Pris hos kiropraktor

Prisendring 1. juni 20​20
Priser Kiropraktor

Førstegangskonsultasjon (egenandel*): kr 750,-
Påfølgende behandling (egenandel*): kr 490,-

Utvidet utredning:

​Utvidet konsultasjon 30 min: 600
Nyfødsjekk mor og barn (fra 2-8 uker)** 850,-


* Trygdeandel førstegangsundersøkelse 148 kr og oppfølgende behandling 68 kr. (Kiropraktoren har direkte oppgjør med HELFO og inngår dermed ikke i prisen.)
** Nyfødtsjekk gjelder kun for mødre som har hatt oppfølging   hos en av våre kiropraktorer gjennom svangerskapet.


Priser øvrige tjenester

Trykkbølgebehandling kr 690,-
Ekstra trykkbølge kr 200,-
Sykmelding, epikrise, henvisning kr 100,-
Tillegg for bruk av nåler eller tape kr 10,-
Kroppsanalyse med Tanitavekt: kr. 450,-
Fakturagebyr: 100,-

Vi foretrekker kortbetaling. Faktura utstedes kun unntaksvis og avtales på forhånd (fakturagebyr kr. 100,-)

Ubenyttet time, som ikke er avbestilt før kl 12 virkedagen før, belastes med full pris.