Neck Disability Index på Norsk

Tusen takk for at du har fylt ut skjemaet! Kopi av svarene dine er nå sendt til din epost

Neck Disability Index (1, 2) er et validert spørreskjema som brukes av klinikere og i forskning for å kartlegge nedsatt funksjon grunnet nakkesmerter. Verktøyet brukes altså til å undersøke hvor hemmende nakkesmerten er i det daglige. Du fyller ut skjemaet ved å klikke på svaralternativene nedenfor som passer din situasjon best.

Del 1 – Smerteintensitet PoengDel 2 – Personlig stell (vaske seg, kle på seg, osv.) PoengDel 3 – Løfting PoengDel 4 - Lesing PoengDel 5 – Hodepine PoengDel 6 – Konsentrasjon PoengDel 7 – Arbeid (eller daglige gjøremål) PoengDel 8 – Bilkjøring PoengDel 9 – Søvn PoengDel 10 – Fritid PoengBesvarte spørsmål: / Ingen funksjonelle problemerModerate funksjonsproblemerAlvorlige funksjonsproblemerInvalidiserende funksjonsproblemerSengeliggende

Påkrevd felt mangler

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

0%

Hva betyr resultatet?

Hva betyr resultatet? Alvorlighetsgraden av funksjonsproblemer blir ofte inndelt i følgende kategorier; minimale funksjonsproblemer (0-9%), moderate funksjonsproblemer (10-29%), alvorlige funksjonsproblemer (30-49%), invalidiserende funksjonsproblemer (50-69%), sengeliggende (70-100%).

Ingen funksjonelle problemer

Du håndterer de fleste daglige aktiviteter og gjøremål. Et enkelt behandlingsopplegg vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig, ofte vil dette inkludere råd om arbeidsstilling og opptrening.

Moderate funksjonsproblemer

De med dette resultatet har gjerne smerter og vanskeligheter med å løfte, å lese og å konsentrere seg. Kjøring og sosialt liv kan være vanskelig og det kan fungere dårligere på jobb enn vanlig. Personlig hygiene, hodepine og søvn er normalt sett ikke veldig påvirket. Plagene kan oftest behandles suksessfullt med konservativ behandling (slik som hos kiropraktor eller fysoterapeut).

Alvorlige funksjonsproblemer

Smerte er som oftest hovedproblemet for de med dette resultatet, men daglige aktiviteter og gjøremål blir påvirket. Denne pasientgruppen krever grundig undersøkelse og utredning før eventuell behandlingsmetode avgjøres. En tverrfaglig tilnærming på behandlingen er oftest gunstig.

Invalidiserende funksjonsproblemer

Nakkesmertene påvirker alle aspekter i pasientens liv og hverdag. Et tverrfaglig behandlingsopplegg, der mestringsstrategier står i fokus i tillegg til fysisk behandling og veiledning, være nødvendig for å bli bedre.

Sengeliggende

Personer med dette resultatet har svært eller nesten helt nedsatt funksjon. Disse pasientene er som oftest så dårlige at de er sengeliggende.