Isjias - dette bør du vite om isjiassmerter

Artiklene på ullevalkiropraktor.no er skrevet av kiropraktorer med lang erfaring med rygg, nakke og andre muskel- og skjelettplager.

Alle artikler blir gjennomgått av en av våre redaktører med medisinsk bakgrunn (kiropraktor). Ved behov konferer vi med vårt medisinske fagpanel.

Vi  er nøye på å bruke kildehenvisning i artiklene, men vårt fokus er å skrive lettfattelige artikler for folk flest.

Vi ønsker at våre artikler skal være så nøyaktig som mulig. Oppdager du feil eller mangler, setter vi stor pris på om du gir beskjed om dette.

LES MER: Kvalitetssikring av vårt medisinske fagpanel

Isjias er begrepet vi bruker for smertesymptomene som går fra korsryggen og ned i benet. Ofte vil de som blir rammet av isjias også kunne oppleve, prikking, nummenhet og svakhet i benet. Isjiassmertene kan gå langs hele lengden av isjiasnerven, fra korsryggen, ned gjennom setemuskulaturen, videre ned i leggen og helt under foten.

Isjias er ikke en diagnose i seg selv, men heller en samling av symptomer når isjiasnerven ligger i klem, oftest i korsryggen. De vanlige korsryggsårsakene som gir isjiassmerter er prolaps i korsryggen, piriformissyndrom, degenerative mellomvirvelskiver, spondylolistese og spinal stenose.

Dette er prolapssmertene

Isjiassmerter, eller bare isjias på folkemunne, blir ofte karakterisert som en eller flere av følgende symptomer:

 • Konstant smerte i rompeballen og benet på den ene siden
 • Smerten blir verre når du sitter
 • Bensmerten blir ofte beskrevet som brennende, prikkende og sviende.
 • Svakhet, nummenhet eller vanskeligheter med å bevege ben, fot eller tær.
 • Skarp huggende smerte som gjør det vanskelig å reise seg helt opp eller gå
 • Ustrålende smerte nedover lår og ben, ofte helt ned i foten og tærne.

Isjiassmerter kan variere fra litt irriterende til konstant uholdbar smerte. Symptomene vil normalt sett være lokalisert til det området som den nerveroten som er i klem går ut til. Selv om smertene og symptomene ved isjias kan være ekstreme, er det sjelden det oppstår varige skader av isjiasnerven.

 

Her går Isjiasnerven

Isjiasnerven er den største nerven i kroppen. Det er en nerve som er sammensatt av flere nerverøtter fra korsryggen. Nerverøttene i korsryggen forgreiner seg fra ryggmargen og slår seg sammen til den store isjiassnerven. Deretter går nerven ned gjennom bekken og sete, på baksiden av låret og helt ned i legg og fot.

Isjiasnerven starter i korsryggen, ved den tredje lumbale ryggvirvel.
Mellom ryggvirvlene i ryggen kommer det ut nerver (nerverøtter) som går ut fra ryggmargen og ut på hver side av ryggraden. Disse nerverøttene “smelter” sammen og danner den store isjiasnerven
Isjiasnerven går fra korsryggen, gjennom bekken og sete, helt ned på bakside av lår og ben.
I lår og ben vil isjiasnerven forgrenes og gi nervesignaler til spesifikke deler av lår, legg, fot og tær

Hvor i benet de klassiske symptomene ved isjias vil komme er avhengig av hvilken del av isjiasnerven som er i klem. For eksempel hvis nerveroten S1 er i klem vil isjiassmerten gå ned på baksiden av lår, legg og under foten. Det vil også kunne bli svakhet i leggmuskulaturen og akillesrefleksen kan bli svakere.

 

Hvem får strålesmerten?

Isjias er mest vanlig midt i livet, typisk rundt 40-50 års alderen og forekommer veldig sjelden hos barn og tenåringer. På grunn av at falsk isjias, smerte i benet uten nerveaffeksjon, ofte feildiagnostiseres som isjias er det vanskelig å spesifikt si hvor vanlig isjias er. Forskere har estimert at isjias kan ramme opp til 43% av oss i løpet av livet.

Oftest ser vi ingen konkret årsak til isjias, men det er heller noe som har fått utvikle seg over tid. Noen ganger kan det være helt trivielle bevegelser som f.eks. å plukke opp en penn fra gulvet eller knyte skoene ble utført i øyeblikket smerten kom. Dette er gjerne “dråpen som får begeret” til å renne over og ikke farlig i seg selv.

De fleste som får isjias blir bedre i løpet av 8-12 uker og får god smertelindrende effekt av konservative og skånsomme behandlingsformer som leddmanipulering hos kiropraktor, trening, akupunktur, massasje og avspenningsteknikker.

Å oppsøke lege eller andre i primærtjenesten som f.eks. en kiropraktor er viktig å gjøre tidlig for å få råd til å redusere smerten i tillegg til å utelukke andre årsaker til smertene.

Når bør du kontakte lege eller kiropraktor hvis du tror du har prolaps med utrålende smerter.

Du bør ta kontakt kiropraktor eller fastlegen hvis du svarer ja på en av følgende utsagn.

 • Nyoppståtte ryggsmerter med stråling ned i et eller begge ben
 • Nedsatt kraft i ben eller fot slik at du f.eks. snubler oftere
 • Feber i tillegg til at du har ryggsmerter  og/eller benssmerter
 • Rygg eller bensmerten forverres ved at du hoster eller nyser.
 • Prikking eller nummenhet i foten

Noen spesifikke, og heldigvis sjeldne, isjiassymptomer krever øyeblikkelig medisinsk og kanskje kirurgisk inngrep for å forhindre varig skade. Dette er når den rammede får økende nevrologiske symptomer som kan være økende krafttap i spesifikke muskler i bena, eller problemer med å holde på avføring eller blæreinnhold. Dette kaller vi Cauda equinasyndrom og du kan se symptomene i boksen nedenfor.

Når MÅ du ta kontakt med lege - alarmsymptomer

Ta kontakt med lege øyeblikkelig hvis du har ett av følgene alarmsymptomer:

 • Problemer med å tisse.
 • Slapp endetarmsåpning at du slipper luft uten at du klarer å kontrollere det, eller ikke holder på urin eller avføring
 • Plutselig impotent.
 • Nedsatt følelse på innsiden av lårene, rundt anus og i skrittet.

Er du i tvil, så er du ikke i tvil. Ring og rådfør deg med autorisert helsepersonell om hva du bør gjøre.

Siden isjias er forårsaket av en underliggende årsak, f.eks. prolaps eller stenose, er det viktig å behandle selve årsaken til symptomene og ikke bare isjiassmertene. Derfor er det essensielt å stille korrekt diagnose på den underliggende årsaken hvis behandlingen skal ha ønsket effekt. Det er også viktig å ikke glemme at både infeksjon eller tumor i eller rundt ryggmargen også kan forårsake isjiassmerter.

De vanligste årsakene til isjialgismerter ned i benet

De følgende korsryggstilstandene er de vanligste årsakene som kan gi isjiassmerter

 • Prolaps i korsryggen
 • Spinal stenose
 • Piriformissyndrom
 • Degenerative skiver
 • Spondylolistese
 • Falsk isjias / bekkenlåsning

årsaker til isjias - skiveprolaps, spinal stenose og piriformissyndrom

 

 

Prolaps i korsryggen

Et prolaps i ryggen skjer når den myke kjernen i mellomvirvelskivene buler ut og lekker gjennom fiberringen som den er omsluttet av. Utbulingen av mellomvirvelskiven kan presse på nerveroten som går ut fra ryggmargen slik at den kommer i klem. Når nerveroten klemmes av et prolaps vil det gi isjiassmerter ned i benet.

prolaps i korsryggen

Spondylolistese

Ved spondylolistese skjer når en ryggvirvel glir framover eller bakover i forhold til virvelen under. Dette kan medføre at isjiasnerven kommer i klem.

Det finnes flere former for spondylolistese der degenerativ spondylolistese, pga slitasje i ryggen, er den aller vanligste formen. Symptomene ved spondylolistese er korsryggsmerter med utstrålende smerte ned i bena.

Spinalstenose i korsryggen

Ved stenose vil spinalkanalen der ryggmargen går gjennom ryggvirvlene være trang. Dette kan være pga en medfødt slank kanal eller at spinalkanalen blir trangere pga slitasje og påleiringer etterhvert som vi blir eldre. Spinalkanalen blir naturlig trangere etterhvert som ryggen blir eldre og det blir mer slitasje av ryggvirvlene. Symptomer fra denne tilstanden opptrer vanligst etter fylte 60 år. Ofte ser vi at stenose kommer i kombinasjon med f.eks. forstørrede fasettledd, bløtvevshevelse og bukende mellomvirvelskiver som kan komplisere plagene.

Det å holde ryggen i bevegelse ved hjelp av trening og manipulasjonsbehandling kan redusere smertene fra spinalstenose.

Piriformissyndrom

Piriformissyndrom oppstår når isjiasnerven blir irritert og kommer i klem når nerven passerer piriformismuskelen i setemuskelen. Det er forskjellige anatomiske varianter av hvordan isjiasnerven passerer gjennom bekkenet. Hos de aller fleste vil isjiasnerven passere mellom piriformismuskelen og bekkenet, men hos noen få vil nerven gå gjennom selve piriformismuskelen. Hvis nerven går gjennom piriformismuskelen vil den være noe mer utsatt for å komme i klem og dermed kunne forårsake isjiassmerter ned i lår og ben. Dette kaller vi piriformissyndrom.

Ved piriformissyndrom vil det ofte hjelpe å løsne opp i den stramme muskulaturen i seteregionen. Dette gjør at spenningen slipper taket og isjiassnerven ikke ligger i klem der.

Isjialgi - andre lidelser som kan gi om isjiasliknende smerter

Ved falsk isjias vil du kunne kjenne smerter ned i benet omtrent som ved ekte isjias, men selve isjiasnerven vil ikke være i klem. Falsk isjias er noe vi kaller for referert smerte der irriterte ledd eller muskler kan gi en følelse av at det er vondt ned i benet.

Det finnes flere tilstander som kan gi symptomer som kan gi isjiassmerter. Noen av de er:

 • Bekkenlåsning
 • Bekkenløsning
 • Triggerpunkt i muskulatur
 • Fraktur i f.eks. bekken, hofte eller korsbein.

Utredning av ryggsmerter med strålesmerter

Isjias er et symptom på en alvorlig tilstand. Derfor er det viktig at utredningen av problemet gjøres så grundig som mulig hos autorisert helsepersonell som f.eks. kiropraktor eller fastlege. Det å komme tidlig til utredning er viktig for å igangsette riktig behandling snarlig.

For å diagnostisere isjias er det nødvendig med en god anamnese for deretter å utføre spesifikke nevrologiske og ortopediske tester.

Kiropraktorer er eksperter på  smerter i ryggen og bør være førstevalget ditt hvis har smerter i korsryggen eller isjias-liknende smerter. Medlemmer av Norsk Kiropraktorforening er i tillegg etterutdannet i Utvidet Korsryggsundersøkelse og Standardisert Prolapsforløp.

Behandling av prolaps med utstrålende bensmerter

Det finnes flere metoder for å behandle isjias og prolaps. Det viktige med behandlingen er at den skreddersys til den enkelte i tillegg til at utviklingen av symptomene overvåkes underveis. I de aller fleste tilfeller er det ikke nødvendig med operasjon. Trygge manuelle behandlingsteknikker vil bli brukt for å øke bevegelsen i muskler og ledd slik at tilhelingsprosessen går raskere.

Behandlingsteknikker for prolaps kan være:

 • Veiledet øvelser
 • Manipulasjonsbehandling
 • Tørrnålbehandling / akupunktur
 • Medikamentell behandling
 • Kirurgisk inngrep

Øvelser for prolaps

Ved prolaps er det ofte veldig nyttig å utføre retningsbestemete øvelser for prolaps. Dette er skånsomme strekkøvelser du gjør med ryggen for å påvirke prolapsen til å forsiktig trekke seg tilbake slik at nerven som ligger i klem får litt mer plass. Hos en kiropraktor eller fysioterapeut vil du kunne få veiledning i hvilke prolapsøvelser som er riktig for nettopp din rygg.

Normalt sett vil isjiassmerter vare i 8-10 uker avhengig av alvorlighetsgrad og om riktig behandling igangsettes tidlig.

Etter behandling hos Alex er jeg nå endelig smertefri og løpbar igjen etter en langvarig akillessenebetennelse.Jeg gikk til Alex både for hans kunnskap og erfaring med idrett og for at han benytter seg av flere ulike behandlingsmetoder.Før behandlingen startet avdekket Alex skjevheter og svakheter som kan ha gjort skaden unødig langvarig. Med et skreddersydd opplegg, godt forklart og illustrert i videoer av Alex, ble jeg fort såpass motivert at jeg faktisk kom i gang med, og fortsatt gjør regelmessig trening av styrke, ballanse og bevegelighet.Jeg har inntrykk av at Alex både har solid kunnskap og i tillegg holder seg godt oppdatert på nyere forskning og erfaring rundt idrettsskader. Det gir meg trygghet og motivasjon til å fortsette med øvelsene jeg har fått, og til å komme tilbake til Alex om det skulle dukke opp nye utfordringer.
Lars-Ivar Aarseth
Lars-Ivar Aarseth
Har gått til behandling av nakke/kjeve og haleben hos Alex over en lengre periode. Han er dyktig, oppmerksom og imøtekommende.
Amund
Amund
Utrolig profesjonelt sted med flinke folk. Alexander Peter Horne har hjulpet meg med nakkestivhet som har gitt meg hodepine, dårlig holdning i ryggen, og generelt bedre livskvalitet. Anbefales på det sterkeste, uten tvil den beste kiropraktoren jeg har vært hos, og jeg har testet en god del.
Alexandre Le Dantec
Alexandre Le Dantec
Excellent diagnosis and treatment of my hip problem. Treatment and a course of exercises from Alex reduced pain levels and built strength and control of the joint, which contributed to a very quick recovery from the hip replacement surgery which turned out to be needed.
David Wragg
David Wragg
Espen Aag Holth er en kjempehyggelig og dyktig kiropraktor.
Anne Merethe Øyen
Anne Merethe Øyen
Fikk time, nærmest på timen. Diagnose umiddelbart (krystallsyke) og bedring etter første behandling. To oppfølgende timer ganske raskt og jobben gjort. Ingen forsøk på å forlenge behandlingen unødig.
Trine Dahl
Trine Dahl
Jeg kom til Alex i forbindelse med korsryggssmerter. Han tok problemene mine på alvor og han løste det med sine behandlingsmetoder . Veldig dyktig kiropraktor.Jeg anbefaler Alex veldig mye!!
Aqeel Shah
Aqeel Shah
Dyktig kiropraktor, anbefales på det sterkeste
Lasse Wichstrøm
Lasse Wichstrøm
Kjempebra service
Gudmund Furuseth
Gudmund Furuseth
Hurtig respons på henvendelse angående lydfil på nettsiden. De ordnet opp umiddelbart.
Kirsten Jyhne
Kirsten Jyhne
Jeg fikk god hjelp av Alexander til anspenthet i nakke. Vil anbefale Ullevål Kiropraktorklinikk.
Bendik D. Antonsen
Bendik D. Antonsen
Kjapp og tillitsvekkende respons på henvendelse! Tok seg tid, og var imøtekommende og interessert for å kunne gi best mulig oppfølging av plagen som ble presentert!
Sidsel Platou Aarseth
Sidsel Platou Aarseth
Anbefales på det sterkeste! Jeg har gått til Espen Aag Holth som gir svært god oppfølgning, og fått raske resultater.
Adriane Andersen
Adriane Andersen
Very usefull. Thank u
Rick Andrew Lønseth
Rick Andrew Lønseth
Espen ved Ullevål Kiropraktorklinikk har hjulpet meg ved mange episoder der kiropraktoren trengtes. Han er faglig dyktig, hjelper meg med å forstå problemet jeg har og behandler meg effektivt slik at jeg kommer meg på bena igjen så fort som mulig. Anbefales!
Anders Nekstad
Anders Nekstad
Rolig beliggenhet. Jeg hadde problemer med å løfte armen på grunn av skuldersmerter i skulder og nakke. Jeg så resultater på første gang jeg var der, ogalltid forbedring. Jeg anbefaler.
Maria Pinto
Maria Pinto
Jeg har vært hos Alex Horne med smerter i hofte, skulder og nakken, han identifiserte raskt og forklarte meg godt og grundig hva problemene var.Behandlingene gir raskt effekt og hjemmetrenning jeg fikk fra ham har hjulpet masse!Alex Horne er en veldig dyktig og veldig hyggelig kiropraktor som jeg anbefaler på det varmeste!
alexandra coelho
alexandra coelho
Veldig fornøyd med behandlingen jeg får hos Alex Horne ifm. det som har utviklet seg til å bli kronisk "jumpers knee". Ble tatt seriøst fra første time med en grundig gjennomgang av bevegelighet, funksjonalitet og smerter i kneet og etter bare 5 behandlinger er jeg mye bedre. Kombinasjonen av nåler, massasje, "knekking" og styrkeøvelser har fungert over all forventning og oppleves nesten som en "mirakelkur" etter mange måneder med smerter som har gjort at jeg ved enkelte anledninger har måtte dra meg opp trapper etter rekkverket. Nå går jeg trapper uten problemer og gleder meg til fortsettelsen. Anbefales på det varmeste!
Alexander Hoddevik
Alexander Hoddevik
Fikk utrolig god oppfølging og behandling av Espen. Kan anbefales!
Bendik Fon
Bendik Fon
Begynte å plages med bekkensmerter pga graviditet i uke 29 og bestilte time til Sara H. Nordanger. Etter 3-4 timer, 1 gang i uken, ble det mye bedre. Smertene er så å si borte selv om magen blir større. Har også fått gode øvelser til å styrke bekkenmusklene videre. Dette har gjort at jeg kan være lengre i jobb og ha en normal hverdag som gravid 🙂
Line Gjeruldsen
Line Gjeruldsen
Jeg booket time hos Sara Nordanger tett opp mot min termin på grunn av meget vond og lite bevegelig korsrygg. Hun konstaterte meget raskt om at det i mitt tilfelle dreide seg om en bekkenlåsning, og at dette kunne behandles. Jeg mottok to behandlinger hos Sara, i tillegg til et sett med øvelser jeg kunne utføre hjemme. Underveis i behandlingen utviste Sara meget stor kompetanse og profesjonalitet på sitt felt, og var veldig flink til å forklare meg hva hun skulle gjøre, og hvorfor. Ikke minst var behandlingen veldig tilrettelagt for barnet i magen. Allerede etter første behandling var jeg veldig mye bedre, og sammen med øvelsene hjemme går jeg nå en fødsel i møte uten bekkensmerter. Jeg er utrolig fornøyd med kunnskapen, og vennligheten, jeg ble møtt med på Ullevål Kiropraktorklinikk, og angrer på at jeg ikke oppsøkte hjelp tidligere. Jeg vil gi Sara mine aller beste anbefalinger! 🙂
Agnieszka Cybulska
Agnieszka Cybulska
Går til behandling for nakkeprolaps hos Alex Horne, og er så langt veldig fornøyd. Jeg følges tett opp med øvelser og diverse typer behandling, får grundige forklaringer og føler meg alltid trygg og ivaretatt. Alex oppleves som faglig dyktig, profesjonell, engasjert, positiv og lyttende. Anbefaler han sterkt videre!
Karoline
Karoline
Helt fantastisk god hjelp og behandling hver eneste gang. Nesten så jeg savner å få litt vondt i ryggen igjen, for nå er det lenge siden sist.
Harald Tandberg
Harald Tandberg
Veldig fornøyd med Alex. Kom til han i forbindelse med at jeg har en del svimmelhet og trykk i hode etter 3 måneder gammelt hjerneslag. Han tok seg god tid og engasjerte seg i mine plager. Dagen etter timen hos han, sendte han meg en god detaljert informasjon om mine plager/ettervirkninger. Veldig flott med behandlere som har tid til å virkelig engasjere seg. Kan absolutt anbefale han på det sterkeste.
Ivan Blichfeldt
Ivan Blichfeldt
Jeg fikk god behandling for smerter i nakke og skuldre og kan varmt anbefale behandling hos kiropraktor Sara.
Mathias Øverjordet
Mathias Øverjordet
Sara Nordanger is a wonderful, knowledgeable and professional chiropractor. She’s caring and very empathetic towards her patients. I’ve had the pleasure to be treated by Sara for a little under a month now and I only have good things to say about her and the treatment I’ve received. I came to her with unbearable pain and she took my pain very seriously and has helped me tremendously towards a more painless everyday life. I look forward to every session I have with her and I strongly recommend her to everyone who wants a chiropractor that goes above and beyond to help her patients!!
ine landehagen
ine landehagen
Etter akutt behandling for bekkensmerter og låsning ble fikk jeg rask time for behandling hos Sara. Kan anbefale klinikken på det varmeste og spesielt Sara for behandling under graviditet. Hun er faglig dyktig, en behagelig person og flink med mennesker.
Silje Løvstad-Sender
Silje Løvstad-Sender
Alex tar seg tid til å bli kjent med pasientene sine og til å forstå årsakene rundt smertene. Han er dyktig og profesjonell og jeg er veldig fornøyd med behandlingen for det hjalp meg å bli kvitt smerte i nakken og intense hodepiner. Anbefaler på det sterkeste.
Oana Pintilie
Oana Pintilie
Kan anbefale Kirorpaktor Sara på det sterkeste, hun har fått meg smertefri fra både skulderbetennelse og prolaps i korsryggen.
Charlotte Rellsmo
Charlotte Rellsmo
Jeg fant frem til Ullevål Kiropraktorklinikk og kiropraktoren Alex Horne ved en tilfeldighet da jeg hadde akutt behov for time hos kiropraktor, og det er jeg veldig glad for.Han lytter og er interessert i meg som pasient, forteller og forklarer hva han oppdager under undersøkelsene og hva han gjør under behandlingene, og er generelt veldig dyktig. Jeg anbefaler han på det varmeste videre til andre!
Ida M. Ellingsen
Ida M. Ellingsen
Espen HolthHan reparerte nakken min pån2 forsøk.Hadde gått til en annen tidligere 6-7 ganger uten samme resultat. ANBEFALES!
Alexander Morken Aag
Alexander Morken Aag
Alex er en superflink kiropraktor som virkelig anbefales!
Kristine Volckmar
Kristine Volckmar
Behandling hos Alex Horne har vært veldig bra. Setter pris på at han er rolig, lyttende, tillitsvekkende og så langt jeg kan vurdere meget kompetent. Han spør ikke for mye og ikke for lite, og jeg stoler fullt og helt på han.
helena nynas
helena nynas
Alex er meget dyktig, og han er også flink til å følge opp mtp. opptrening.
Christoffer Wilner
Christoffer Wilner
Jeg går til Ullevål Kiropraktorklinikk fordi jeg sliter med migrene og jeg har utelukkende positive opplevelser med denne behandlingen. Kiropraktoren Alex Horne Mchiro er veldig hyggelig og profesjonell og har behandlet andre i samme situasjon. Alt tyder på at dette faktisk kan virke på slike plager.
Jonas Ruud
Jonas Ruud
God behandling, anbefales til alle som trenger hjelp, fra en kiropraktor.
Ronnie Larsen
Ronnie Larsen
Fikk meget god hjelp med bekkenplager i forbindelse med svangerskap
Marlene Wilhelmine
Marlene Wilhelmine
Gleder meg til hver gang jeg skal til behandling hos Sara. Hun er så flink og koselig. Anbefaler henne!
Tale Fjellanger
Tale Fjellanger
Har vært veldig fornøyd med min kiropraktor . Jeg opplevde stedet som profesjonelt og behagelig , med spisskompetanse og ekspertise . Kan anbefales til de med både diagnostiserte muskel/ skjelett plager samt psykosomatiske lidelser .
Kristin Eie
Kristin Eie
ANBEFALING.Jeg har vært innom Ullevål kiropraktorklinikk flere ganger de siste årene pga. Idrettsskader.Jeg har vært behandlet både av Therese Aarsæther og Sara Nordanger og har opplevd begge som faglig meget dyktige.Jeg har også opplevd begge som positive , lyttende og omsorgsfulle personer som det har vært lett å kommunisere med.De har vært kreative i behandlingsmetodene og har vært flinke til å gi råd mht. egentrening.Jeg har alltid fått den hjelpen jeg trenger og kjenner meg trygg når jeg anbefaler både dem og klinikken til andre.Med vennlig hilsen Bjørn Grieg
bjørn grieg
bjørn grieg
Kjempeflinke!
Camilla Nation
Camilla Nation
Var hos Alex Hoine!Veldig godt fornøyd .Hyggelig kiropraktor som forklarte godt og grundig.Anbefales på det sterkeste
Linda Hansen
Linda Hansen
Slet med nautisk vertigo. Fikk presis diagnostikk av Espen Aag Holth. To behandlinger og symptomfri siden! Meget godt fornøyd. Profft og vennlig!
Stig Fossum
Stig Fossum
Svært fornøyd med Alex Horne hos Ulevåll kiropraktor klinikk! Blir møtt med faglig dyktighet, imøtekommenhet interesse for din situasjon!
Ellen Beate Engebretsen
Ellen Beate Engebretsen
Jeg gikk gjennom en fryktelig vond prolaps i årsskiftet 16/17 og greide knapt å fungere i en seks-ukers periode. Kim Orderud ble min reddende engel, behandlet meg nesten daglig, samarbeidet tett med min nåværende fastlege og fulgte meg opp helt til jeg fungerte igjen. Den aller beste opplevelsen jeg jeg har hatt med helsevesenet i mitt liv. Kan ikke anbefale Kim høyt nok!
Thordur Arnason
Thordur Arnason
Vi hadde et trygt og godt møte med klinikken. Christine Grevle Iveland tilnærmet seg og behandlet min sønn på syv på en overbevisende måte; stødig, trygt og hyggelig. Vi fikk time på dagen. Anbefales!
Johan Tingulstad
Johan Tingulstad
Alex ved Ullevål Kiropraktorklinikk har virkelig vært til stor hjelp, og det er tydelig at han strekker seg langt for å hjelpe sine pasienter. Han har gitt meg en uvurderlig oppfølging. Kan virkelig anbefale på det sterkeste!
Rebecca Perez
Rebecca Perez
Jeg vil på det sterkeste anbefale denne klinikken, spesielt Espen. Jeg har slitt med smerter og låsninger i nakke, bekken og rygg i mange år, og prøvd utallige kiropraktorer. Dette var min redning!
Andrea Fyhri Gustavsen
Andrea Fyhri Gustavsen
Christine grevle tar seg tid til og høre hva problemet er og gjør en utmerket jobb. Veldig hyggelig opplevelse
Kim Bergan
Kim Bergan
Super fornøyd! Har fått behandling av Espen i det siste og mener han er en ekstremt dyktig. Viktigst av alt har behandling hjulpet meg veldig og lettet på smerten jeg har slittet med i lenge, men i tillegg er det god stemning og gode samtaler under behandlinger som forbedrer opplevelsen.Anbefales på det sterkeste!
Steven Potts
Steven Potts
Selv stedet er rent og ryddig, men Sara som er min kiropraktor må få en gullmedalje. Hun er fantastisk. Slitet med svimmelheten i ca 6 måneder og den har blitt redusert til 90 % . Vet ikke hva jeg skulle gjøre uten henne.
Elham Ashtiani
Elham Ashtiani
Dyktige og seriøse. God service
Ida Salling von Krogh
Ida Salling von Krogh
Christine er en flink og hyggelig kiropraktor jeg kan anbefale til alle.
Cathrine Kihle
Cathrine Kihle
Som toppidrettsutøver er man avhengig av at kroppen til enhver tid fungerer, og det er gjerne de små tingene som utgjør de store forskjellene.Med Alex sin brede kompetanse, og nedslagsfelt, har rehabiliteringstiden gått betraktelig ned. Kombinasjon av sportskiropraktikk, oppfølging rundt øvelser/egentrening, og å gi pasienten en forståelse av problemet bak skaden, er veldig bra!
Ole Mossin Olesen
Ole Mossin Olesen
Ble behandlet av Alexander Peter Horne for krystallsyken allerede 45 minutter etter at jeg ringte for å bestille time. Det var full klaff og jeg ble 100 % restituert etter den ene behandlingen. Jeg var til kontrolltime en uke etterpå hvor dette ble bekreftet. Tusen takk, dette var imponerende.
Karin Wiik Westerby
Karin Wiik Westerby
Veldig gode råd og service hos Kim for tips til behandling og behandlingsmåte. Han viser god service og mye kompetanse innenfor sine særfelt. Anbefales veldig! Trygve
Trygve Ryslett
Trygve Ryslett
Har besøkt Espen i forbindelse med en plage jeg hadde i foten. Han identifiserte raskt hva problemet var og la opp et program videre. Han traff blink og foten min har på kort tid blitt langt bedre -- og jeg noen erfaringer rikere om egen kropp.Espen er dyktig, kunnskapsrik og god på å lytte og kommunisere. Anbefales på det varmeste.
Kenneth Dreyer
Kenneth Dreyer
Veldig bra
Berit Espeseth
Berit Espeseth
Jeg har fått svært god behandling av kompetent personale som også er imøtekommende og hyggelige.
Per Arild Paulsen
Per Arild Paulsen
Fikk anbefalt Ullevål Kiropraktorklinikk av fysioterapeut på Lymfødemklinikken i Oslo. Hadde store smerter under foten. Jeg hadde fått plantar fascitt.Jeg lærte å plastre foten min og ble anbefalt å la foten gripe rundt et håndle noen minutter hver morgen. Startet med korte turer. Etter ca seks uker er nå foten min helt fin! Lange turer, flere ganger i uken. Og jeg fortsetter å løfte et håndkle men foten!Takk til Espen for god hjelp og veiledning.
Wenche Øyen
Wenche Øyen
Merkbart bedring etter en dag,med funksjonene med nakkeproblemer fra Dere,og som jeg skal fortelle mine venner,også på dansen.Nokk engang ,tusen takk ,og for tilb.mld. med eventuell lege i LillesandHa en fin dag.Hilsen fra Kjell S Lindholm.👍🌹🌹🌹
Kjell. S Lindholm
Kjell. S Lindholm
Veldig fornøyd!! Hjelper veldig mye under svangerskapet 👌👌
Malena Sif
Malena Sif
Espen Aag Holth kurerte meg for Plantarfacitt. Han er meget dyktig og anbefales på det varmeste. I tillegg er han særdeles hyggelig og morsom.
Mai Dalen
Mai Dalen
Utrolig hva Espen får til.Rask og kunnskapsrik. Kom med ikke de helt store forventningene. Gått med verkende føtter i flere år, gruet meg til å gå ut av sengen hver morgenen.Bedring kom med en gang. Han fant de vonde stedene og behandler med sikker hånd. Han lærer og forteller samtidig, så jeg kan forebygge selv.Gleder meg til hver time : )Hvorfor gjorde jeg ikke dette før?
Gro Urbye
Gro Urbye
Ullevål Kiropraktorklinikk er meget bra!
Simen Carlsen
Simen Carlsen
Måste alla prova💕
Mariam Mamhosseini
Mariam Mamhosseini
Er fortiden på behandling hos denne klinikken. Kan ikke si noe annet enn at servicen er topp, sentral beligenhet. Er veldig glad over å ha funnet dem. Kiropraktor Sara Hummervoll Nordanger, som er min behandler er absolutt å anbefalle. Hun er alltid presis til timen,effektiv, dyktig og veldig hyggelig. Opplever henne også veldig fagelig dyktig.Toppel opp for henne og klinikken. 👍
Miss Khan
Miss Khan
Har fått veldig bra behandling av kiropraktor Christine! Eg har respondert veldig bra på både justeringer og nålebehandling, og føler at Christine bruker ein teknikk som fungerer veldig bra. Kom inn på grunn av smerter i nedre rygg og er så og sei smertefri på det området no. Har fortsatt å gå til Christine med jevnlige mellomrom. Ho er lett å snakke med, forstår kvar problemet ligg og har ein behagelig framgangsmåte. Kan anbefales på det sterkeste til alle!
Stine Navarsete
Stine Navarsete
Jeg vil anbefale Ullevål kiropraktorklinikk på det sterkeste! Jeg er gravid og 30 uker på vei. Har hatt av og på med smerter i ryggen i et års tid, og vært spesielt plaget under svangerskapet. Etter en behandling hos kiropraktor Sara Nordanger ble jeg kvitt plagene og ryggen er nå som en drøm. Det viste seg at jeg hadde bekkenlåsning. Sara kom med mange gode råd og tips til forebyggende øvelser. Jeg vil anbefale alle gravide til å bestille en time hos dyktige Sara Nordanger.
Th Gk
Th Gk
Ble veldig godt mottatt av kiropraktor Espen. Han greide faktisk å gjøre meg bedre allerede ved første besøk. Sammen har vi valgt at jeg går der et par ganger til for å løse mine probl best mulig. Anbefaler virkelig Ullevål Kiropraktorklinikk. Rask time og kiropraktoren var virkelig dyktig!!!
Mette Kvam
Mette Kvam
Særdeles flinke kiropraktorer
Mikkel Wolther
Mikkel Wolther
Var helt låst i ryggen i går og ringte rundt med nesten litt panikk. Alle var fullbooket, men når jeg ringte Ullevål kiropraktorklinikk sa Sara hun kunne behandle meg når hun var ferdig med alle andre pasienter for dagen. Det ble knekking og akupunkturnåler og en mye bedre rygg👍🏻
Sindre Wiig Nordby
Sindre Wiig Nordby
Flinke og hyggelig personale, med god kompetanse.
Caroline Solberg
Caroline Solberg
Solid kunnskap - imøtekommende og grundig behandler. Meget god og kompetent service
Wibeke Aasjord Juul
Wibeke Aasjord Juul
Fabelaktig flott det finnes et sånt sykehus😊
Monica Lysbakk
Monica Lysbakk
Rask svar på henvendelse. Veldig nyttig informasjon og praktisk råd.
Karen Rishaug
Karen Rishaug
Therese er en utrolig flink kiropraktor, rolig blid og behagelig. Kommer tilbake.
HELENE Aarsæther
HELENE Aarsæther

Hos kiropraktoren vil du som pasient bli inkludert i prolapsforløpet som er en 8 ukers oppfølgingsplan med fastsatte kontrollposter.

 

Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.  Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

  Kontakt oss

  Kim behandler smerter i nakke og rygg. Han har fordypet seg i isjias og prolaps. Kim er kiropraktor ved Ullevål Hageby Legesenter, i tillegg til å studere til master i nevrologi på Bournemouth University.

  Vi bruker informasjonskapsler

  Våre nettsider benytter cookies. Dersom cookien ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil den ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette.

  Dine innstillinger for informasjonskapsler

  Disse informasjonskapslene er nødvendig for nettsidens grunnleggende funksjoner og vil derfor alltid være aktivert. Dette inkluderer informasjonskapsler som gjør at du blir husket når du besøker nettsiden innenfor én enkelt økt eller, hvis du ber om det, fra økt til økt. Disse informasjonskapslene muliggjør gjennomføring av aktiviteter og handlinger på nettstedet som du ønsker å gjennomføre, som for eksempel handlevogn- og betalingsprosessen. I tillegg har informasjonskapslene funksjoner i tilknytning til ivaretakelse av nettstedets sikkerhet og drift i samsvar med gjeldende regler. Informasjonskapsler på sosiale medier gir deg mulighet for å koble deg til det sosiale nettverket ditt og dele innhold fra nettstedet vårt via sosiale medier. Informasjonskapsler på annonser (fra tredjeparter) samler informasjon som bidrar til at vi kan tilpasse annonseringen bedre i forhold til dine interesser, både innenfor og utenfor dette nettstedet. I noen tilfeller kan disse informasjonskapslene innebære behandling av dine personopplysninger. Hvis du vil ha mer informasjon om denne behandlingen av personopplysninger, kan du se våre Vilkår for personvern og informasjonskapsler. Dersom du deaktiverer disse informasjonskapslene, kan det medføre at du ser annonser som ikke er like relevante for deg, eller at det ikke er mulig å koble til like effektivt med Facebook, Google eller andre nettverk, og/eller at du ikke får delt innhold på sosiale medier.