Isjias - dette bør du vite om isjiassmerter

4.9/5 (198)

Artiklene på ullevalkiropraktor.no er skrevet av kiropraktorer med lang erfaring med rygg, nakke og andre muskel- og skjelettplager.

Alle artikler blir gjennomgått av en av våre redaktører med medisinsk bakgrunn (kiropraktor). Ved behov konferer vi med vårt medisinske fagpanel.

Vi  er nøye på å bruke kildehenvisning i artiklene, men vårt fokus er å skrive lettfattelige artikler for folk flest.

Vi ønsker at våre artikler skal være så nøyaktig som mulig. Oppdager du feil eller mangler, setter vi stor pris på om du gir beskjed om dette.

LES MER: Kvalitetssikring av vårt medisinske fagpanel

Isjias er begrepet vi bruker for smertesymptomene som går fra korsryggen og ned i benet. Ofte vil de som blir rammet av isjias også kunne oppleve, prikking, nummenhet og svakhet i benet. Isjiassmertene kan gå langs hele lengden av isjiasnerven, fra korsryggen, ned gjennom setemuskulaturen, videre ned i leggen og helt under foten.

Isjias er ikke en diagnose i seg selv, men heller en samling av symptomer når isjiasnerven ligger i klem, oftest i korsryggen. De vanlige korsryggsårsakene som gir isjiassmerter er prolaps i korsryggen, piriformissyndrom, degenerative mellomvirvelskiver, spondylolistese og spinal stenose.

Dette er isjiassmerter

Isjiassmerter, eller bare isjias på folkemunne, blir ofte karakterisert som en eller flere av følgende symptomer:

 • Konstant smerte i rompeballen og benet på den ene siden
 • Smerten blir verre når du sitter
 • Bensmerten blir ofte beskrevet som brennende, prikkende og sviende.
 • Svakhet, nummenhet eller vanskeligheter med å bevege ben, fot eller tær.
 • Skarp huggende smerte som gjør det vanskelig å reise seg helt opp eller gå
 • Ustrålende smerte nedover lår og ben, ofte helt ned i foten og tærne.

Isjiassmerter kan variere fra litt irriterende til konstant uholdbar smerte. Symptomene vil normalt sett være lokalisert til det området som den nerveroten som er i klem går ut til. Selv om smertene og symptomene ved isjias kan være ekstreme, er det sjelden det oppstår varige skader av isjiasnerven.

 

Isjiasnerven

Isjiasnerven er den største nerven i kroppen. Det er en nerve som er sammensatt av flere nerverøtter fra korsryggen. Nerverøttene i korsryggen forgreiner seg fra ryggmargen og slår seg sammen til den store isjiassnerven. Deretter går nerven ned gjennom bekken og sete, på baksiden av låret og helt ned i legg og fot.

Isjiasnerven starter i korsryggen, ved den tredje lumbale ryggvirvel.
Mellom ryggvirvlene i ryggen kommer det ut nerver (nerverøtter) som går ut fra ryggmargen og ut på hver side av ryggraden. Disse nerverøttene “smelter” sammen og danner den store isjiasnerven
Isjiasnerven går fra korsryggen, gjennom bekken og sete, helt ned på bakside av lår og ben.
I lår og ben vil isjiasnerven forgrenes og gi nervesignaler til spesifikke deler av lår, legg, fot og tær

Hvor i benet de klassiske symptomene ved isjias vil komme er avhengig av hvilken del av isjiasnerven som er i klem. For eksempel hvis nerveroten S1 er i klem vil isjiassmerten gå ned på baksiden av lår, legg og under foten. Det vil også kunne bli svakhet i leggmuskulaturen og akillesrefleksen kan bli svakere.

 

Hvem kan få isjias?

Isjias er mest vanlig midt i livet, typisk rundt 40-50 års alderen og forekommer veldig sjelden hos barn og tenåringer. På grunn av at falsk isjias, smerte i benet uten nerveaffeksjon, ofte feildiagnostiseres som isjias er det vanskelig å spesifikt si hvor vanlig isjias er. Forskere har estimert at isjias kan ramme opp til 43% av oss i løpet av livet.

Oftest ser vi ingen konkret årsak til isjias, men det er heller noe som har fått utvikle seg over tid. Noen ganger kan det være helt trivielle bevegelser som f.eks. å plukke opp en penn fra gulvet eller knyte skoene ble utført i øyeblikket smerten kom. Dette er gjerne “dråpen som får begeret” til å renne over og ikke farlig i seg selv.

De fleste som får isjias blir bedre i løpet av 8-12 uker og får god smertelindrende effekt av konservative og skånsomme behandlingsformer som leddmanipulering hos kiropraktor, trening, akupunktur, massasje og avspenningsteknikker.

Å oppsøke lege eller andre i primærtjenesten som f.eks. en kiropraktor er viktig å gjøre tidlig for å få råd til å redusere smerten i tillegg til å utelukke andre årsaker til smertene.

Når bør du kontakte lege eller kiropraktor hvis du tror du har isjias.

Du bør ta kontakt kiropraktor eller fastlegen hvis du svarer ja på en av følgende utsagn.

 • Nyoppståtte ryggsmerter med stråling ned i et eller begge ben
 • Nedsatt kraft i ben eller fot slik at du f.eks. snubler oftere
 • Feber i tillegg til at du har ryggsmerter  og/eller benssmerter
 • Rygg eller bensmerten forverres ved at du hoster eller nyser.
 • Prikking eller nummenhet i foten

Noen spesifikke, og heldigvis sjeldne, isjiassymptomer krever øyeblikkelig medisinsk og kanskje kirurgisk inngrep for å forhindre varig skade. Dette er når den rammede får økende nevrologiske symptomer som kan være økende krafttap i spesifikke muskler i bena, eller problemer med å holde på avføring eller blæreinnhold. Dette kaller vi Cauda equinasyndrom og du kan se symptomene i boksen nedenfor.

Når MÅ du ta kontakt med lege - alarmsymptomer

Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis du har ett av følgene alarmsymptomer:

 • Problemer med å tisse.
 • Slapp endetarmsåpning at du slipper luft uten at du klarer å kontrollere det, eller ikke holder på urin eller avføring
 • Plutselig impotent.
 • Nedsatt følelse på innsiden av lårene, rundt anus og i skrittet.

Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Ring og rådfør deg med autorisert helsepersell om hva du bør gjøre.

Siden isjias er forårsaket av en underliggende årsak, f.eks. prolaps eller stenose, er det viktig å behandle selve årsaken til symptomene og ikke bare isjiassmertene. Derfor er det essensielt å stille korrekt diagnose på den underliggende årsaken hvis behandlingen skal ha ønsket effekt. Det er også viktig å ikke glemme at både infeksjon eller tumor i eller rundt ryggmargen også kan forårsake isjiassmerter.

De vanligste årsakene til isjiassmerter ned i benet

De følgende korsryggstilstandene er de vanligste årsakene som kan gi isjiassmerter

 • Prolaps i korsryggen
 • Spinal stenose
 • Piriformissyndrom
 • Degenerative skiver
 • Spondylolistese
 • Falsk isjias / bekkenlåsning

årsaker til isjias - skiveprolaps, spinal stenose og piriformissyndrom

 

 

Prolaps i korsryggen

Et prolaps i ryggen skjer når den myke kjernen i mellomvirvelskivene buler ut og lekker gjennom fiberringen som den er omsluttet av. Utbulingen av mellomvirvelskiven kan presse på nerveroten som går ut fra ryggmargen slik at den kommer i klem. Når nerveroten klemmes av et prolaps vil det gi isjiassmerter ned i benet.

prolaps i korsryggen

Spondylolistese

Ved spondylolistese skjer når en ryggvirvel glir framover eller bakover i forhold til virvelen under. Dette kan medføre at isjiasnerven kommer i klem.

Det finnes flere former for spondylolistese der degenerativ spondylolistese, pga slitasje i ryggen, er den aller vanligste formen. Symptomene ved spondylolistese er korsryggsmerter med utstrålende smerte ned i bena.

Spinalstenose i korsryggen

Ved stenose vil spinalkanalen der ryggmargen går gjennom ryggvirvlene være trang. Dette kan være pga en medfødt slank kanal eller at spinalkanalen blir trangere pga slitasje og påleiringer etterhvert som vi blir eldre. Spinalkanalen blir naturlig trangere etterhvert som ryggen blir eldre og det blir mer slitasje av ryggvirvlene. Symptomer fra denne tilstanden opptrer vanligst etter fylte 60 år. Ofte ser vi at stenose kommer i kombinasjon med f.eks. forstørrede fasettledd, bløtvevshevelse og bukende mellomvirvelskiver som kan komplisere plagene.

Det å holde ryggen i bevegelse ved hjelp av trening og manipulasjonsbehandling kan redusere smertene fra spinalstenose.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom oppstår når isjiasnerven blir irritert og kommer i klem når nerven passerer piriformismuskelen i setemuskelen. Det er forskjellige anatomiske varianter av hvordan isjiasnerven passerer gjennom bekkenet. Hos de aller fleste vil isjiasnerven passere mellom piriformismuskelen og bekkenet, men hos noen få vil nerven gå gjennom selve piriformismuskelen. Hvis nerven går gjennom piriformismuskelen vil den være noe mer utsatt for å komme i klem og dermed kunne forårsake isjiassmerter ned i lår og ben. Dette kaller vi piriformissyndrom.

Ved piriformissyndrom vil det ofte hjelpe å løsne opp i den stramme muskulaturen i seteregionen. Dette gjør at spenningen slipper taket og isjiassnerven ikke ligger i klem der.

Falsk isjias - andre lidelser som kan gi om isjiasliknende smerter

Ved falsk isjias vil du kunne kjenne smerter ned i benet omtrent som ved ekte isjias, men selve isjiasnerven vil ikke være i klem. Falsk isjias er noe vi kaller for referert smerte der irriterte ledd eller muskler kan gi en følelse av at det er vondt ned i benet.

Det finnes flere tilstander som kan gi symptomer som kan minne om isjias. Noen av de er:

 • Bekkenlåsning
 • Bekkenløsning
 • Triggerpunkt i muskulatur
 • Fraktur i f.eks. bekken, hofte eller korsbein.

Utredning av Isjias

Isjias er et symptom på en alvorlig tilstand. Derfor er det viktig at utredningen av problemet gjøres så grundig som mulig hos autorisert helsepersonell som f.eks. kiropraktor eller fastlege. Det å komme tidlig til utredning er viktig for å igangsette riktig behandling snarlig.

For å diagnostisere isjias er det nødvendig med en god anamnese for deretter å utføre spesifikke nevrologiske og ortopediske tester.

Kiropraktorer er eksperter på  smerter i ryggen og bør være førstevalget ditt hvis har smerter i korsryggen eller isjias-liknende smerter. Medlemmer av Norsk Kiropraktorforening er i tillegg etterutdannet i Utvidet Korsryggsundersøkelse og Standardisert Prolapsforløp.

Behandling av isjias og prolaps

Det finnes flere metoder for å behandle isjias og prolaps. Det viktige med behandlingen er at den skreddersys til den enkelte i tillegg til at utviklingen av symptomene overvåkes underveis. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med operasjon. Trygge manuelle behandlingsteknikker vil bli brukt for å øke bevegelsen i muskler og ledd slik at tilhelingsprosessen går raskere.

Behandlingsteknikker for isjias kan være:

 • Veiledet øvelser
 • Manipulasjonsbehandling
 • Tørrnålbehandling / akupunktur
 • Medikamentell behandling
 • Kirurgisk inngrep

Øvelser for prolaps

Ved prolaps er det ofte veldig nyttig å utføre retningsbestemete øvelser for prolaps. Dette er skånsomme strekkøvelser du gjør med ryggen for å påvirke prolapsen til å forsiktig trekke seg tilbake slik at nerven som ligger i klem får litt mer plass. Hos en kiropraktor eller fysioterapeut vil du kunne få veiledning i hvilke prolapsøvelser som er riktig for nettopp din rygg.

Normalt sett vil isjiassmerter vare i 8-10 uker avhengig av alvorlighetsgrad og om riktig behandling igangsettes tidlig.

Hos kiropraktoren vil du som pasient bli inkludert i prolapsforløpet som er en 8 ukers oppfølgingsplan med fastsatte kontrollposter.

Finn en kiropraktor som behandler isjias og prolaps!

Bor du i nærheten av Oslo er du hjertlig velkommen til å bestille time for vurdering for isjias og andre strålesmerter fra ryggen. Du kan også bestille time direkte til en av våre dyktige kiropraktorer i vår online booking nedenfor. Alle våre kiropraktorer har god erfaring med Isjias.

 

Bruk kartet nedenfor til å hjelpe deg med å finne en kiropraktor i nærheten av deg som behandler isjias og prolaps.

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en ærlig stjernevurdering

Kim behandler smerter i nakke og rygg. Han har fordypet seg i isjias og prolaps. Kim er kiropraktor ved Ullevål Hageby Legesenter, i tillegg til å studere til master i nevrologi på Bournemouth University.
Feltet er påkrevd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

82 kommentarer på "Isjias - dette bør du vite om isjiassmerter"

 1. Har fått svar fra legen, men trenger hjelp til oversettelse:)

  MR Lumbosacralcolumna\
  10.04.2019 MR Lumbosacralcolumna
  Sagittal T1, T2 og STIR fra midtre corpus TH11 t.o.m. S3. Aksial T2 og de tre nederste lumbale skivene. Til sammenligning MR tatt 25.09.2018.
  Bra akser. God høyde på virvelcorpora med normale benmargssignal og ingen tegn til spondylolyse eller glidning.
  I nivå L5/S1 antydet høyderedusert og degenerert skive med som tidligere et markert midt- til venstrestilt prolaps som gir kompresjon og deviasjon av venstre S1-rot og kompresjon i duralsekken. Prolapset har ikke blitt mindre siden sist undersøkelse, sannsynlig lett størrelsesøkning. Der synes å være tilfredstillende plass for venstre L5-rot i rotkanalen og foraminalt og ikke tegn til affeksjon av røttene på høyre side. Beskjedne degenerative forandringer i bueleddene i dette nivået, for øvrig normale bueledd.
  For øvrig uendrete forhold med gode skivehøyder og ikke tegn til andre prolaps. I nivå L3/L4 og L4/L5 er skivene dehydrerte og antydet bukende med gode plassforhold. De øvrige fremstilte, ovenforliggende skivene er normale med god plass i spinalkanalen og foraminalt. Upåfallende fremstilte medulla / conus.

  R: I nivå L5/S1 markert venstrestilt prolaps som sannsynligvis har økt litt i størrelse siden 25.09.2018. Lette skivedegenerative forandringer i de tre nederste lumbale nivåer.

  1. Hei Aina

   Ja, det kan være litt vrient å forstå alt som står i en slik MR-rapport. Jeg kommer ikke til å oversette hele teksten

   Det viktigste for deg (og for fastlegen) står etter "R"en helt nederst.

   Det står at det prolapset som er synlige på MR-bilder høsten 2018 har sannsynligvis blitt noe større. Det er også litt slitasje i de tre nederste ryggvirvlene i korsryggen din.

   Men, det er viktigste er hvordan smertene og symptomene din er nå.

   Har du en kiropraktor eller fysioterapeut som er dyktig på prolapsbehandling? Hvis ikke kan vi være behjelpelige med å finne noen til deg.

   Mvh

   kim

 2. Hei
  Jeg har en prolaps som har resultert i isjiassmerter fra venstre skinke og nedover baksiden av hele beinet. Det kan være en "ulmende" smerte, prikking, leggen eller baksida av låret kan "dovne" bort, og innimellom kan det smelle til og være så vondt at jeg har problemer med å reise meg eller flytte på beinet i det hele tatt. Har hatt det siden tidlig i oktober - altså rundt fem måneder. Hadde også vond rygg hele sommeren, men uten at det gikk nedover beinet. Ble verre tidlig i januar, ved at jeg ikke finner noen smertefri stilling å sove i. "Henger" på sida over noen puter i sofaen og sover litt, så må jeg opp og "gå i gang" beinet igjen. Vondt også å sitte, og selvfølgelig kjøre bil. Skal på sykehus for å vurdere operasjon. Legen mener jeg ikke bør gå til kiropraktor med dette. Har dere noen forklaring på hvorfor? Har brukt kiropraktor ved et par-tre anledninger før, når ryggen har "låst seg", og det har fungert fint.

  1. Hei Kai

   Oppfølging av isjias og prolaps er veldig trygt hos kiropraktor, så lenge denne har god erfaring med det. (dette gjelder jo forsåvidt alt)

   Hvorfor fastlegen din ikke mener du bør gå til kiropraktor for dette er vanskelig for meg å gjette på. Jeg jobber selv med fastleger og vi har et veldig godt samarbeid, spesielt når det kommer til oppfølging av prolapspasienter.

   Kanskje fastlegen og kiropraktoren din kan snakke sammen om hvordan de sammen kan få deg så bra som mulig?

   ønsker deg lykke til

   mvh

   kim orderud

 3. Hei. Kan lette degenerative forandringer i en skive gi store smerter? Har et lite midtstilt prolaps i samme skive men legen mener jeg må leve med dette og kanskje aldri bli bra. Jeg mister helt motet da jeg føler jeg har mista hele meg og tilværelsen med trening som jeg elsker. Holdt på i 7 mnd. Hadde helt like mr funn for fire år siden uten disse store smertene. Formen går opp og ned men ikke fremover. Jeg nekter å tro at det skal bli sånn. Går forøvrig hos en meget flink kiropraktor. Vet jeg har meget svake nedre magemuskler og håper det vil hjelpe å styrke disse

  1. Hei Hilde,

   Det vi vet er at mengde degenerasjon kan ha en sammenheng med smerte hos voksne under 50 år, samt at degenerasjon er veldig vanlig å se hos de over 50. Ved langvarige smertetilstander gjelder det å sette seg ett realistisk mål med hva man ønsker å få til, min anbefaling er at du sammen med din lege eller kiropraktor kommer til en felles enighet om hva som er realistisk for deg å gjøre/ikke gjøre, og hvordan du kan komme deg dit. Slik at du kan få en bedre hverdag.

   Mvh Espen
   Kiropraktor MNKF

 4. Hei,

  Tusen takk for en veldig god info. 🙂

  Jeg fikk har hatt det verste helsesituasjon det siste 6 måneder første var at jeg fikk hevelse for begge føttene mine (Juli 2018) og hadde så vondt, prikking, num, svakt og smerte som stråler på tærene mine. Jeg kunne ikke gå at jeg måtte bruke to krykker for å stå og gå litt hjemme. har da vært hos en kiropraktor, Han undersøkt meg og henvist til ultralyd, i ultralyden fant de at jeg han posterior tibialis senebetennelse, jeg fikk da trykkbølger behandling, og deretter massasje på området (og det er dritt vondt, jeg skriker og gråter hver gang jeg er på behandling) og hjemme øvelse. etter 3 trykkbølger behandling var det kun lite effekt og var hevelse ga seg ikke kiropraktor henviste meg da på MR på beina og foten. på MR resultatet så viste det at jeg har bursitt på hælene og på tærene. Pga dette han kiropraktoren henviste meg til en annen bedre kiropraktor som har gjort ultralyd på beine og mener at det er helt ok, her begynner det at jeg fikk skarp vondt på korsryggen og på høyre rumpeballen som stråler ned på beina og tærene mine han sa jeg kunne ha time hos fysio for å trene opp muskel som er vondt. Hos fysio jeg fikk da noe undersøkelse han la meg bøy frem, stå på ene bein osv som jeg kan ikke fullføre pga smerte, han har masserte rumpeballen eller trykker på det for 3 behandling før jeg gikk til fast legen min, fast legen min som hadde vikar hadde ikke noe ledig tid ved sommeren og at fast legen min skulle komme første uke i oktober. fikk da time når hun kom tilbake og fikk smerte tab og henvisning til MR denne gangen er i korsryggen, jeg fremdeles gikk til fysio mens jeg venter på time og MR resultat. hadde også fikk meg en tilrettelagt sko og tilpasset sål anlegg fra ortoped. iMR resultatet har kommet endelig og der står at jeg har L5/S1 skiveprolaps med impresjon i venstre S1 nerverot. (jeg får vondt på høyre side, korsryggen og høyre rumpeball, lysken ned til lår, bein bak flyten til tærene) Endelig etter 4 måneder fant vi egentlig en riktig diagnose. Jeg gikk til en annen fysio med kommunal avtale denne gangen siden jeg brukte så mye penger å dra til private kiropraktor og fysio. Her har de tilbud om gruppetime i varm basseng som jeg har vært med frem til før jul. Etter nyttårs så hadde jeg prøve å være opp til 20% friskmeldt siden jeg jobber som sykepleier i omsorgssenter med mye gåing i hardt underlagt, pleie og stell som gjør meg vondt til å bøy frem, vri til side og lufte og det går ikke ann for tilrettelegging. Nå jobber jeg fortsatt 20% men fremdeles får hevelse på føttene mine, får skarp vondt på korsryggen som stråler ned på beina helt til tærene mine, jeg kunne ikke sov så måtte jeg å ligge i to dager etter den en dag vakt på jobb. jeg fikk paralgin forte og tramadol fra fast legen min so jeg kunne bruke ved sterk smerte. jeg har gjort så mye hjemme øvelse jeg så på youtube men fremdeles er slik, jeg er så lei allerede og vil komme tilbake i hverdagen min, jeg er en veldig aktiv person som driver med kampsport og boxing og nå kunne ikke før noe av det lenger. Jeg er så desperat for hjelp og vet ikke hva skal jeg gjøre. nå er det 6 måneder siden. Jeg har sett dere anbefalt noe sted her i Kristiansand som jeg kan prøve igjen. Jeg fremdeles med på den varm basseng øvelse en gang i uke og har meldt meg til en annen fysio som driver med kjerne trening so jeg gleder meg til å begynne i begynnelsen av Februar. Jeg prøver så mye rart, går på massasje hver 3 uke og det hjelper litt. Hav tror du kan hjelpe meg til da? skulle jeg spør egen min å henvise meg til nevrolog eller ortoped? Håper jeg får en bedre tips og rå. og tusen takk for hjelpen i forkant, håper dere får tid å lese min laaaang historie. :p

  1. Hei Fruen

   Ja, dette hørtes frustrerende ut.

   Det å bli bra fra prolaps kan ta lang tid. Varmtvannstrening er en av de treningsformene som vi anbefaler til våre prolapspasienter, dessverre er mulighetene for denne type trening veldig begrenset i Oslo. Hvis du kan, anbefaler jeg deg å fortsette med dette.

   Det er nok fastlegen din og fysioterapeuten du går hos nå som kjenner din tilstand best, derfor tenker jeg du burde høre med dem om veien videre. Kanskje de mener det er fornuftig med en henvisning til ortoped.

   Ønsker deg lykke til.

   mvh
   kim

 5. Hei! Jeg har i en periode på 5-6 år slitt veldig med smerter i høyre ben. Jeg ble hofteoperert der for 10 år siden og fikk satt inn en fullstendig hofteprotese! 2-4 ganger i året så returnerer disse smertene jeg opplever. Problemet mitt har vært at legene hver gang tror det er noe galt med protesen min, sender meg på røntgen, men slår seg til ro hver gang med at protesen min er i orden uten at det har blitt gjort andre undersøkelser. Jeg har nå vært på mr, røntgen og kysthospitalet, men ingen finner ut hva som forårsaker smertene mine. Slik jeg ser på tegningene som er lagt ut her så er det i ryggen og L4 problemet sitter! Jeg kjenner ikke smerter i ryggen, men intense smerter på utsiden/fremsiden av låret og på fremsiden av leggen. De minner om 3- fase fødselsrier. Konstant verking for så og knipe til noen minutter for så å gå over til verking igjen! Det trigges av belastning på beinet, og jeg kan ikke lenger gå uten krykker! Vanligvis har dette gitt seg etter ca. 3 uker, men nå har det vart siden 2.desember! Jeg er 34 år med små barn og sliter stort med dette i hverdagen! Jeg har nylig hatt ny runde med mr (ikke fått svar enda) Har dere noen råd til meg? Hvem kan hjelpe meg? Og har dere noen mistanke om hva som er galt eller noen konkrete tips til min fastlege som også klør seg i hodet av dette!?

  1. Hei Susanne
   Det høres ut som du har vært mye plaget med hoften din.

   Øyeblikkelig tenker jeg at hvis du har tatt bilder av både rygg og hofte, uten å finne noe galt, så er det fornuftig å undersøke om smerten kan kommer fra muskler eller ledd i og rundt bekkenet ditt. Da tenker jeg du burde oppsøke en kiropraktor, eller noen andre som er gode på korsrygg og bekkensmerter, i nærheten av deg.

   Vent gjerne til du fått svar på MR-undersøkelsen.

   Ønsker deg lykke til, Susanne.

   Med vennlig hilsen

   Kim

   1. Hei Kim! Jeg har nå fått svar på MR bildene mine som sier at ryggen min er helt fin! (Heldigvis) Det de imidlertid tenker er betennelse i trochanter området. Såkalt Trochanter bursitt. Dette er vanskelig å se på bilder på grunn av protesen og forstyrrelser i bildene. Jeg ble videre henvist til en manuellterapaut som er svært god på området! Mye tyder på at jeg får betennelse som følge av feilbelastning på grunn av benlengdeforskjell, men dette er litt tidlig å slå fast enda! Jeg vil uansett takke deg for oppfølgingen, så håper jeg at jeg blir kvitt plagene mine i nær fremtid!

 6. Hei. En veldig lang historie men jeg er rådvill nå. Har i mange år slitt med smerter i korsryggen, verst nå de 3 siste årene etter siste fødsel. Har vært til mr flere ganger, vart påvist prolaps i L4/L5 som påvirket venstre nerverot L5 i spinalkanalen, i tillegg et lite prolaps i L5/S1. Vart henvist til kirurg men han ville ikke operere da jeg hadde gode perioder innimellom. Dette var i 2012, før mitt siste svangerskap. Problemene fortsatte med at jeg fikk sterke tilbakefall omtrent månedlig. Har gått jevnlig til kiropraktor men det blir bare midlertidig bedring selv om jeg gjør øvelser osv. Var til ny mr i 2017. Der fikk jeg beskjed om at prolapsene hadde trekt seg tilbake. Men det er degenerative forandringer i de 3 nederste nivå. Står òg noe om "mindre subchondrale signalforandringer som ved erosiv osteochondrose". Vet ikke hva det betyr og har heller ikke fått det forklart. Var til kirurg igjen og fikk beskjed at det var ikke noe å operere på. Han skjønte hvor fortvilet og sliten jeg var av å gå på denne måten. Han henviste meg videre til fysikalsk medisinsk rehabilitering. Der fikk jeg beskjed om at jeg har for høyt spenningsnivå i kroppen og det er det som er problemet mitt. Har fått enda flere øvelser som jeg skal gjøre, men jeg blir ikke bedre. Nå hadde jeg en god periode på en mnd der jeg "bare" var stiv og hadde mindre smerter. Men nå smalt det til igjen og jeg har fått store smerter i korsryggen med stråling nedover i venstre bein igjen. Nummen i leggen både i siden og fremme på leggen. Stikkende smerter innimellom. Prøver å holde meg i aktivitet men er fryktelig vanskelig da jeg ikke klarer å gå skikkelig oppreist pga smerter. Er skeiv mot venstre side og sliter med å rette meg opp. Vondt å sitte vanlig oppreist. Klarer ikke løfte beina høyt som når jeg skal ta på meg skoene. Jeg kan ikke helt forstå at dette kan være for høyt spenningsnivå i kroppen? Hvorfor får jeg disse sterke ryggsmertene innimellom da? Kan prolapset komme tilbake etter det har trekt seg tilbake? Jeg har ikke kunne være i arbeid på flere år nå for jeg har så mange perioder med ekstreme ryggsmerter så det har vært mange sykemeldinger. Går på aap nå mens jeg prøver å få orden på dette her. Nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Tror ikke det er vits i å gå til lege da jeg sannsynligvis ikke vil få noe hjelp alikevel. Kan òg forresten nevne at jeg har prøvd det meste av behandling, som fysio, manuellterapi og kiropraktor. Har forøvrig en veldig dyktig kiropraktor. Men jeg ønsker jo å bli bedre for en lengre periode. Helst for godt. Dette vart fryktelig langt men håper noen orker å lese dette. Mvh Linda

  1. Hei Linda, her høres det ut som du har vært igjennom en tung reise. En du ikke er alene om å ha gjennomført, for "frisk" til operasjon, men for "syk" til å fungere optimalt i hverdagen. Det er lett å føle seg litt som en kasteball i systemet. Både prolaps og andre degenerative forandringer er vanlig, men kan bli problemfullt når det har pågått i så lang tid. Spesielt med tanke på at området rett og slett med all sannsynlighet vil bli hypersensitivt, dvs at det skal mindre stimuli til før man kan begynne å føle på smerte.
   Min anbefaling vil være å kontakte din fastlege for en ny vurdering hos ortoped/nevrolog. Samt å lese denne boken som omhandler hvorfor vi utvikler kronisk smerte, og hva vi kan gjøre for å takle det bedre.

 7. Hei.
  Sliter med en verkende smerter som kommer og går, det er ikke krampe smerter. Det sitter på utsiden av leggene. Våkner om natten av at det verker og det er ekstra ille om morningen. Blir verken borta av og gå eller sitte rolig. Spesielt på venstre side. Kan det komme fra rygge?

  Mvh Karianne

  1. Hei Karianne

   Det er helt umulig å si noe om, dessverre.

   Jeg anbefaler å få undersøkt legger og rygg.

   Med vennlig hilsen

   kim

 8. Hei😊
  Fantastisk god artikkel med opplysende og god informasjon.
  Jeg har prolaps (midtstilt), spinal stenose, dehydrerte skiver ++ og ble avstivet i L5/ s1 i 2016. Ble bedre et halvt år før marerittet startet igjen..
  Ikveld når jeg skulle sette meg ned på toalettet- hogg det til i korsryggen og jeg fikk hinsides smerter/ kramper bak i låret og prikking/ nummenhet i stortåa og under foten. Er dette isjas?☺️
  Mvh Jane L

  1. Hei Jane.

   Takk for hyggelig tilbakemelding.

   Det kan nok, dessverre, høres ut som at du kan ha fått Isijias igjen. Jeg tenker at det i alle fall er fornuftig å få det undersøkt.

   vet du om en kiropraktor i nærheten du kan oppsøke? Eventuelt ta kontakt med fastlege.

   mvh

   kim

 9. Hei

  Lurer på om man kan få isijas smerter til tross for at man har blitt avstivet?

  Mars 2015 ble jeg avstivet L4-S1 (L6) og har ikke hatt noen isjias smerter etterpå. Driver med tung styrketrening og livet er fint. Nå har jeg imidlertid kjent noe som veldig likner isjias fra venstre side av korsryggen, nedover hoften og på yttersiden av leggen. Blir nå redd for at dette betyr nye operasjoner og de voldsomme smertene jeg hadde før.

  1. Etter kirurgi er det noen som fortsetter å ha symptomer, og noen kan utvikle noen år etter operasjonen. Det er flere grunner til dette bl.a. svakheter i ryggen, en ny prolaps, slitasjeendringer, eller arrvev rundt nerven.

   Typisk anbefales mindre invasive modaliteter som kiropraktikk og fysioterapi hvis smertene gjenoppstår, i noen tilfeller kan ytterligere kirurgi være nødvendig, men det har da høyere risiko for komplikasjoner.

   Min anbefaling vil være å booke inn hos en kiropraktor eller fysioterapeut i nærheten av deg for å undersøke om smertene er fra isjas nerven, eller kommer fra andre vev.

   Mvh Espen

 10. Hei. Jeg for kun smerter når jeg står rolig. Synger i kor og dirigerer korps, så kan fort bli stående på samme sted i et par timer. Smertene går fra rygg, via setemuskel og ned i venstre bein. Og følelsen at beinet sover kommer også. Klarer da ikke løfte opp beinet, og smertene er store. Men dette går over når jeg begynner å gå. Flere som har sagt at det kan være isjias nerven som evt ligger i klem.

  1. Hei Jan Harald,

   Dette kan høres ut som isjias, jeg ville anbefalt deg å ta kontakt med din lokale kiropraktor for utredelse, evt din fastlege, slik at du så snart som mulig kan fokusere på musikken og ikke smertene.

 11. Hei!
  Jeg sliter en del med smerter på høyre side av korseryggen. Det stråler ned mot låret helt til store tåa, samt under foten også. Jeg har vært plaget av disse smertene i fem år, det har utviklet seg gradvis. Legen min har ikke funnet ut hva disse smertene var, før nå nylig. Jeg har nå vært sykemeldt i to uker og sliter med å stabilisere meg igjen. Det er smertefullt å sitte på do og i det hele tatt sitte oppreist. Jeg har vondt under foten og stortåa når jeg går. Disse smertene kommer plutselig og når det er på det verste så må jeg hinke meg til kjøkkenet osv. Smertene har ikke vært så ille hele tiden, men jeg kjenner ofte smerter når jeg sitter på do og vanlig oppreist. Når jeg får smerter så føles det ut som at det er noe i klem og at nervene «brenner» Jeg sliter også med å sove, da det gjør utrolig vondt å ligge.
  Burde jeg holde meg i ro og være sykemeldt? Jeg har lest flere steder at man burde bevege seg, men synes det er ubehagelig da det er så smertefullt. Og jeg kan ikke reise hjem fra jobb hver gang jeg får så vondt. Jeg jobber i barnehage, så det blir en del sitting. Jeg skal til fysio i midten av desember og til ny MR. Hva burde jeg gjøre i mellomtiden?

  1. Hei Evelyn
   Generelt sett for isias og prolaps er det viktig å holde seg i lett aktivitet. Dette ser vi gjør at tilstanden bedrer seg raskere.

   Du kan se på forslag til trening/aktivitet jeg anbefaler for prolapsi korsryggen her https://www.ullevalkiropraktor.no/trening-prolaps/
   Siden du har problemer med å sove vil jeg også anbefale å lese artikkelen Kiropraktor Espen Holth har om dette her skrevet https://www.ullevalkiropraktor.no/sovn-korsryggsmerter/

   Ellers kan jeg nevne at isjias og korsryggsmerter er noe av det vanligste vi kiropraktorer jobber med daglig, så hvis du bor i nærheten av en kiropraktor vil jeg anbefale en tur innom denne. Det å kombinere kiropraktorbehandling med lege og/eller fysioterapeut ser ut til å ha veldig gunstig effekt.

   Ønsker deg lykke til

   med vennlig hilsen

   kim

 12. Hei, jeg har hatt vondt i korsryggen og har tatt MR og røngenbildet men de fant ikke noe. Legen min henviste meg til fysioterapaut for tre måneder siden men jeg hadde ikke tid til det den gangen. Nå i det siste har jeg fått veldig vondt under føttene og fortsattt litt vond i ryggen. kan det ha noe sammenheng? hva bør jeg gjøre nå?
  Forresten er jeg bare 23 år, er det mulig å få korsrygg problemer i så ung alder?

  1. Hei Ismail,

   Korsryggsplager er noe som de fleste vil oppleve i løpet av livet, og veldig mange utvikler det selv i ganske så ung alder, vi ser flere unge voksne med korsryggsplager her på Ullevål av forskjellige grunner. I dag trenger du ikke lenger henvisning for hverken fysioterapi eller kiropraktor, og kan oppsøke de når det måtte passe deg selv, men om du ønsker å gå til noen med driftstilskudd er det gjerne lenger ventetider på flere måneder.
   IFT din korsrygg og MR bildene blir svaret mitt mer generelt, da jeg ikke kan uttale meg uten å ha undersøkt deg og fått sett rapporten. Men smerte fra korsrygg kan ofte stråle ned til føttene uten at dette er farlig.

   Ta gjerne kontakt dersom du ønsker hjelp til å finne en behandler til deg som kan hjelpe til å undersøke ryggen og legge en plan for hvordan å bli kvitt smerten.

   MVH Espen

 13. Hei,
  Jeg har hatt isjias smerter i snart to år. Går fra venstre rumpe og ned i legg/hel. Smerten som var konstant er nå veldig av og på. Har tatt MR uten at det viste noe annet enn slitasje og en rotcyste. Gått mange ganger til kiropraktor, naprapat, akupunktur og fysioterapeut. Uten at dette har hatt langvarig virkning. Synes det er leit når man ikke har noe klart svar på hvorfor man har denne smerten og hvorfor man har den. Ulike fagfolk gir ulik mening på både hva det kan komme av og hva man skal og ikke skal gjøre. Jeg har på en måte gitt opp og prøver å leve med smerten i hverdagen. Mvh kvinne, 28 år

  1. Hei

   Dette høres veldig frustrerende ut.

   Jeg skulle også ønske at jobben vår var enklere og at løsninger på ryggsmerter var mer konkrete. Dessverre er det ikke svart-hvit og vi er dermed nødt til å stole en god del på egne kliniske erfaringer om hva som fungerer eller ikke. Heldigvis forskes det mer på rygg nå slik at det med tiden vil komme bedre og tydeligere svar på hvordan vi skal behandle kompliserte ryggtilstander.

   Ønsker deg masse lykke til og at løsningen finnes for deg et sted der.

   Med vennlig hilsen

   kim

 14. Hei, jeg har nå i et par år hatt til og fra smerter i korsrygg. Det kan gå mnd som jeg ikke merker noen ting og så kan det plutselig slå til og vare en god stund. Jeg har en hund og går mye turer pluss at jeg er i bevegelse på jobb hele dagen. Smertene kommer helt plutselig med skarpe smerter i korsrygg, står jeg stille og prater feks med noen jeg møter ute på luftetur så er det som om ryggen stivner og jeg får liksom en knekk ( smerter) i korsryggen når jeg prøver å bøye meg eller lignende. Noen ganger så hardt at jeg knekker sammen i knea. Har gått til ei som driver med massasje når det er på det værste og hadde den ene gangen en hevelse i korsryggen som var veldig øm. Jeg har også fått bekreftelse fra lege at jeg har en liten skjevhet i rygg. Er det Isjas jeg har fått tror du??

  1. Hei Monica
   Hvis du ikke har strålesmerter ned i beinet, så høres det ikke helt ut som at det er isjias du har.

   Låsning i korsrygg/bekken kan ofte gi den type plager du beskriver.

   Ta en tur innom din lokale kiropraktor og få en grundig sjekk av ryggen din.

   Lykke til

   med vennlig hilsen

   kim

  1. Hei Ingrid,

   Smerte som ikke gir seg innenfor normale tidsrammer for deg, er sjelden farlig, men kan være verdt å få undersøkt, slik at du raskest mulig kommer tilbake til en smertefri hverdag. Vi anbefaler at du tar kontakt med både din fastlege, og din lokale kiropraktor for videre råd, veiledning og evt behandling.

   Mvh Espen

 15. Hei, fikk konstatert prolaps i ryggen L5/S1 i starten av september 2017. Store smerter og hadde problemer med å gå og stå oppreist. Slutten av november følte jeg meg nesten 100% frisk, før jeg 1. desember fikk tilbakefall. Da med kraftige smerter i en dag, før de forsvant og jeg fikk nedsatt muskelkraft (klarte ikke å stå tå). Før tilbakefallet hadde jeg ikke mistet muskelkraft. Januar 2018 var jeg til utredning for operasjon, men fikk beskjed om at jeg ikke var en operasjonskandidat. Mitt inntrykk var at dette ville gå over å bli bra. Nå er vi snart i november 2018, og jeg har fortsatt ingen mulighet til å stå på tå. Har nedsatt muskelkraft i både legg og bakside lår på høyrefoten. Jeg har ikke hatt droppfot, og funksjonen i foten har alltid vært til stede. Føler også jeg generelt har blitt bedre de siste månedene, selv om jeg fortsatt ikke er i nærheten av å stå på tå. Var på ny til sykehuset men en annen lege, og da fikk jeg beskjed at dette ville gi varige men, og jeg burde vært operert innen tre dager etter tilbakefallet (når jeg mistet kraft). Altså to utredninger, men totalt forskjellig syn på saken. Da blir det både frustrerende og vanskelig å forholde seg til det som er blitt sagt. Av fysioterapeut og kiropraktor har jeg hørt at de har hatt lignende tilfeller, og at de har blitt bra (men at det kan ta lang tid / 3mnd - 2år). Hva skal jeg tro på. Er det fortsatt muligheter for å kunne bli bra? Kan nerven vokse ut igjen om den har blitt skadet pga. trykket fra prolapsen? Burde jeg hatt et nytt MR eventuelt vurdert operasjon på nytt eller er det for sent? På forhånd takk for hjelpen.

  1. Hei Trond

   Dette forstår jeg er veldig frustrerende.

   Jeg har selv hatt flere pasienter som har vært i din situasjon og som har blitt helt bra. Helt uten varige men.
   Reperasjonen av slike nerveskader tar utrolig lang tid. ca 1 mm/dag.

   Det at du har blitt noe bedre de siste månedene er et godt tegn og i min bok betyr det i alle fall at framgangen ikke har stagnert.

   Jeg synes du skal høre på fysioterapeuten og kiropraktoren din. Det virker som de har erfaring med dette fra tidligere.

   Jeg ønsker deg lykke til, Trond

   med vennlig hilsen

   kim

 16. Hei! Jeg har vært plaget med isjias smerter i snart ett år nå. Det er bedre i perioder men vil ikke gå over og blusser opp igjen til stadighet. Smerten går helt ut under fotsålen og det varierer hvor jeg kjenner den mest og hvordan. Alt fra murrende, sviende/brennende,nummenhet og til at det lugger/strekker ut i hele foten. Har problemer med å mestre kontorjobb og sosiale settinger fordi jeg er avhengig av å kunne ligge meg ned og roe ned smertene når de øker på. Sitte og stå i ro provoserer fram smertene. MR bilder viser normale funn i korsrygg/bekken og spesialist i manuellterapi og osteopat finner ingen tydelig årsak foruten litt stivhet korsrygg/bekken. Jeg går mye, trener styrke, tøyer og gjør øvelser. Men blir ikke kvitt plagene! Vet du om en dyktig kiropraktor i Bergensområdet som har god kompetanse og erfaring med denne problematikken? Skriv gjerne et par ord om hvorfor du anbefaler nettopp denne kiropraktoren. Jeg ønsker en grundig utredning og behandling for å bli kvitt plagene for godt. På forhånd takk for hjelpen!

  1. Hei Hilde

   Jeg synes du burde ta kontakt med Øystein Theodor Ødegaard-Olsen på Kiropraktorklinikken i Ullriksdal.

   Han er Lege og Kiropraktor og har stålkontroll på isjias og utrolig grundig i sitt arbeid.

   Her er nettsiden hans https://legeogkiropraktor.no

   jeg ønsker deg masse lykke til og håper det ordner seg med ryggen din, Hilde.

   med vennlig hilsen

   kim orderud

 17. Hei! Sliter i perioder med et jeg kaller nervesmerter spesielt på høyre side. Smertene går fra rompe, nedover bakside lår, kne, legg og videre under foten, tær og oppå foten. Det er vondt å gå på do, det er vondt å gå generelt i den tiden det pågår. Jeg har påvist spinal stenose, kan dette være årsaken?

  1. Hei Reidun,

   Spinal stenose kan absolutt gi slike nervesmerter som du beskriver. Vil anbefale deg å oppsøke noen som kan undersøke deg f.eks en kiropraktor for å få bekreftet at det er spinal stenosen som gir deg disse plagene og om det finnes behandling du kan ha nytte av.

   Hilsen Therese

  1. Hei Eva

   Det har jeg aldri hørt om. Isjiasnerven går jo dypt i setemuskulaturen og er veldig godt beskyttet på innsiden av hoften, så jeg tror det er lite sannsynlig. For å kunne skade denne må det veldig mye kraft til og sannsynligvis brekke hoften/hoftekulen.

   mvh

   kim

 18. Takk for svar. Vet jo ikke sikkert om det er isjias. Etter røntgen osv skal jeg til ortoped og håper på avklaring da. Er det isjias tar jeg kontakt som du har anbefalt. Mvh, Claus

 19. Har lest alt dette om isjassmerter og kjenner meg igjen. MR av hofter og bekken viste ingenting. Skal på ny MR og røntgen samt ortoped som jeg betaler selv for unngå lang ventetid.Er det noen kiropraktorer i Trondheim som er gode på dette?
  Mvh, Claus
  (Neste bilder skal ta for seg korsryggen)

 20. Hei
  Har Smerter helt nederst i ryggen som stråler ned i høyre lår.Er blitt en del bedre i ryggen men verre i låret Blir bedre når jeg beveger meg Har hatt to prolaps tidligere Det er verst når jeg sitter og reiser meg opp igjen Det aller beste er når jeg ligger og så prikker det nederst i den venstre foten og mister samtidig litt følese i den Hadde vert veldig kjekt med ett svar

  1. Hei Arild

   Jeg synes du burde ta en tur til legen eller kiropraktoren for å få undersøkt ryggen.

   Hvis du ønsker at vi hjelper deg med å finne en dyktig kiropraktor i nærheten av deg, så må du bare spørre oss så hjelper vi deg.

   Med vennlig hilsen

   Kim

 21. Hei.
  Jeg har vært sengeliggende nå en uke pga smerte i venstre fot. Kiroprsktoren min har sagt jeg har prolaps nederst i ryggen og betennelse i isjias som følge av det.
  Jeg hadde moderate smerter frem til denne uken, og kunne være i bevegelse frem til det. Men så skiftet smertene litt, og ble helt ekstreme når jeg snur meg i senga, eller prøver å reise meg. Jeg har ikke kommet meg ut av soverommet med krykker engang. Ble kjørt til legevakten for flere dager siden, de mente at jeg hade betennelse i slimpose i hoften samme siden som smertene, og satte kortison. Funka dårlig. Nå begynner jeg å bli litt desperat, for jeg har så vondt at jeg kommer meg ikke til hverken legen eller kiropraktoren. Når jeg ligger i ro over lengre tid er det smertefritt, men det brenner i den ene rumpeballen, ut mot hoftekulen og ned mot lår når jeg prøver å sette meg opp eller reise meg med krykkene. Tips?

  1. Hei

   Mitt beste tips er å kontakte kiropraktoren og/eller legen din igjen. Det er de som har undersøkt deg og vet best hva som feiler deg.

   Det er veldig fint om legen og kiropraktoren din kan snakke sammen slik at de kan samarbeide med å få deg bra. Dette har jeg selv veldig god erfaring med.

   lykke til

   mvh

   kim

 22. Hei jeg har smerter i korsryggen som stråler ned i rumpe lår og ned i leggen, under benet , tærne føles nummen , hva kan dette være?

  1. Hei Anita

   Det kan høres ut som du har fått isjias.

   Jeg anbefaler deg å få dette utredet hos kyndig helsepersonell, lege eller kiropraktor.

   Hvis du ønsker at vi hjelper deg med å finne en dyktig kiropraktor i nærheten av der du bor, må du bare si ifra til oss.

   Ønsker deg lykke til og god bedring

   mvh

   kim

 23. Hei. Hatt problemer med vond rygg og smerter helt ned til tærne. Hatt til og fra store smerter siden mars. Var hos legen og de så prolaps og isjas nærve i klem. De sa bare gå masse turer og prøv fysioterapi. Har gått en del turer, men det har ikke hjulpet og er bare vondt og gå mye. Noen jeg kjenner sier jeg burde ta MR før jeg kanskje burde gå til kiropraktor. Nå er gode råd dyre, da jeg ikke får sove om nettene pga smertene.

  1. Hei Bjørn

   Det høres ut som du burde ta en tur til en kiropraktor å få en ny undersøkelse.

   Det er ikke nødvendig å få MR først, dette kan kiropraktoren henvise deg til. Det er faktisk veldig viktig at du blir undersøkt klinisk først før det rekvireres MR/røntgen-undersøkelse. Dette er for at radiologene (røntgenlegene) vet hva de skal se etter på bildene.

   Ønsker du at vi hjelper deg å finne en dyktig kiropraktor i nærheten av deg?

   Med vennlig hilsen

   kim orderud

   1. Hei. Takk for svar. Ja takk. Hadde vært flott om du vet om en dyktig kiropraktor her rundt Arendal.

    Med vennlig hilsen

    Bjørn

     1. Bare hyggelig, Bjørn.

      Gi meg gjerne tilbakemelding om hvordan det går videre med deg.

      God bedring.

      mvh

      kim

 24. Hei..Jeg har med noen mnds mellomrom nå pådratt meg kink i korsryggen igje når jeg bøyde meg. Dette er veldig smertefullt og stråler litt nedover til kneet. Hva anbefales av trening og hvilken behandlingsform? Jeg har vært til fysioterapaut før. Kan jeg vurdere natrapat? Jeg starta på trening med benkpress 40 kilo som ikke gikk så bra..Kanskje bare kondisjonstrening er best og det er forferdelig å få disse hekseskudda.Så må finne årsaken nå og trenger råd.

  1. Hei Liv

   Her tror jeg du burde få en skikkelig utredning av ryggen din. De som har kompetanse til å diagnostisere ryggsmerter er lege, visse fysioterapeuter og kiropraktorer. Jeg ville, var jeg det, oppsøkt en av disse for å finne ut hva som feiler deg.

   Jeg ønsker deg lykke til.

   mvh

   kim

 25. Hei

  Har i en periode på noen måneder hatt et diffust ubehag, men kan ikke kalle det direkte smerter, på sidene av nedre del av ryggen, nærmere bestemt i kanten av bekkenet/hofta hvor det kjennes som det er små muskelknuter som er ømme. Vanskelig å beskrive, men det føles litt prikkende eller murrnde. I tllegg kjenner jeg lett ubehag/smerte i den ene rumpeballen i overgangen mellom rumpe og hamstring/bakside lår, og dette kjennes ofte sterkere hvis jeg tar et langt steg i en trapp eller et utfall. Dette bli ofte forsterket når jeg sitter og gjør at jeg er nødt til å reise meg og stå ofte.. Blir fort stiv/støl i nedre del av ryggen hvis jeg blir sittende eller stående i samme posisjon over lengre tid. Mistenker at dette kom som følge av et intensivt treningsprogram med mye fokus på markløft og knebøy. Fikk en følelse av at noe var betent eller forstrukket, men synes dette har vart litt for lenge til at det kan være en strekk. Når jeg gjør diverse tøyningsøvelser så føles det bedre i en stund, men kommer som regel tilbake dagen etter.

  1. Hei kjetil

   Dette høres for meg ut som bekkenplager. Ta en tur til kiropraktor for å få en vurdering og eventuell oppfølging hos denne.

   med vennlig hilsen

   kim

 26. Hei!
  Jeg har ekstreme smerter i korstryggen som stråler helt ned til under foten på høyre side! Det er smertefullt da jeg går og sitter, også da jeg hoster.. Dette har nå vart i ca 2-3 dager. Jeg har hatt samme type smerte som varer ca 1 uke også forsvinner det. Kan dette være isjias?

  1. Hei Kristina

   Det høres ut som du kan ha isjias, ja.

   Jeg vil anbefale deg å oppsøke kiropraktor eller din festlege for å få undersøkt ryggen skikkelig og få smertelindring.

   Ønsker deg lykke til

   Med vennlig hilsen

   kim

 27. Hei.

  Når bør operasjon vurderes. Fikk først problemer i 2016 og mottok behandling fra kiropraktor uten nevneverdig bedring. I mars 2017 begynte jeg å gå mye mer og smertene avtok. Siden da har de returnert ved to anledninger. Den første gangen forsvant de igjen, den andre gangen er nå i skrivende stund.
  Hva anbefaler du at jeg gjør da jeg er lei av smertene.

  1. Hei Adrian,

   Vil anbefale at du oppsøker helsehjelp f.eks. fastlege eller kiropraktor for en grundig undersøkelse, slik at dere kan komme til bunns i hva det er som forårsaker smertene dine. Operasjon bør vurderes f.eks. ved manglende fremgang ved konservativ behandling, ved betydelig krafttap eller ved cauda equina symptomer. Dette må undersøkes av en fagperson og diskuteres med denne.

   Lykke til!
   Hilsen Therese

 28. Hei! Har foeholdsvis kraftige strålesmerter ut mot begge rompeballene ut på natten. Må stå opp for å få lindring.Det stråler noe nedover på utsiden av lårene og mot leggene.Har hatt en prolaps for noen år siden - mellom virvel 3-4 i korsryggen.Har egentlig vært lite plaget av det siden.Nå derimot tar det nattesøvnen.Det er absolutt verst om natten, verst når jeg ligger.
  Vh,
  Nina

  1. Hei Nina

   Jeg synes du burde oppsøke en kiropraktor eller din fastlege slik at du får en grundig nevrologisk undersøkelse og funnet ut av hva det er som er årsaken til smertene dine.

   Jeg ønsker deg lykke til

   mvh

   kim

 29. Hei. Jeg har vondt på baksiden av låra fra setet og ned til knærne når jeg går. Fikk massasje i en knute i setet i februar rett før jeg hadde en hofteoperasjon. Siden har jeg beveget meg lite, og har ikke vært plaget. Men nå som jeg begynner å trene meg opp uten krykker, er det like stramt og vondt som før. Det som var litt dumt med massasjen jeg fikk, var at den kom litt i konflikt med protesen. Jeg fikk behandlingen bare to ganger pga operasjonen som kom brått. Har du noen tips til øvelser jeg kan gjøre? Eventuelt andre råd?

  1. Hei Mari,

   Høres ut som at du bør få en grundig undersøkelse og vurdering. Blir du fulgt opp av fysioterapeut for hjelp til opptrening?

   Hilsen Therese

 30. Hei, jeg har smerter i ryggen som hugger til, som strøm i korsrygg , har hatt isjias nylig (ca. 6 uker siden) men uten den huggende smerten jeg har nå, den gjør meg litt redd for å bevege meg, blir ekstra forsiktig. Fikk treningsveiledning av en fysioterapeut forrige gang der han sa at jeg skulle ligge på ryggen og bøye bena og løfte litt på baken for å strekke muskel , en annen øvelse var å stå oppreist og bøye meg framover m strake ben. Denne isjias smerten er tortur , vet aldri når den kommer. Har du noen gode råd og trening for å bli kvitt dette?

  1. Hei Anne.

   Jeg vil anbefale deg å oppsøke en kiropraktor i nærheten av deg slik at du får en grundig utrednign av smertene dine.

   Ellers er bevegelse som tur og svømming i tillegg til strekkøvelser av ryggen veldig fint for ryggen.

   lykke til

 31. Kjempebra info, Kim!
  Digger den lettleste, kortfattede infoen, og at vi enkelt får fatt i deg. Ikke rart at du er godt likt. 😀

 32. Hei.Har en prolaps i ryggen utredet på Mr. Har godt til kiropraktor så ryggsmertene er no ganske bra, men no har det satt seg i høyre skinke og lår og det strimer ned i leggen og fot. Kan ikke sitte da er smertene uutholdelige. Er for tiden i syden .Smertene ble so store her nede at eg måtte oppsøke lege, har fått tre behandlinger med sprøyte i baken det virket i en dag så kom smertene til bake. Han mente det var en nerve som låg i klem i låret. Er det noen som har eit godt råd ? smertene er konstant minner om tannverk . Smertestillende har dårlig effekt. Kåre

 33. Hei, jeg har smerter i korsrygg og ned i låret til kneet etter jeg har gått mye eller trent.
  Moren min har fybromyalgi, og jeg er redd jeg har arvet det.
  Burde jeg dra til lege?

  1. Hei

   Ja, det er lurt å ta en tur til legen hvis du er plaget med ryggsmerter med utstråling. Ikke glem at kiropraktorer har lengst profesjonsutdanning når det gjelder undersøkelse av ryggsmerter. Du kan gå direkte til en kiropraktor uten henvisning.

   Lykke til

   med vennlig hilsen

   kim

 34. Jeg har hatt isjias/høyre side fra før jul. Jeg kom meg til osteopat, men siden det var rett før julaften, hadde ingen av oss tid til mer enn en noe rask behandling. Den lettet litt, men smertene kom tilbake, og i slutten av januar bestilte jeg ny time hos osteopat, som holder til i samme kommune som meg. Jeg har til nå hatt 4 behandlinger, og mellom hver behandling er det dyrisk vondt. Smertene veksler mellom å stråle ut fra rompa, eller fra leggen og ned til ankelen, samt et ben på utsida av foten, som går fra ankel til lilletåa. Sånn føles det i hvert fall. Under fremre del av foten kjennes det ut som om jeg har et sammenbrettet lommetørkle permanent liggende, og som jeg tråkker på. Det er overhodet ikke vondt, men heller litt merkelig. Jeg har til nå bannlyst smertestillende, men noen anbefalte muskelavslappende. Kan dere gi noen råd, er jeg meget takknemlig. Hvor lenge bør jeg fortsette behandling, og hvor lenge mellom hver??

  1. Hei

   Hvis du er så smertepåvirket som du beskriver vil jeg sterkt anbefale å oppsøke fastlegen din for en vurdering av hva dere kan gjøre for å redusere smerten din. Det er en tid og sted for alt, også smertestillende medikamenter.

   Videre er det viktig at din nevrologiske status blir overvåket/testet regelmessig av en kompetent fagperson for å sikre at tilstanden utvikler seg i riktig retning.

   Du spør om hvor lenge du bør fortsette behandlingen: I min klinikk er jeg heldig å jobbe tett med fastlege som jeg kommuniserer med hele tiden. Når vi følger opp isjiaspasienter følger vi dem opp tett, flere ganger i uken, for å sikre at det går rett vei raskt. Varigheten varierer mellom noen uker til 2-3 mnd helt avhengig av hvordan tilstanden utvikler seg. Siden vi, kiropraktor og lege, følger opp tett har vi gode muligheter til å handle raskt hvis det skulle være nødvendig med feks vurdering hos kirurg.

   Lykke til

   Mvh
   Kim Orderud
   Kiropraktor mnkf

 35. Hei har lest igjennom alt som står om isjas.
  Jeg har hatt smerter på høyre side av låret
  og ikke i ryggen. Fikk plutselig smerter på venstre side fra korsryggen, lysken og ned mot venstre side av låret. Smerten på høyre side er borte.
  Har tatt SMERTESTILLENDE men det virker ikke med en gang. Etter 2 dager ble det noe mildere smerter på dagen, men forverrer seg når jeg går og ligger.
  Jeg skal til ortoped i morgen for fingrene mine har hatt smerter i et år etter et fall på høyre skylder. Har fått behandling og har blitt mye bedre i fingrene, men ryggen og låret er grusomt. Sviende smerter når jeg tar på der jeg har vondt. Jeg ønske jo at dette går over fort for vi er på flyttefot.
  Hva kan du anbefale???

  1. Hei Anne-Lise,
   Slik du beskriver symptomene dine, bør du ta kontakt med en kiropraktor for en grundig undersøkelse.
   Er det en kiropraktor i nærheten av deg som har etterutdanningskurset utvidet korsryggsundersøkelse (UKRUS) og prolapsforløpe, så vil jeg sterkt anbefale deg å oppsøke denne. Da er du i gode hender.
   Jeg kan gjerne hjelpe deg med å finne en i nærheten av deg dersom du ønsker det.
   Lykke til!
   Mvh Kim