Jobb mens du er gravid

Artiklene på ullevalkiropraktor.no er skrevet av kiropraktorer med lang erfaring med rygg, nakke og andre muskel- og skjelettplager.

Alle artikler blir gjennomgått av en av våre redaktører med medisinsk bakgrunn (kiropraktor). Ved behov konferer vi med vårt medisinske fagpanel.

Vi  er nøye på å bruke kildehenvisning i artiklene, men vårt fokus er å skrive lettfattelige artikler for folk flest.

Vi ønsker at våre artikler skal være så nøyaktig som mulig. Oppdager du feil eller mangler, setter vi stor pris på om du gir beskjed om dette.

LES MER: Kvalitetssikring av vårt medisinske fagpanel

Omkring 75 prosent av alle gravide kvinner i Norge er yrkesaktive, ifølge helsenettsiden
NHI.no. I det norske arbeidslivet finnes ordninger og regelverk – og ikke minst en aksept – som
legger til rette for det å være gravid og i jobb.

Å oppleve et svangerskap er for de fleste en svært fin opplevelse. Tilstanden påvirker deg selvfølgelig fysisk – og kan også ha en innvirkning på psyken din og det sosiale livet.

Arbeidsgiver har, ifølge arbeidsmiljøloven, plikt til å legge til rette på arbeidsplassen, slik at det er trygt for deg og fosteret, og slik at du ikke blir syk som følge av arbeidsforholdene. Og som arbeidstaker er din plikt å informere arbeidsgiveren om dine behov og potensielle utfordringer tidligst mulig – slik kan dere sammen finne gode ordninger.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Noen gravide er friske og har få plager, mens andre igjen kan oppleve større utfordringer.
Tilrettelegging vil dessuten avhenge av hva slags jobb du har. En kontorjobb krever for
eksempel andre tilpasninger enn om du jobber på en oljeplattform eller i en butikk eller
frisørsalong. Individuell tilrettelegging er derfor avgjørende for gravide kvinner. Bevegelse og aktivitet kan desuten bidra til å redusere komplikasjoner under svangerskapet og sørge for best mulig fosterhelse. Les mer om bevegelse og trening i svangerskapet her.

I noen yrker kan det være risikofaktorer som regnes som lite trygge for en gravid kvinne og fosteret. Eksempler på det kan være en jobb som krever tunge løft og risiko for støt mot magen eller jobber hvor den gravide risikerer å komme i kontakt med farlige kjemikalier, gasser, røntgenstråler eller smitte av et eller annet slag. (1)

Slike omgivelser og risikofaktorer trenger man gjerne fullstendig fritak fra – og arbeidsgiver
vil som oftest legge til rette for andre oppgaver for den gravide.

Hva med stress?

Arbeidslivet er i stadig utvikling og i mange jobber er stress en del av hverdagen. På
arbeidsplasser med for eksempel høyt tempo, mye støy, statiske oppgaver, lite gunstig
arbeidstid og liknende vil individuell tilrettelegging også kunne spille inn.

Å være gravid betyr ikke at man ikke takler stress. Gravide, som andre, reagerer individuelt
på slike faktorer.

For deg som er gravid er det derfor viktig å si ifra til arbeidsgiver i tillegg til jordmor/lege.
Sammen kan dere finne gode løsninger for hvordan du best mulig kan jobbe.

Det kan være lurt å lage en plan og bli enige om å vurdere og korrigere den underveis –
ettersom svangerskapet skrider fram.

Ekstra belastning for den gravide

Hvis jordmor/lege og arbeidsgiver finner gode løsninger i samarbeid med den gravide – som
for eksempel pauser, kortere arbeidsdag og endring av arbeidsoppgaver, vil det kunne bidra
til færre sykemeldinger og sykemeldingsperioder.

I noen tilfeller er det ikke sikkert at konkrete tiltak på arbeidsplassen er nok for at den gravide
skal ha en god arbeidsdag. Omplassering til annet arbeid men det forutsetter at
omplasseringen ikke føles belastende for den gravide. Arbeidsgiver bør i så fall tenke
medvirkning og ikke ensidig beordre omplassering. Som gravid kan det være lurt å tenke at glasset er halvfullt, ikke halvtomt. En kan være en god anledning til å prøve noe nytt – og dermed gi seg selv påfyll.

Hvor alvorlig må det være?

Hvordan man opplever smerter og plager er veldig individuelt. Kanskje tviler du på om du har
«vondt» nok til å be om tilrettelegging? Er bekkenløsningsplagene dine alvorlige nok til at du
kan snakke med arbeidsgiver om det – og be om tiltak som gjør det lettere for deg?

Mitt råd: Det er aldri feil å lytte til kroppen! Synes du det er vanskelig å ta det opp direkte
med arbeidsgiver kan det være greit å snakke med lege/kiropraktor eller annen behandler
først.

Noen jobber er umulige

Selv om den gravide er i god fysisk form, er det noen jobber som vil være vanskelig å stå
igjennom et helt svangerskap. Det er en grunn til at du aldri har sett kabinpersonale jobbe i
midtgangen på et fly i høygravid tilstand. Det samme gjelder gravide piloter. (1)

Å være gravid er en normal fysiologisk tilstand, men hormonelle og anatomiske endringer vil
kunne påvirke funksjonsevnen i forbindelse med flyging, ifølge Luftfartstilsynet:

Flyging er tillatt for gravide piloter fram til uke 26 i graviditeten. Dersom en gravid pilot i løpet
av denne perioden føler seg uvel eller opplever fysiske endringer i listen nedenfor, skal hun
anse seg selv som uskikket til å fly og bør kontakte flylege.

Etter uke 26, eller tidligere, vil gravid flypersonale omplasseres til andre arbeidsoppgaver på
bakken. Også i andre yrker bør man være på at det kan være vanskelig å arbeid «tiden ut» – som for eksempel:

 •  Sykepleiere med mye nattarbeid.
 • Frisører som står mye – og er utsatt for kjemikalier

Utsatte yrker og bransjer (kilde fastlegen.no)

 • Arbeidsplasser hvor man håndterer løsemidler og eksponeres for ioniserende
  stråling.
 • Laboratoriearbeid, pga. kjemiske og biologiske faktorer.
 • Landbruk og gartnerier, pga. plantevernmidler og andre kjemiske faktorer.
 • Industri med partikkelforurensninger og sveisearbeid.
 • Arbeidsplasser med stor støybelastning eller mye vibrasjoner.
 • Fysisk tungt arbeid, og stående arbeid det meste av arbeidsdagen.
 • En del helseinstitusjoner, pga. smittefare, kjemiske faktorer og fysisk tungt
  arbeid.
 • Barnehager, pga. smittefare.
 • Yrker og bransjer hvor det er turnus med nattarbeid.

Svangerskapspenger: (kilde: NAV)

Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i jobben mens de er
gravide, fordi det kan være skadelig for barnet. Det er at krav at det ikke er mulig med
omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid.

Kan du fortsette i jobben dersom du reduserer arbeidstida, er det også mulig å få graderte
svangerskapspenger.

Ta vare på deg selv

De anatomiske forandringene du går gjennom som gravid, kan (men må ikke) gi plager. Vit at en
kiropraktor eller annet helsepersonell kan bidra til både forebygging og lindring.

Husk å gi deg selv – og fosteret- kjærlighet!

LAST NED ARTIKKEL

Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.  Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

  Kontakt oss

  Kiropraktor Sara Nordanger jobber på Fetsund Kiropraktorsenter. For å få kontakt med henne kan du trykke her.