Quick-DASH spørreskjema for skulder, arm og hånd

Tusen takk for at du har fylt ut skjemaet! Kopi av svarene dine er nå sendt til din epost

Quick-DASH er et validert spørreskjema som brukes av klinikere og forskere for å kartlegge nedsatt funksjon i skulder, arm og hånd. Verktøyet brukes altså til å undersøke hvor hemmende armplagene er i det daglige. Du fyller ut skjemaet ved å klikke på svaralternativene nedenfor som passer din situasjon best.

1. Åpne et nytt syltetøyglass Poeng


2. Utføre tungt husarbeide (f.eks. vaske gulv eller vegger) Poeng


3. Bære handlepose eller dokumentmappe Poeng


4. Vaske ryggen Poeng


5. Skjære opp mat med kniv Poeng


6. Fritidsaktiviteter som krever en viss kraft eller styrke i arm, skulder eller hånd (f.eks. spille golf, bruke hammer, spille tennis) Poeng


7. I hvilken grad har dine arm-, skulder- eller håndproblemer hemmet din vanlige omgang med slektninger, venner, naboer eller andre den siste uken? Poeng


8. Var du begrenset på grunn av dine arm-, skulder- eller håndproblemer i ditt arbeide eller andre vanlige daglige aktiviteter i løpet av den siste uken? Poeng


9. Smerte i arm, skulder eller hånd? Poeng


10. Prikking (”mauring”, ”sovnet”) arm, skulder eller hånd Poeng


11. Hvor mye vansker har du hatt den siste uken med å sove på grunn av smerter i arm, skulder eller hånd? Poeng


Besvarte spørsmål: / Minimale funksjonsproblemerModerate funksjonsproblemerAlvorlige funksjonsproblemerInvalidiserende funksjonsproblemerSengeliggende

Påkrevd felt mangler

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

0%

Hva betyr resultatet?

Alvorlighetsgraden av funksjonsproblemer blir ofte inndelt i følgende kategorier; 0-20 minimale funksjonsproblemer, 21-40 moderate funksjonsproblemer, 41-60 alvorlige funksjonsproblemer, 61-80 invalidiserende funksjonsproblemer, 81-100 sengeliggende.

Minimale funksjonsproblemer

Du håndterer de fleste daglige aktiviteter og gjøremål. Et enkelt behandlingsopplegg vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig, ofte vil dette inkludere råd om løfting, arbeidsstilling og trening.

Moderate funksjonsproblemer

De som får dette resultatet har ofte noe smerter og vanskeligheter med å løfte og bære tungt og å gjøre husarbeid, samt andre aktiviteter som involverer mye armbevegelse. Du kan fungere dårligere på jobb enn vanlig, personlig hygiene, seksuell aktivitet og søvn er normalt sett ikke veldig påvirket. Plagene dine kan oftest behandles suksessfullt med konservativ behandling (slik som hos kiropraktor eller fysioterapeut).

Alvorlige funksjonsproblemer

Smerte er som oftest hovedproblemet for de med dette resultatet, men daglige aktiviteter og gjøremål blir påvirket. Denne pasientgruppen krever grundig undersøkelse og utredning før eventuell behandlingsmetode avgjøres. En tverrfaglig tilnærming på behandlingen er oftest gunstig.

Invalidiserende funksjonsproblemer

Smertene i arm, skulder og/eller hånd påvirker alle aspekter i pasientens liv og hverdag. Et tverrfaglig behandlingsopplegg, der mestringsstrategier står i fokus i tillegg til fysisk behandling og veiledning, kan være nødvendig for å bli bedre.

Sengeliggende

Personer med dette resultatet har svært eller nesten helt nedsatt funksjon. Disse pasientene er som oftest så dårlige at de er sengeliggende.