Kartlegg din hodepine med hodepinedagbok

Artiklene på ullevalkiropraktor.no er skrevet av kiropraktorer med lang erfaring med rygg, nakke og andre muskel- og skjelettplager.

Alle artikler blir gjennomgått av en av våre redaktører med medisinsk bakgrunn (kiropraktor). Ved behov konferer vi med vårt medisinske fagpanel.

Vi  er nøye på å bruke kildehenvisning i artiklene, men vårt fokus er å skrive lettfattelige artikler for folk flest.

Vi ønsker at våre artikler skal være så nøyaktig som mulig. Oppdager du feil eller mangler, setter vi stor pris på om du gir beskjed om dette.

LES MER: Kvalitetssikring av vårt medisinske fagpanel

De aller fleste av oss har hodepine fra tid til annen, og om lag 5% har hodepine én eller flere ganger i uken (1). Mange har hodepine som påvirker jobb, studier og privatliv og som dermed reduserer livskvaliteten betydelig. For å få riktig behandling for din hodepine er det helt avgjørende at du får en riktig hodepinediagnose. Mange typer hodepine kan være vanskelig å diagnostisere og mange blir aldri diagnostisert. En hodepinedagbok er et nyttig verktøy som kan gjøre det enklere både for deg selv og din behandler å kartlegge din hodepine slik at riktig behandling kan iverksettes.

Det finnes over to hundre forskjellige hodepinediagnoser og hver enkelt type hodepine kan utarte seg forskjellig (2). Mange har også flere typer hodepine, enten som kommer og går eller som glir over i hverandre. En hodepinedagbok gjør det enklere for en lege eller behandler å sette seg inn i hvordan du har det. Det er mange som ikke har vondt i hodet akkurat den dagen de kommer til utredning eller behandling. Mange synes da det er vanskelig å huske akkurat hvordan hodepinen utarter seg, hvor den er lokalisert, intensitet, om det i tillegg er andre symptomer osv. Ved å loggføre hodepinen hver gang du har symptomer så blir det enklere for deg selv å gjengi den korrekt, og du slipper å basere hele sykehistorien rundt hodepinen på hukommelsen din.

Mange, spesielt de som har hatt hodepine lenge, gir ikke like mye oppmerksomhet til hodepinen sin lenger. De prøver å tenke minst mulig på den for at den skal prege livet minst mulig. Dette er fornuftig, men i en periode hvor hodepinen utredes, eller du er under behandling eller utprøving av medisiner, er det svært nyttig å føre en hodepinedagbok.

Hvorfor føre hodepinedagbok?

Stille riktig diagnose

Å føre statistikk over din hodepine gjør det enklere både for deg selv og din behandler å dokumentere hvor ofte du har hodepine, hvor intens den er, hvor langvarig den er og om det er et mønster i hvordan den utarter seg. Dette kan gjøre det enklere for klinikere å stille riktig diagnose slik at riktig behandling kan bli iverksatt.

Kartlegge effekt av behandling

Når hodepinen er kartlagt og diagnostisert blir det satt i gang tiltak for å redusere din hodepine. Dette kan være alt fra manuell behandling i klinikk og livsstilsendringer til medisiner, evt å trappe ned på eller bytte medisiner. En hodepinedagbok gjør det enklere for deg selv og din behandler å se status underveis i behandlingsforløpet og om behandlingen har ønsket effekt.

Bli kjent med mønstre over tid

Et enkelt hodepineanfall sier lite om hva som provoserer hodepinen, men om den loggføres over tid er det enklere å fange opp triggere og et eventuelt mønster i når du får vondt i hodet. Dette kan dreie seg om menstruasjonssyklus, perioder med stress, dårlig søvn etc. Om du og din behandler blir bedre kjent med din hodepine, kan det være lettere å kontrollere den eller komme frem til forebyggende tiltak.

Hva slags informasjon føres i en hodepinedagbok?

En hodepinedagbok kan loggføres detaljert eller relativt raskt og enkelt, alt etter omfanget av din hodepine. Dersom hodepinen din er en langvarig plage som har vært utredet før, eller det har blitt forsøkt behandlinger som ikke har fungert, er det nyttig med en detaljert og nøye loggføring slik at man enklere kan fange opp nyanser ved din hodepine. Dersom hodepinen din er relativt kontrollert og du kjenner den godt trenger du bare føre en helt enkel logg, for eksempel kun hyppighet.

En hodepinedagbok kan for eksempel inneholde:

 • Hvor ofte du har anfall
 • Hvor plaget du var under anfallet, f.eks på en skala fra 1-10
 • Hadde du noen andre symptomer før, under eller etter anfallet f.eks lysskyhet, tunnelsyn, tåkesyn, svimmelhet etc.
 • Hvilke medisiner som evt ble tatt samme dag
 • Om du hadde fysikalsk behandling samme dag
 • Varigheten av hodepinen
 • Effekten av eventuell behandling (manuell eller medisinsk)
 • Stressnivå
 • Forebyggende tiltak
 • Menstruasjonssyklus

Uavhengig av hvor detaljert du ønsker at hodepinekalenderen skal være, er det viktig å registrere hodepinen hver gang du har anfall. Dette bør du gjøre over en viss tidsperiode, og minimum en måned, slik at du får kartlagt eventuelle endringer i forhold til menstruasjon eller andre regelmessige hendelser. Hvis det er behov for en grundigere analyse i kalenderen, er det viktig å diskutere dette med din behandler slik at dere får tilpasset ditt behov så godt som mulig.

Hvordan føres en hodepinedagbok?

Du kan kartlegge din hodepine akkurat slik du ønsker det, enten det er med penn og papir, et excel dokument på PC, notater på mobil eller ved bruk av en app. Det finnes mange varianter av app til loggføring, men jeg anbefaler ofte den norske appen “Brain Twin” til mine pasienter.

Denne appen er veldig enkel og grei i bruk og gjør det raskt og ryddig for deg å loggføre blant annet symptomer, intensitet, medisiner og lokasjon. Underveis i loggføringen lager den fine sammendrag og analyser som gjør det enkelt å fange opp eventuelle mønster og triggere:

Hodepinedagbok er et nøkkelverktøy i diagnostisering av hodepine, men også for å se utvikling av symptombilde når nye behandlingsmetoder eller forebyggende tiltak benyttes. Ta derfor alltid med din hodepinekalender til din behandler.

LAST NED ARTIKKEL

Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.  Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

  Kontakt oss

  Karoline er i permisjon ut 2024. Asbjørn følger opp hennes pasienter. Karoline jobber spesielt mye med hodepine, hjernerystelse og svimmelhet. I tillegg har hun lang erfaring med å behandle akutte og kroniske nakke-, rygg- og bekkenrelaterte plager.