til å bestille en time hos dyktige Sara Nordanger.
Ble veldig godt mottatt av kiropraktor Espen. Han greide faktisk å gjøre meg bedre allerede ved første besøk. Sammen har vi valgt at jeg går der et par ganger til for å løse mine probl best mulig. Anbefaler virkelig Ullevål Kiropraktorklinikk. Rask time og kiropraktoren var virkelig dyktig!!!
Særdeles flinke kiropraktorer
Var helt låst i ryggen i går og ringte rundt med nesten litt panikk. Alle var fullbooket, men når jeg ringte Ullevål kiropraktorklinikk sa Sara hun kunne behandle meg når hun var ferdig med alle andre pasienter for dagen. Det ble knekking og akupunkturnåler og en mye bedre rygg👍🏻
Flinke og hyggelig personale, med god kompetanse.
Solid kunnskap - imøtekommende og grundig behandler. Meget god og kompetent service
Fabelaktig flott det finnes et sånt sykehus😊
Rask svar på henvendelse. Veldig nyttig informasjon og praktisk råd.
Therese er en utrolig flink kiropraktor, rolig blid og behagelig. Kommer tilbake.
Meget dyktige fagfolk. Anbefales sterkt.
Jeg har fått rask og bra behandling av Kim. Han har tatt mine ryggproblemer på alvor og har henvist til flere andre spesialister slik at jeg har fått en helhetlig vurdering på kort tid.
Topp behandling fra kiropraktor-Kim. Glad det ikke var en trigger happy kiropraktor av den "gamle skolen" som kastet seg over meg og knakk løs i vildens sky jeg benyttet. Da hadde det gått skikkelig galt antageligvis. Godt samarbeid med legekontoret i samme lokaler, gjorde at jeg ble videresendt til rette instans (CT på UiO) for ytterligere utredning. Omstendelig og god utredning allerede på benken til Kim gjorde at dette fikk en bra utgang.
I romjulen 2017 la jeg igjen en kommentar hos dere etter et tilfeldig søk på Plantar Facitt-behandling.Jeg var da så vond i bena at jeg lå og gruet meg til å stå opp. Tror jammen det var snakk om bare noen timer før jeg fikk telefon av dere og ble anbefalt å gå til kiropraktor og prøve trykkbølgebehandling.Så da ringte jeg straks Libra klinikken i Stavanger, Camilla Bjørnsen Tjensvoll, etter anbefaling fra dere.Gikk til behandling i 7 uker og nå er jeg så og si bra! Merker det er litt igjen, men det blir stadig bedre ettersom det heles!Å gå rundt i høye hæler er det nok slutt med, men kan sove, trene, og ikke minst stå opp opp morgenen uten å grue meg til å sette bena på gulvet - etter mange år med vondt! Det er så godt!!!Tusen takk for at dere ringte meg!Mvh Tine
Har sjeldent følt meg mer ivaretatt og fulgt opp enn av kiropraktor, Kim Orderud, i samarbeid med leger. Flere burde samarbeide på den måten de gjør. Det skaper trygghet for pasienten og stjerner i boken for Ullevål kiropraktorklinikk, som får mine varmeste anbefalinger! Kim Orderud er mer enn en kiropraktor. Han gir den ekstra servicen man kan drømme om og investerer så mye i sine pasienter at du får mer oppfølging enn du trodde du hadde krav på. Han gir hjernet for at du skal få den beste behandlingen og bli kvitt smertene. Når jeg var langt nede, tok han tak og sørget for å få meg inn til en ryggoperasjon jeg sårt trengte. Det vitner om en mann som har hjertet på riktig sted. Jeg er evig takknemlig for all hjelp og støtte jeg har fått på veien! Charlotte
Maria er en meget dyktig kiropraktor, som tar hodepine på alvor. Hun ser gjerne på årsaken, og at de kan være flere. Hun gir flotte råd om god kost og mosjon, og har en behagelig og tillitsvekkende utstråling. Og hun tar all den tiden man skulle trenge . Hun holder også fastlege oppdatert. Hadde flere stjerner vært mulig har hun fortjent dem 😁😁
Gikk hos Maria da jeg var gravid.Hun hjalp meg med å bli kvitt hodepine og gjorde graviditeten mye lettere. Kan anbefales:)
Er svært fornøyd med den gode hjelpen og behandlingen jeg har fått av nakkesmertene etter en sykkelulykke, og det har vert betryggende at kiropraktorene har et godt tverrfaglig samarbeid med legen ved behov.
Professional clinic, take their time to listen to patients before making a proper assesment. Follow up on treatments and comply with all regulations in terms of documentation, etc.
Jeg har jobbet tett sammen med Sara Nordanger i mer enn ett år og hun har fått meg til å endre synet på kiropraktikken. Hun er en svært dyktig kliniker. Stiller eksakte diagnoser og får folk bra og i gang igjen med egenbehandling og trening. Hun vet også når hun skal «ligge unna» og ikke behandle.Anbefales varmt!Ragnhild Strand , spes allmenn medisn, fastlege Medical City
Jeg er svært fornøyd med behandling og oppfølging fra kiropraktor Kim Orderud. Jeg ble tatt på alvor og følte stor nytte av behandlingen som ble utført. Øvelsene jeg fikk er relevante, og jeg forlot klinikken med en optimisme om at gjør jeg hjemmeleksene mine så kan tilstanden min bedres. Oppfølgingen i etterkant har vært strålende. Kommer garantert til å bruke Ullevål Kiropraktorklinikk igjen.
Jeg hadde hatt vondt i knærne når jeg reiste meg opp i et par måneder og jo dypere jeg satt, dess vondere var det å reise seg.Iom jeg er over 60, trodde jeg dette kanskje hadde noe med alderdom å gjøre, men tenkte det var greit å få det bekreftet av en fagperson. Derfor kontaktet jeg Kim, og han fortalte at det mest sannsynlig handler om noe som kan helbredes, og han hadde rett! :-)Etter 5-6 behandlinger og litt øvelser hjemme er smertene omtrent forsvunnet. Litt henger igjen, men det er opp til meg å jobbe med, vha øvelser jeg har fått av Kim.Jeg er veldig fornøyd, og kan anbefale ham og klinikken på det varmeste.
Kan varmt anbefale kiropraktor Therese Aarsæther. Har hjulpet både min skrøpelige nakke/rygg og bekken (ifm svangerskap), og låsninger i kjeve og nakke på sønnen min. Selv om jr. Har vært både overtrøtt og sulten har han ligget å gurglet under behandling.
Kim Orderud er en fantastisk kiropraktor. Han er utrolig flink til å hjelpe pasienten med alle årsaker til skade og til å finne bedre måter å takle stress i hverdagslivet. Anbefaler han på det varmeste.
Superflink!Fikk helt super behandling av Kim. Han forstå helt hva jeg mente når jeg forklarte symptomene mine og klart å få til en veldig forbedring med bare en behandling. Anbefaler veldig!
I påsken hadde jeg akutt behov for en time grunnet en låsning i nakken. Jeg kom i kontakt med Diodor som tok meg inn på en hastetime. Makan til en proff og serviceminded person skal man lete lenge etter. Han fikset nakken min og samtidig gav meg litt tips til noen øvelser som ville hjelpe meg i framtiden. Vil anbefale Ullevål Kiropraktorklinikk til alle venner og bekjente! Tusen takk for hjelpen.
Vi gikk til Therese med vår nyfødte jente. Kiropraktoren tok seg god tid og var svært vennlig. Behandlingen av muskelspenningene som kiropraktoren utførte gav godt resultat, og ammingen har gått mye bedre i etterkant. Etter siste behandling smilte veslejenta hele tiden! Anbefales!HilsenRagnhild og Bjørn T
I have treated a few times for lower back problem with big help so when my newborn son seemed "a bit locked up" and looked mostly to one side I seemed help from Therese again. AND what a different it made!! I got a hole new son already after first treatment and after 2nd treatment he could again turn his head normally and sleep through the night:) now my son is 1,5 and just been checked and it was all ok;)Can warmly recommend the clinic and especially Therese and her specialty within newborns;) already sent one friend's baby to her and Therese helped that baby as well after two treatments;))
Har vært hos Kim med smerter ifm korsryggsmerter, og fått utmerket behandling samt veiledning til hvilke øvelser man kan benytte seg av hjemme. Setter også stor pris på god oppfølging i etterkant av behandling.
Kim is an excellent chiropractor. After many years of rugby injuries and general neglect of these injuries, I found myself having chronic pain in my back in hips. Kim has not only helped me relieve these injuries but also has got me on the path of proactive recovery.I highly recommend Kim!
Jeg har brukt Kim ved et par anledinger på grunn av låsninger i nakke og nummenhet i en hånd. Etter litt knekking og gode råd har jeg plagene forsvunnet. Kan absolutt anbefale en tur innom Ullevål Kiropraktorklinikk, de yter god service og gjør en god jobb.
Jeg var hos Kim med en store ryggsmerter, og fikk veldig god behandling. Etter tre behandlinger var ryggen min fin igjen, og jeg fikk øvelser som har holdt smertene borte siden. Seriøs og dyktig kiropraktor.
Meget flinke og dyktige kiroprakterer. Takk for hjelpen.
Kim reddet meg nærmest mirakuløst fra en stiv nakke, veldig bra service!
Jeg har vært hos Kim ved et par anledninger i forbindelse med et jumpers knee samt en låsning jeg har hatt i ryggen. Låsningen ble justert med et par enkle behandlinger og kneet fikk jeg gode tips til hvordan jeg skulle behandle med hjemmetrening. Opplever denne gjengen som engasjerte og serviceminded.
Alltid raskt og god service når ryggen låser seg. Deres fokus på forebygging har også gjort at jeg opplever mindre smerter. Ved å følge rådene rundt kosthold og bevegelse, trenger jeg bare komme innom av og til =)
js_loader

Hos kiropraktoren vil du som pasient bli inkludert i prolapsforløpet som er en 8 ukers oppfølgingsplan med fastsatte kontrollposter.

 

Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.  Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

  Kontakt oss

  Kim behandler smerter i nakke og rygg. Han har fordypet seg i isjias og prolaps. Kim er kiropraktor ved Ullevål Hageby Legesenter, i tillegg til å studere til master i nevrologi på Bournemouth University.

  Vi bruker informasjonskapsler

  Våre nettsider benytter cookies. Dersom cookien ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil den ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette.

  Dine innstillinger for informasjonskapsler

  Disse informasjonskapslene er nødvendig for nettsidens grunnleggende funksjoner og vil derfor alltid være aktivert. Dette inkluderer informasjonskapsler som gjør at du blir husket når du besøker nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. Disse informasjonskapslene muliggjør gjennomføring av aktiviteter og handlinger på nettstedet som du ønsker å gjennomføre, som for eksempel handlevogn- og betalingsprosessen. I tillegg har informasjonskapslene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler. Informasjonskapsler på sosiale medier gir deg mulighet for å koble deg til det sosiale nettverket ditt og dele innhold fra nettstedet vårt via sosiale medier. Informasjonskapsler på annonser (fra tredjeparter) samler informasjon som bidrar til at vi kan tilpasse annonseringen bedre i forhold til dine interesser, både innenfor og utenfor dette nettstedet. I noen tilfeller kan disse informasjonskapslene innebære behandling av dine personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon om denne behandlingen av personopplysninger, kan du se våre Vilkår for personvern og informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer disse informasjonskapslene, kan det medføre at du ser annonser som ikke er like relevante for deg, eller at det ikke er mulig å koble til like effektivt med Facebook, Google eller andre nettverk, og/eller at du ikke får delt innhold på sosiale medier.