Pris hos kiropraktor

Pris fra 1. november 2023
Priser Kiropraktor

Førstegangskonsultasjon: kr 950,-
Påfølgende behandling: kr 650,-
Utvidet konsultasjon: kr 900,-

Ved helger og helligdager tilkommer 50% tillegg


Priser øvrige tjenester

Trykkbølgebehandling kr 850,-
Ekstra trykkbølge kr 200,-
Attest, epikrise, henvisning kr 300,-
Fakturagebyr: 75,-

Vi foretrekker kortbetaling. Faktura utstedes kun unntaksvis og avtales på forhånd (fakturagebyr kr. 75,-)

Ubenyttede timer belastes fullt ut. Avbestillinger mottatt innen kl 12 hverdagen før oppsatt time, blir ikke belastet.