Svimmelhet

Les mer

Svimmelhet er en ubehagelig opplevelse som rammer mange mennesker i ulike situasjoner. Det er viktig å forstå hva som forårsaker svimmelhet og hvordan man kan forebygge og behandle det. De vanligste årsakene til svimmelhet som vi utreder og behandler i klinikken hos oss er BPPV (krystallsyke), cervikogen svimmelhet (nakkesvimmelhet), svimmelhet i forbindelse med post commotio syndrom, svimmelhet etter nylig hjernerystelse og vestibulær migrene.

Dette kan vi hjelpe deg med

Vanlige tilstander og symptomer

Benign paroksysmal posisjonell vertigo (BPPV) - Krystallsyke
BPPV er en av de mest vanlige årsakene til svimmelhet og skyldes en forstyrrelse i balanseorganet i det indre øret. BPPV kan forårsake kortvarige, men intense, anfall av svimmelhet, spesielt når du endrer hodeposisjon. Behandling av BPPV innebærer enkle fysiske manøvrer, som Epley-manøveren, som hjelper med å reposisjonere krystallene i det indre øret og redusere symptomene.

Cervikogen svimmelhet - Nakkesvimmelhet
Cervikogen svimmelhet er en type svimmelhet som skyldes problemer i nakken, spesielt øverst i nakken. Dette kan være forårsaket av muskelspenning, leddrestriksjoner eller nerverelaterte problemer. Behandlingen av cervikogen svimmelhet inkluderer manuelle behandlingsteknikkker, nakkeøvelser og feks smertestillende medisiner for å løse eventuelle underliggende problemer i nakken.

Svimmelhet i forbindelse med post commotio syndrom
Post commotio syndrom er en tilstand som kan oppstå etter en hjernerystelse og inkluderer symptomer som hodepine, svimmelhet, konsentrasjonsproblemer og tretthet. Behandling av svimmelhet i forbindelse med post commotio syndrom kan innebære gradvis gjenopptakelse av aktiviteter, symptomatisk behandling av hodepine og svimmelhet, medikamenter og øye- og balanseøvelser.

Svimmelhet etter nylig hjernerystelse
Svimmelhet er et vanlig symptom etter en hjernerystelse og kan vare i noen dager til uker etter skaden. Behandling av svimmelhet etter en hjernerystelse innebærer vanligvis hvile og gradvis gjenopptakelse av aktiviteter. I noen tilfeller har man i sammenheng med hjernerystelsen fått krystallsyke. Da er det viktig å behandle underliggende årsak. Det er viktig å følge legens råd for å unngå forverring av symptomene og komplikasjoner.

Vestibulær migrene
Vestibulær migrene er en type migrene som forårsaker svimmelhet og balanseproblemer, sammen med typiske migrenesymptomer som hodepine, lysskyhet og kvalme. Årsaken til vestibulær migrene er ikke helt klar, men det antas at det involverer en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer.

Svimmelhet er en ubehagelig tilstand som kan påvirke livskvalitet. En grundig utredning vil hjelpe avdekke årsakene til din svimmelhet, inkludert BPPV (krystallsyke), cervikogen svimmelhet (nakkesvimmelhet), svimmelhet i forbindelse med post-commotio syndrom, svimmelhet etter nylig hjernerystelse og vestibulær migrene, og er viktig for å kunne gi riktig behandling og oppfølging.

Vi tilpasser behandlingen avhengig av hva som er årsaken til svimmelheten, men vanlige behandlingsteknikker vi bruker er: