Roland Morris Disability Questionnaire

1. Jeg holder meg for det meste hjemme på grunn av ryggen. Poeng2. Jeg skifter stilling ofte for å forsøke å gjøre det behagelig for ryggen. Poeng3. På grunn av ryggen går jeg saktere enn vanlig. Poeng4. På grunn av ryggen gjør jeg ingen av de tingene jeg vanligvis gjør i huset. Poeng5. På grunn av ryggen bruker jeg gelenderet for å gå opp trapper. Poeng6. På grunn av ryggen legger jeg meg oftere ned for å hvile. Poeng7. På grunn av ryggen må jeg støtte meg på noe for å komme meg opp av en lenestol. Poeng8. På grunn av ryggen forsøker jeg å få andre til å gjøre ting for meg. Poeng9. På grunn av ryggen kler jeg på meg saktere enn vanlig. Poeng10. På grunn av ryggen står jeg oppreist bare i korte stunder av gangen. Poeng11. På grunn av ryggen forsøker jeg å la være å bøye meg eller sette meg på kne. Poeng12. På grunn av ryggen synes jeg det er vanskelig å reise meg fra en stol. Poeng13. Jeg har vondt i ryggen nesten hele tiden. Poeng14. På grunn av ryggen synes jeg det er vanskelig å snu meg rundt i sengen. Poeng15. På grunn av ryggen har jeg dårlig matlyst. Poeng16. På grunn av ryggsmertene har jeg vanskeligheter med å ta på meg strømpene. Poeng17. På grunn av ryggsmertene kan jeg bare gå korte strekninger. Poeng18. På grunn av ryggen sover jeg dårligere. Poeng19. På grunn av ryggen får jeg hjelp av andre til å kle på meg. Poeng20. På grunn av ryggen sitter jeg det meste av dagen. Poeng21. På grunn av ryggen unngår jeg tunge jobber i huset. Poeng22. På grunn av ryggen er jeg mer irritabel og i dårlig humør ovenfor andre enn vanlig. Poeng23. På grunn av ryggen går jeg saktere opp trapper enn vanlig. Poeng24. På grunn av ryggen holder jeg for det meste sengen. PoengBesvarte spørsmål: / Minimale funksjonsproblemerModerate funksjonsproblemerAlvorlige funksjonsproblemerInvalidiserende funksjonsproblemerSengeliggende

background image for result

0%

Hva betyr resultatet?

Alvorlighetsgraden av funksjonsproblemer blir ofte inndelt i følgende kategorier; 0-20 minimale funksjonsproblemer, 20-40 moderate funksjonsproblemer, 40-60 alvorlige funksjonsproblemer, 60-80 invalidiserende funksjonsproblemer, 80-100 sengeliggende.

Minimale funksjonsproblemer

Du håndterer de fleste daglige aktiviteter og gjøremål. Et enkelt behandlingsopplegg vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig, ofte vil dette inkludere råd om løfting, sitting og trening.

Moderate funksjonsproblemer

Du har smerter og vanskeligheter med å sitte, å løfte og å stå oppreist. Reise og sosialt liv kan være vanskelig og du kan fungere dårligere på jobb enn vanlig. Personlig hygiene, seksuell aktivitet og søvn er normalt sett ikke veldig påvirket. Plagene dine kan oftest behandles suksessfullt med konservativ behandling (slik som hos kiropraktor eller fysoterapeut).

Alvorlige funksjonsproblemer

Smerte er som oftest hovedproblemet for de med dette resultatet, men daglige aktiviteter og gjøremål blir påvirket. Denne pasientgruppen krever grundig undersøkelse og utredning før eventuell behandlingsmetode avgjøres. En tverrfaglig tilnærming på behandlingen er oftest gunstig.

Invalidiserende funksjonsproblemer

Ryggsmertene påvirker alle aspekter i pasientens liv og hverdag. Et tverrfaglig behandlingsopplegg, der mestringsstrategier står i fokus i tillegg til fysisk behandling og veiledning, være nødvendig for å bli bedre.

Sengeliggende

Personer med dette resultatet har svært eller nesten helt nedsatt funksjon. Disse pasientene er som oftest så dårlige at de er sengeliggende.