Er det feil å være sykemeldt når jeg er gravid?

Mange gravide opplever å bli sykemeldt i løpet av svangerskapet, samtidig som de ofte har et sterkt ønske om å holde seg lengst mulig i arbeid. Flere føler seg svake og at de ikke møter egne og andres forventninger hvis de sykemeldes. Heldigvis er det flere måter å tilrettelegge på for å holde de gravide i arbeid lengst mulig. 

En av hovedgrunnene til sykemelding i svangerskapet er korsryggsmerter. Mer enn halvparten av alle gravide kvinner sier de opplever moderate til sterke smerter under svangerskapet (1), og i løpet av svangerskapet er ⅔ av kvinner sykemeldte i gjennomsnitt mellom 48-73 dager (1). 

Det er ulike risikofaktorer som øker sjansene for å bli sykemeldt under svangerskapet (2):

  • Ung mor
  • Flere svangerskap
  • Overvektig mor 
  • Krevende forhold på arbeidsplassen som lange dager, turnusarbeid, dårlig arbeidsstilling, lite tilrettelegging 

Selv om statistikken forteller oss at det er vanlig at kvinner blir sykemeldt under svangerskapet, og vi vet hva som øker sjansene for å bli sykemeldt, vet vi lite om hvordan det oppleves for kvinner å bli sykemeldte i denne perioden. Noen danske forskere har intervjuet kvinner om deres opplevelse av å være sykemeldt i svangerskapet på grunn av korsryggsmerter for å utforske dette temaet videre. Studien deres er viktig fordi den setter ord på det mange gravide kvinner føler, og som det kanskje ikke alltid snakkes like høyt om.

Det første kvinnene følte var at de var fanget i “diagnosen” gravid. En kvinne uttalte at hun syntes det var ubehagelig å være sykemeldt i svangerskapet fordi alle hadde fortalt henne at graviditet ikke er en sykdom. Hun følte seg dårlig som ikke “en gang klarte å være gravid”. Hvis du føler det sånn er det viktig å forstå at det ikke er uvanlig å være sykemeldt i svangerskapet, og du er ikke dårlig hvis du blir sykemeldt. Det kan også være lurt å tenke gjennom totalbelastningen i hverdagen både privat og hjemme og vurdere om det er noe du kan gjøre annerledes. Kanskje du har en partner eller familie og venner som kan avlaste deg litt hjemme slik at du får nok tid til og hvile og gjøre ting du har lyst til?  

Kvinnene følte også at helsepersonell brukte graviditet som en forklaring på ryggsmerter uten å undersøke dem ordentlig. Som kiropraktor er det trist å lese dette. Selv om det er vanlig å få korsryggsmerter under graviditeten er alle kvinner forskjellig og alle fortjener derfor er grundig undersøkelse. Det er flere årsaker til korsryggsmerter under graviditet og hvis du føler du ikke har blitt grundig undersøkt anbefaler jeg å ta kontakt med helsepersonell som har spesialisert seg i svangerskapsrelaterte plager. Du kan lese mer om kiropraktorbehandling av gravide hos oss ved Ullevål kiropraktorklinikk her

Det andre kvinnene følte var at arbeidsmarkedet var lite fleksibelt. De opplevde at det sjeldent ble tilrettelagt tilstrekkelig på arbeidsplassen for smertene deres. Noen opplevde også at det var en enten-eller situasjon, og en kvinne uttalte at “For lederen min var det lettere hvis jeg var fullt sykemeldt for da kunne hun finne en vikar, i stedet for at jeg skulle være der og bare gjøre halve arbeidet”. 

Det kan være vanskelig for ledere å forstå hvordan de kan tilrettelegge for den gravide. Noen ganger får den gravide bekkensmerter svært tidlig i svangerskapet, allerede før magen har blitt synlig, og da kan det være vanskelig å skjønne at den gravide har mye smerter. Derfor kan det være lurt at du som gravid selv tar initiativ til samtale om tilrettelegging tidlig og kommer med forslag som kan forenkle hverdagen din. Fra arbeidsgiver sin side har også forskning vist at det er viktig med tilrettelegging, fordi dårlig tilrettelegging øker sjansene for at kvinnene ikke ønsker å fortsette i jobben etter mammaperm (3). 

Denne studien setter fingeren på flere viktige aspekter ved det å være gravid i dagens samfunn. Er det akseptert å være sykemeldt i svangerskapet? Disse kvinnene forteller at de er skuffet over seg selv, helsesystemet, kolleger og sjefer. Før sykemelding vurderes er det viktig at flere tiltak er tatt for best mulig tilrettelegging for den gravide. Skulle du likevel bli sykemeldt er det ofte en fordel å prøve gradert sykemelding først slik at du kan opprettholde noe av den sosiale kontakten med jobben og føle at du er verdsatt. 

 

LAST NED ARTIKKEL

Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.    Har du spørsmål til artikkelen eller lurer på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen nedenfor, så svarer vi deg så fort vi har mulighet.

    Kontakt oss

    Helene jobber som kiropraktor på Bekken og Barn. For å få kontakt med henne kan du trykke her