Oswestry Disability Index 2.0 på Norsk

Tusen takk for at du har fylt ut skjemaet! Kopi av svarene dine er nå sendt til din epost

Oswestry Disability Index (1) er et validert spørreskjema som brukes av klinikere og forskere for å kartlegge nedsatt funksjon grunnet korsryggsmerter. Verktøyet brukes altså til å undersøke hvor hemmende ryggsmerten er i det daglige. Du fyller ut skjemaet ved å klikke på svaralternativene nedenfor som passer din situasjon best.

Del 1 – Smerteintensitet PoengDel 2 – Personlig stell (vaske seg, kle på seg, osv.) PoengDel 3 – Løfting PoengDel 4 – Gå PoengDel 5 – Sitte PoengDel 6 – Stå PoengDel 7 – Sove PoengDel 8 – Seksualliv PoengDel 9 – Sosialt liv PoengDel 10 – Reising PoengBesvarte spørsmål: / Minimale funksjonsproblemerModerate funksjonsproblemerAlvorlige funksjonsproblemerInvalidiserende funksjonsproblemerSengeliggende

Påkrevd felt mangler

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

0%

Hva betyr resultatet?

Alvorlighetsgraden av funksjonsproblemer blir ofte inndelt i følgende kategorier; 0-20 minimale funksjonsproblemer, 21-40 moderate funksjonsproblemer, 41-60 alvorlige funksjonsproblemer, 61-80 invalidiserende funksjonsproblemer, 81-100 sengeliggende.

Minimale funksjonsproblemer

Du håndterer de fleste daglige aktiviteter og gjøremål. Et enkelt behandlingsopplegg vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig, ofte vil dette inkludere råd om løfting, arbeidsstilling og trening.

Moderate funksjonsproblemer

Du har smerter og vanskeligheter med å sitte, å løfte og å stå oppreist. Reise og sosialt liv kan være vanskelig og du kan fungere dårligere på jobb enn vanlig. Personlig hygiene, seksuell aktivitet og søvn er normalt sett ikke veldig påvirket. Plagene dine kan oftest behandles suksessfullt med konservativ (slik som hos kiropraktor eller fysioterapeut).

Alvorlige funksjonsproblemer

Smerte er som oftest hovedproblemet for de med dette resultatet, men daglige aktiviteter og gjøremål blir påvirket. Denne pasientgruppen krever grundig undersøkelse og utredning før eventuell behandlingsmetode avgjøres. En tverrfaglig tilnærming på behandlingen er oftest gunstig.

Invalidiserende funksjonsproblemer

Ryggsmertene påvirker alle aspekter i pasientens liv og hverdag. Et tverrfaglig behandlingsopplegg, der mestringsstrategier står i fokus i tillegg til fysisk behandling og veiledning, kan være nødvendig for å bli bedre.

Sengeliggende

Personer med dette resultatet har svært eller nesten helt nedsatt funksjon. Disse pasientene er som oftest så dårlige at de er sengeliggende.