Isjias - dette bør du vite om isjiassmerter

4.9/5 (119)

kiropraktor

Isjias er begrepet vi bruker for smertesymptomene som går fra korsryggen og ned i benet. Ofte vil de som blir rammet av isjias også kunne oppleve, prikking, nummenhet og svakhet i benet. Isjiassmertene kan gå langs hele lengden av isjiasnerven, fra korsryggen, ned gjennom setemuskulaturen, videre ned i leggen og helt under foten.

Isjias er ikke en diagnose i seg selv, men heller en samling av symptomer når isjiasnerven ligger i klem, oftest i korsryggen. De vanlige korsryggsårsakene som gir isjiassmerter er prolaps i korsryggen, piriformissyndrom, degenerative mellomvirvelskiver, spondylolistese og spinal stenose.

Dette er isjiassmerter

Isjiassmerter, eller bare isjias på folkemunne, blir ofte karakterisert som en eller flere av følgende symptomer:

 • Konstant smerte i rompeballen og benet på den ene siden
 • Smerten blir verre når du sitter
 • Bensmerten blir ofte beskrevet som brennende, prikkende og sviende.
 • Svakhet, nummenhet eller vanskeligheter med å bevege ben, fot eller tær.
 • Skarp huggende smerte som gjør det vanskelig å reise seg helt opp eller gå
 • Ustrålende smerte nedover lår og ben, ofte helt ned i foten og tærne.

Isjiassmerter kan variere fra litt irriterende til konstant uholdbar smerte. Symptomene vil normalt sett være lokalisert til det området som den nerveroten som er i klem går ut til. Selv om smertene og symptomene ved isjias kan være ekstreme, er det sjelden det oppstår varige skader av isjiasnerven.

 

Isjiasnerven

Isjiasnerven er den største nerven i kroppen. Det er en nerve som er sammensatt av flere nerverøtter fra korsryggen. Nerverøttene i korsryggen forgreiner seg fra ryggmargen og slår seg sammen til den store isjiassnerven. Deretter går nerven ned gjennom bekken og sete, på baksiden av låret og helt ned i legg og fot.

Isjiasnerven starter i korsryggen, ved den tredje lumbale ryggvirvel.
Mellom ryggvirvlene i ryggen kommer det ut nerver (nerverøtter) som går ut fra ryggmargen og ut på hver side av ryggraden. Disse nerverøttene “smelter” sammen og danner den store isjiasnerven
Isjiasnerven går fra korsryggen, gjennom bekken og sete, helt ned på bakside av lår og ben.
I lår og ben vil isjiasnerven forgrenes og gi nervesignaler til spesifikke deler av lår, legg, fot og tær

Hvor i benet de klassiske symptomene ved isjias vil komme er avhengig av hvilken del av isjiasnerven som er i klem. For eksempel hvis nerveroten S1 er i klem vil isjiassmerten gå ned på baksiden av lår, legg og under foten. Det vil også kunne bli svakhet i leggmuskulaturen og akillesrefleksen kan bli svakere.

 

Hvem kan få isjias?

Isjias er mest vanlig midt i livet, typisk rundt 40-50 års alderen og forekommer veldig sjelden hos barn og tenåringer. På grunn av at falsk isjias, smerte i benet uten nerveaffeksjon, ofte feildiagnostiseres som isjias er det vanskelig å spesifikt si hvor vanlig isjias er. Forskere har estimert at isjias kan ramme opp til 43% av oss i løpet av livet.

Oftest ser vi ingen konkret årsak til isjias, men det er heller noe som har fått utvikle seg over tid. Noen ganger kan det være helt trivielle bevegelser som f.eks. å plukke opp en penn fra gulvet eller knyte skoene ble utført i øyeblikket smerten kom. Dette er gjerne “dråpen som får begeret” til å renne over og ikke farlig i seg selv.

De fleste som får isjias blir bedre i løpet av 8-12 uker og får god smertelindrende effekt av konservative og skånsomme behandlingsformer som leddmanipulering hos kiropraktor, trening, akupunktur, massasje og avspenningsteknikker.

Å oppsøke lege eller andre i primærtjenesten som f.eks. en kiropraktor er viktig å gjøre tidlig for å få råd til å redusere smerten i tillegg til å utelukke andre årsaker til smertene.

Når bør du kontakte lege eller kiropraktor hvis du tror du har isjias.

Du bør ta kontakt kiropraktor eller fastlegen hvis du svarer ja på en av følgende utsagn.

 • Nyoppståtte ryggsmerter med stråling ned i et eller begge ben
 • Nedsatt kraft i ben eller fot slik at du f.eks. snubler oftere
 • Feber i tillegg til at du har ryggsmerter  og/eller benssmerter
 • Rygg eller bensmerten forverres ved at du hoster eller nyser.
 • Prikking eller nummenhet i foten

Noen spesifikke, og heldigvis sjeldne, isjiassymptomer krever øyeblikkelig medisinsk og kanskje kirurgisk inngrep for å forhindre varig skade. Dette er når den rammede får økende nevrologiske symptomer som kan være økende krafttap i spesifikke muskler i bena, eller problemer med å holde på avføring eller blæreinnhold. Dette kaller vi Cauda equinasyndrom og du kan se symptomene i boksen nedenfor.

Når MÅ du ta kontakt med lege - alarmsymptomer

Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis du har ett av følgene alarmsymptomer:

 • Problemer med å tisse.
 • Slapp endetarmsåpning at du slipper luft uten at du klarer å kontrollere det, eller ikke holder på urin eller avføring
 • Plutselig impotent.
 • Nedsatt følelse på innsiden av lårene, rundt anus og i skrittet.

Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Ring og rådfør deg med autorisert helsepersell om hva du bør gjøre.

Siden isjias er forårsaket av en underliggende årsak, f.eks. prolaps eller stenose, er det viktig å behandle selve årsaken til symptomene og ikke bare isjiassmertene. Derfor er det essensielt å stille korrekt diagnose på den underliggende årsaken hvis behandlingen skal ha ønsket effekt. Det er også viktig å ikke glemme at både infeksjon eller tumor i eller rundt ryggmargen også kan forårsake isjiassmerter.

De vanligste årsakene til isjiassmerter ned i benet

De følgende korsryggstilstandene er de vanligste årsakene som kan gi isjiassmerter

 • Prolaps i korsryggen
 • Spinal stenose
 • Piriformissyndrom
 • Degenerative skiver
 • Spondylolistese
 • Falsk isjias / bekkenlåsning

årsaker til isjias - skiveprolaps, spinal stenose og piriformissyndrom

 

 

Prolaps i korsryggen

Et prolaps i ryggen skjer når den myke kjernen i mellomvirvelskivene buler ut og lekker gjennom fiberringen som den er omsluttet av. Utbulingen av mellomvirvelskiven kan presse på nerveroten som går ut fra ryggmargen slik at den kommer i klem. Når nerveroten klemmes av et prolaps vil det gi isjiassmerter ned i benet.

prolaps i korsryggen

Spondylolistese

Ved spondylolistese skjer når en ryggvirvel glir framover eller bakover i forhold til virvelen under. Dette kan medføre at isjiasnerven kommer i klem.

Det finnes flere former for spondylolistese der degenerativ spondylolistese, pga slitasje i ryggen, er den aller vanligste formen. Symptomene ved spondylolistese er korsryggsmerter med utstrålende smerte ned i bena.

Spinalstenose i korsryggen

Ved stenose vil spinalkanalen der ryggmargen går gjennom ryggvirvlene være trang. Dette kan være pga en medfødt slank kanal eller at spinalkanalen blir trangere pga slitasje og påleiringer etterhvert som vi blir eldre. Spinalkanalen blir naturlig trangere etterhvert som ryggen blir eldre og det blir mer slitasje av ryggvirvlene. Symptomer fra denne tilstanden opptrer vanligst etter fylte 60 år. Ofte ser vi at stenose kommer i kombinasjon med f.eks. forstørrede fasettledd, bløtvevshevelse og bukende mellomvirvelskiver som kan komplisere plagene.

Det å holde ryggen i bevegelse ved hjelp av trening og manipulasjonsbehandling kan redusere smertene fra spinalstenose.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom oppstår når isjiasnerven blir irritert og kommer i klem når nerven passerer piriformismuskelen i setemuskelen. Det er forskjellige anatomiske varianter av hvordan isjiasnerven passerer gjennom bekkenet. Hos de aller fleste vil isjiasnerven passere mellom piriformismuskelen og bekkenet, men hos noen få vil nerven gå gjennom selve piriformismuskelen. Hvis nerven går gjennom piriformismuskelen vil den være noe mer utsatt for å komme i klem og dermed kunne forårsake isjiassmerter ned i lår og ben. Dette kaller vi piriformissyndrom.

Ved piriformissyndrom vil det ofte hjelpe å løsne opp i den stramme muskulaturen i seteregionen. Dette gjør at spenningen slipper taket og isjiassnerven ikke ligger i klem der.

Falsk isjias - andre lidelser som kan gi om isjiasliknende smerter

Ved falsk isjias vil du kunne kjenne smerter ned i benet omtrent som ved ekte isjias, men selve isjiasnerven vil ikke være i klem. Falsk isjias er noe vi kaller for referert smerte der irriterte ledd eller muskler kan gi en følelse av at det er vondt ned i benet.

Det finnes flere tilstander som kan gi symptomer som kan minne om isjias. Noen av de er:

 • Bekkenlåsning
 • Bekkenløsning
 • Triggerpunkt i muskulatur
 • Fraktur i f.eks. bekken, hofte eller korsbein.

Utredning av Isjias

Isjias er et symptom på en alvorlig tilstand. Derfor er det viktig at utredningen av problemet gjøres så grundig som mulig hos autorisert helsepersonell som f.eks. kiropraktor eller fastlege. Det å komme tidlig til utredning er viktig for å igangsette riktig behandling snarlig.

For å diagnostisere isjias er det nødvendig med en god anamnese for deretter å utføre spesifikke nevrologiske og ortopediske tester.

Kiropraktorer er eksperter på  smerter i ryggen og bør være førstevalget ditt hvis har smerter i korsryggen eller isjias-liknende smerter. Medlemmer av Norsk Kiropraktorforening er i tillegg etterutdannet i Utvidet Korsryggsundersøkelse og Standardisert Prolapsforløp.

Behandling av isjias og prolaps

Det finnes flere metoder for å behandle isjias og prolaps. Det viktige med behandlingen er at den skreddersys til den enkelte i tillegg til at utviklingen av symptomene overvåkes underveis. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med operasjon. Trygge manuelle behandlingsteknikker vil bli brukt for å øke bevegelsen i muskler og ledd slik at tilhelingsprosessen går raskere.

Behandlingsteknikker for isjias kan være:

 • Veiledet øvelser
 • Manipulasjonsbehandling
 • Tørrnålbehandling / akupunktur
 • Medikamentell behandling
 • Kirurgisk inngrep

Øvelser for prolaps

Ved prolaps er det ofte veldig nyttig å utføre retningsbestemete øvelser for prolaps. Dette er skånsomme strekkøvelser du gjør med ryggen for å påvirke prolapsen til å forsiktig trekke seg tilbake slik at nerven som ligger i klem får litt mer plass. Hos en kiropraktor eller fysioterapeut vil du kunne få veiledning i hvilke prolapsøvelser som er riktig for nettopp din rygg.

Normalt sett vil isjiassmerter vare i 8-10 uker avhengig av alvorlighetsgrad og om riktig behandling igangsettes tidlig.

Hos kiropraktoren vil du som pasient bli inkludert i prolapsforløpet som er en 8 ukers oppfølgingsplan med fastsatte kontrollposter.

Finn en kiropraktor som behandler isjias og prolaps!

Bruk kartet nedenfor til å hjelpe deg med å finne en kiropraktor i nærheten av deg som behandler isjias og prolaps.

Likte du artikkelen vår? Legg igjen en ærlig stjernevurdering

Kim Orderud, Kiropraktor MNKF

Kim behandler fotplager, isjias og migrene, i tillegg til smerter i nakke og rygg. Han har fordypet seg i ernæring og hvordan kostholdet påvirker sykdommer i muskel og skjelettaparatet, og den generelle helse. Kim er kiropraktor ved Ullevål Hageby Legesenter, i tillegg til å studere ernæring.

45 kommentarer på "Isjias - dette bør du vite om isjiassmerter"

 1. Hei har lest igjennom alt som står om isjas.
  Jeg har hatt smerter på høyre side av låret
  og ikke i ryggen. Fikk plutselig smerter på venstre side fra korsryggen, lysken og ned mot venstre side av låret. Smerten på høyre side er borte.
  Har tatt SMERTESTILLENDE men det virker ikke med en gang. Etter 2 dager ble det noe mildere smerter på dagen, men forverrer seg når jeg går og ligger.
  Jeg skal til ortoped i morgen for fingrene mine har hatt smerter i et år etter et fall på høyre skylder. Har fått behandling og har blitt mye bedre i fingrene, men ryggen og låret er grusomt. Sviende smerter når jeg tar på der jeg har vondt. Jeg ønske jo at dette går over fort for vi er på flyttefot.
  Hva kan du anbefale???

  1. Hei Anne-Lise,
   Slik du beskriver symptomene dine, bør du ta kontakt med en kiropraktor for en grundig undersøkelse.
   Er det en kiropraktor i nærheten av deg som har etterutdanningskurset utvidet korsryggsundersøkelse (UKRUS) og prolapsforløpe, så vil jeg sterkt anbefale deg å oppsøke denne. Da er du i gode hender.
   Jeg kan gjerne hjelpe deg med å finne en i nærheten av deg dersom du ønsker det.
   Lykke til!
   Mvh Kim

 2. Jeg har hatt isjias/høyre side fra før jul. Jeg kom meg til osteopat, men siden det var rett før julaften, hadde ingen av oss tid til mer enn en noe rask behandling. Den lettet litt, men smertene kom tilbake, og i slutten av januar bestilte jeg ny time hos osteopat, som holder til i samme kommune som meg. Jeg har til nå hatt 4 behandlinger, og mellom hver behandling er det dyrisk vondt. Smertene veksler mellom å stråle ut fra rompa, eller fra leggen og ned til ankelen, samt et ben på utsida av foten, som går fra ankel til lilletåa. Sånn føles det i hvert fall. Under fremre del av foten kjennes det ut som om jeg har et sammenbrettet lommetørkle permanent liggende, og som jeg tråkker på. Det er overhodet ikke vondt, men heller litt merkelig. Jeg har til nå bannlyst smertestillende, men noen anbefalte muskelavslappende. Kan dere gi noen råd, er jeg meget takknemlig. Hvor lenge bør jeg fortsette behandling, og hvor lenge mellom hver??

  1. Hei

   Hvis du er så smertepåvirket som du beskriver vil jeg sterkt anbefale å oppsøke fastlegen din for en vurdering av hva dere kan gjøre for å redusere smerten din. Det er en tid og sted for alt, også smertestillende medikamenter.

   Videre er det viktig at din nevrologiske status blir overvåket/testet regelmessig av en kompetent fagperson for å sikre at tilstanden utvikler seg i riktig retning.

   Du spør om hvor lenge du bør fortsette behandlingen: I min klinikk er jeg heldig å jobbe tett med fastlege som jeg kommuniserer med hele tiden. Når vi følger opp isjiaspasienter følger vi dem opp tett, flere ganger i uken, for å sikre at det går rett vei raskt. Varigheten varierer mellom noen uker til 2-3 mnd helt avhengig av hvordan tilstanden utvikler seg. Siden vi, kiropraktor og lege, følger opp tett har vi gode muligheter til å handle raskt hvis det skulle være nødvendig med feks vurdering hos kirurg.

   Lykke til

   Mvh
   Kim Orderud
   Kiropraktor mnkf

 3. Hei, jeg har smerter i korsrygg og ned i låret til kneet etter jeg har gått mye eller trent.
  Moren min har fybromyalgi, og jeg er redd jeg har arvet det.
  Burde jeg dra til lege?

  1. Hei

   Ja, det er lurt å ta en tur til legen hvis du er plaget med ryggsmerter med utstråling. Ikke glem at kiropraktorer har lengst profesjonsutdanning når det gjelder undersøkelse av ryggsmerter. Du kan gå direkte til en kiropraktor uten henvisning.

   Lykke til

   med vennlig hilsen

   kim

 4. Hei.Har en prolaps i ryggen utredet på Mr. Har godt til kiropraktor så ryggsmertene er no ganske bra, men no har det satt seg i høyre skinke og lår og det strimer ned i leggen og fot. Kan ikke sitte da er smertene uutholdelige. Er for tiden i syden .Smertene ble so store her nede at eg måtte oppsøke lege, har fått tre behandlinger med sprøyte i baken det virket i en dag så kom smertene til bake. Han mente det var en nerve som låg i klem i låret. Er det noen som har eit godt råd ? smertene er konstant minner om tannverk . Smertestillende har dårlig effekt. Kåre

 5. Kjempebra info, Kim!
  Digger den lettleste, kortfattede infoen, og at vi enkelt får fatt i deg. Ikke rart at du er godt likt. 😀

 6. Hei, jeg har smerter i ryggen som hugger til, som strøm i korsrygg , har hatt isjias nylig (ca. 6 uker siden) men uten den huggende smerten jeg har nå, den gjør meg litt redd for å bevege meg, blir ekstra forsiktig. Fikk treningsveiledning av en fysioterapeut forrige gang der han sa at jeg skulle ligge på ryggen og bøye bena og løfte litt på baken for å strekke muskel , en annen øvelse var å stå oppreist og bøye meg framover m strake ben. Denne isjias smerten er tortur , vet aldri når den kommer. Har du noen gode råd og trening for å bli kvitt dette?

  1. Hei Anne.

   Jeg vil anbefale deg å oppsøke en kiropraktor i nærheten av deg slik at du får en grundig utrednign av smertene dine.

   Ellers er bevegelse som tur og svømming i tillegg til strekkøvelser av ryggen veldig fint for ryggen.

   lykke til

 7. Hei. Jeg har vondt på baksiden av låra fra setet og ned til knærne når jeg går. Fikk massasje i en knute i setet i februar rett før jeg hadde en hofteoperasjon. Siden har jeg beveget meg lite, og har ikke vært plaget. Men nå som jeg begynner å trene meg opp uten krykker, er det like stramt og vondt som før. Det som var litt dumt med massasjen jeg fikk, var at den kom litt i konflikt med protesen. Jeg fikk behandlingen bare to ganger pga operasjonen som kom brått. Har du noen tips til øvelser jeg kan gjøre? Eventuelt andre råd?

 8. Hei! Har foeholdsvis kraftige strålesmerter ut mot begge rompeballene ut på natten. Må stå opp for å få lindring.Det stråler noe nedover på utsiden av lårene og mot leggene.Har hatt en prolaps for noen år siden - mellom virvel 3-4 i korsryggen.Har egentlig vært lite plaget av det siden.Nå derimot tar det nattesøvnen.Det er absolutt verst om natten, verst når jeg ligger.
  Vh,
  Nina

  1. Hei Nina

   Jeg synes du burde oppsøke en kiropraktor eller din fastlege slik at du får en grundig nevrologisk undersøkelse og funnet ut av hva det er som er årsaken til smertene dine.

   Jeg ønsker deg lykke til

   mvh

   kim

 9. Hei.

  Når bør operasjon vurderes. Fikk først problemer i 2016 og mottok behandling fra kiropraktor uten nevneverdig bedring. I mars 2017 begynte jeg å gå mye mer og smertene avtok. Siden da har de returnert ved to anledninger. Den første gangen forsvant de igjen, den andre gangen er nå i skrivende stund.
  Hva anbefaler du at jeg gjør da jeg er lei av smertene.

  1. Hei Adrian,

   Vil anbefale at du oppsøker helsehjelp f.eks. fastlege eller kiropraktor for en grundig undersøkelse, slik at dere kan komme til bunns i hva det er som forårsaker smertene dine. Operasjon bør vurderes f.eks. ved manglende fremgang ved konservativ behandling, ved betydelig krafttap eller ved cauda equina symptomer. Dette må undersøkes av en fagperson og diskuteres med denne.

   Lykke til!
   Hilsen Therese

 10. Hei!
  Jeg har ekstreme smerter i korstryggen som stråler helt ned til under foten på høyre side! Det er smertefullt da jeg går og sitter, også da jeg hoster.. Dette har nå vart i ca 2-3 dager. Jeg har hatt samme type smerte som varer ca 1 uke også forsvinner det. Kan dette være isjias?

  1. Hei Kristina

   Det høres ut som du kan ha isjias, ja.

   Jeg vil anbefale deg å oppsøke kiropraktor eller din festlege for å få undersøkt ryggen skikkelig og få smertelindring.

   Ønsker deg lykke til

   Med vennlig hilsen

   kim

 11. Hei

  Har i en periode på noen måneder hatt et diffust ubehag, men kan ikke kalle det direkte smerter, på sidene av nedre del av ryggen, nærmere bestemt i kanten av bekkenet/hofta hvor det kjennes som det er små muskelknuter som er ømme. Vanskelig å beskrive, men det føles litt prikkende eller murrnde. I tllegg kjenner jeg lett ubehag/smerte i den ene rumpeballen i overgangen mellom rumpe og hamstring/bakside lår, og dette kjennes ofte sterkere hvis jeg tar et langt steg i en trapp eller et utfall. Dette bli ofte forsterket når jeg sitter og gjør at jeg er nødt til å reise meg og stå ofte.. Blir fort stiv/støl i nedre del av ryggen hvis jeg blir sittende eller stående i samme posisjon over lengre tid. Mistenker at dette kom som følge av et intensivt treningsprogram med mye fokus på markløft og knebøy. Fikk en følelse av at noe var betent eller forstrukket, men synes dette har vart litt for lenge til at det kan være en strekk. Når jeg gjør diverse tøyningsøvelser så føles det bedre i en stund, men kommer som regel tilbake dagen etter.

 12. Hei..Jeg har med noen mnds mellomrom nå pådratt meg kink i korsryggen igje når jeg bøyde meg. Dette er veldig smertefullt og stråler litt nedover til kneet. Hva anbefales av trening og hvilken behandlingsform? Jeg har vært til fysioterapaut før. Kan jeg vurdere natrapat? Jeg starta på trening med benkpress 40 kilo som ikke gikk så bra..Kanskje bare kondisjonstrening er best og det er forferdelig å få disse hekseskudda.Så må finne årsaken nå og trenger råd.

  1. Hei Liv

   Her tror jeg du burde få en skikkelig utredning av ryggen din. De som har kompetanse til å diagnostisere ryggsmerter er lege, visse fysioterapeuter og kiropraktorer. Jeg ville, var jeg det, oppsøkt en av disse for å finne ut hva som feiler deg.

   Jeg ønsker deg lykke til.

   mvh

   kim

 13. Hei. Hatt problemer med vond rygg og smerter helt ned til tærne. Hatt til og fra store smerter siden mars. Var hos legen og de så prolaps og isjas nærve i klem. De sa bare gå masse turer og prøv fysioterapi. Har gått en del turer, men det har ikke hjulpet og er bare vondt og gå mye. Noen jeg kjenner sier jeg burde ta MR før jeg kanskje burde gå til kiropraktor. Nå er gode råd dyre, da jeg ikke får sove om nettene pga smertene.

  1. Hei Bjørn

   Det høres ut som du burde ta en tur til en kiropraktor å få en ny undersøkelse.

   Det er ikke nødvendig å få MR først, dette kan kiropraktoren henvise deg til. Det er faktisk veldig viktig at du blir undersøkt klinisk først før det rekvireres MR/røntgen-undersøkelse. Dette er for at radiologene (røntgenlegene) vet hva de skal se etter på bildene.

   Ønsker du at vi hjelper deg å finne en dyktig kiropraktor i nærheten av deg?

   Med vennlig hilsen

   kim orderud

   1. Hei. Takk for svar. Ja takk. Hadde vært flott om du vet om en dyktig kiropraktor her rundt Arendal.

    Med vennlig hilsen

    Bjørn

 14. Hei jeg har smerter i korsryggen som stråler ned i rumpe lår og ned i leggen, under benet , tærne føles nummen , hva kan dette være?

  1. Hei Anita

   Det kan høres ut som du har fått isjias.

   Jeg anbefaler deg å få dette utredet hos kyndig helsepersonell, lege eller kiropraktor.

   Hvis du ønsker at vi hjelper deg med å finne en dyktig kiropraktor i nærheten av der du bor, må du bare si ifra til oss.

   Ønsker deg lykke til og god bedring

   mvh

   kim

 15. Hei.
  Jeg har vært sengeliggende nå en uke pga smerte i venstre fot. Kiroprsktoren min har sagt jeg har prolaps nederst i ryggen og betennelse i isjias som følge av det.
  Jeg hadde moderate smerter frem til denne uken, og kunne være i bevegelse frem til det. Men så skiftet smertene litt, og ble helt ekstreme når jeg snur meg i senga, eller prøver å reise meg. Jeg har ikke kommet meg ut av soverommet med krykker engang. Ble kjørt til legevakten for flere dager siden, de mente at jeg hade betennelse i slimpose i hoften samme siden som smertene, og satte kortison. Funka dårlig. Nå begynner jeg å bli litt desperat, for jeg har så vondt at jeg kommer meg ikke til hverken legen eller kiropraktoren. Når jeg ligger i ro over lengre tid er det smertefritt, men det brenner i den ene rumpeballen, ut mot hoftekulen og ned mot lår når jeg prøver å sette meg opp eller reise meg med krykkene. Tips?

  1. Hei

   Mitt beste tips er å kontakte kiropraktoren og/eller legen din igjen. Det er de som har undersøkt deg og vet best hva som feiler deg.

   Det er veldig fint om legen og kiropraktoren din kan snakke sammen slik at de kan samarbeide med å få deg bra. Dette har jeg selv veldig god erfaring med.

   lykke til

   mvh

   kim

 16. Hei
  Har Smerter helt nederst i ryggen som stråler ned i høyre lår.Er blitt en del bedre i ryggen men verre i låret Blir bedre når jeg beveger meg Har hatt to prolaps tidligere Det er verst når jeg sitter og reiser meg opp igjen Det aller beste er når jeg ligger og så prikker det nederst i den venstre foten og mister samtidig litt følese i den Hadde vert veldig kjekt med ett svar

  1. Hei Arild

   Jeg synes du burde ta en tur til legen eller kiropraktoren for å få undersøkt ryggen.

   Hvis du ønsker at vi hjelper deg med å finne en dyktig kiropraktor i nærheten av deg, så må du bare spørre oss så hjelper vi deg.

   Med vennlig hilsen

   Kim

 17. Har lest alt dette om isjassmerter og kjenner meg igjen. MR av hofter og bekken viste ingenting. Skal på ny MR og røntgen samt ortoped som jeg betaler selv for unngå lang ventetid.Er det noen kiropraktorer i Trondheim som er gode på dette?
  Mvh, Claus
  (Neste bilder skal ta for seg korsryggen)

 18. Takk for svar. Vet jo ikke sikkert om det er isjias. Etter røntgen osv skal jeg til ortoped og håper på avklaring da. Er det isjias tar jeg kontakt som du har anbefalt. Mvh, Claus

  1. Hei Eva

   Det har jeg aldri hørt om. Isjiasnerven går jo dypt i setemuskulaturen og er veldig godt beskyttet på innsiden av hoften, så jeg tror det er lite sannsynlig. For å kunne skade denne må det veldig mye kraft til og sannsynligvis brekke hoften/hoftekulen.

   mvh

   kim

 19. Hei! Sliter i perioder med et jeg kaller nervesmerter spesielt på høyre side. Smertene går fra rompe, nedover bakside lår, kne, legg og videre under foten, tær og oppå foten. Det er vondt å gå på do, det er vondt å gå generelt i den tiden det pågår. Jeg har påvist spinal stenose, kan dette være årsaken?

  1. Hei Reidun,

   Spinal stenose kan absolutt gi slike nervesmerter som du beskriver. Vil anbefale deg å oppsøke noen som kan undersøke deg f.eks en kiropraktor for å få bekreftet at det er spinal stenosen som gir deg disse plagene og om det finnes behandling du kan ha nytte av.

   Hilsen Therese

Feltet er påkrevd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dine data, du er sjefen!

For å gjøre nettsiden vår så bra og nyttig som mulig, samler vi inn informasjon fra alle dere som besøker oss. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukeropplevelsen og ved passende anledninger for reklame i sosiale medier.

Din informasjon er trygg hos oss. Mer informasjon om informasjonskapsler og behandling av dine personopplysninger, finner du under vilkår for personvern og informasjonskapsler. Godtar du at vi henter inn statistikk og bruker informasjonskapsler?
Du kan alltid endre innstillingene dine ved å gå til innstillingene for informasjonskapsler nederst på siden.

Dine innstillinger for informasjonskapsler

Nødvendig for å kunne bevare nettsidens grunnleggende funksjoner, som å bestille time og lese våre artikler. De bidrar også til ivaretakelse av vår nettsides sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å sende artikler og tips direkte til deg ved spesielle anledninger. Vi vil kun bruke denne funksjonen for å gi deg reklame i korte perioder. Ved å deaktivere disse informasjonskapslene kan det føre til at du ser annonser som ikke er like relevante for deg.