KOOS – spørreskjema for knepasienter

Tusen takk for at du har fylt ut skjemaet! Kopi av svarene dine er nå sendt til din epost

Smerter

Dette spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvordan du opplever kneet ditt. Informasjonen vil hjelpe oss til å følge med i hvordan du har det og fungerer i ditt daglige liv. Besvar spørsmålene ved å velge det alternativet du synes passer best for deg (kun ett svar ved hvert spørsmål). Hvis du er usikker, velg likevel det alternativet som føles mest riktig.

1. Hvor ofte har du vondt i kneet? Poeng


Hvilken grad av smerte har du hatt i kneet ditt den siste uken ved følgende aktiviteter?

2. Gå på jevnt underlag Poeng


3. Gå opp eller ned trapper Poeng


4. Sittende eller liggende Poeng


Funksjon i dagliglivet

Med dette mener vi din evne til å bevege deg rundt og ta vare på deg selv. For hver av aktivitetene, indiker i hvilken vanskelighetsgrad du har hatt den siste uken på grunn av kneet ditt.

5. Reise deg opp fra sittende Poeng


6. Stå stille Poeng


7. Gå inn/ut av bil Poeng


8. Snu/vende på belastet kne Poeng


Livskvalitet

9. Hvor ofte gjør ditt kneproblem seg bemerket? Poeng


10. Har du forandret levesett for å unngå å overbelaste kneet? Poeng


11. I hvor stor grad kan du stole på kneet ditt? Poeng


12. Generelt sett, hvor store problemer har du med kneet ditt? Poeng


Besvarte spørsmål: / Minimale funksjonsproblemerModerate funksjonsproblemerAlvorlige funksjonsproblemerInvalidiserende funksjonsproblemerSengeliggende

Påkrevd felt mangler

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

0%

Smerte:

Funksjon i hverdagen:

Livskvalitet:

Hva betyr resultatet?

Alvorlighetsgraden av funksjonsproblemer blir ofte inndelt i følgende kategorier; 0-20 minimale funksjonsproblemer, 21-40 moderate funksjonsproblemer, 41-60 alvorlige funksjonsproblemer, 61-80 invalidiserende funksjonsproblemer, 81-100 sengeliggende.

Minimale funksjonsproblemer

Du håndterer de fleste daglige aktiviteter og gjøremål. Et enkelt behandlingsopplegg vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig, ofte vil dette inkludere råd om løfting, arbeidsstilling og trening.

Moderate funksjonsproblemer

De som får dette resultatet har ofte noe smerter og vanskeligheter med å løfte og bære tungt og å gjøre husarbeid, samt andre aktiviteter som involverer mye belastning på knærne. Har du kontorjobb, vil plagene normalt sett ikke påvirke arbeidsdagen din. Seksuell aktivitet og søvn er normalt sett ikke veldig påvirket. Plagene dine kan oftest behandles suksessfullt med konservativ behandling (slik som hos kiropraktor eller fysioterapeut).

Alvorlige funksjonsproblemer

Smerte er som oftest hovedproblemet for de med dette resultatet, men daglige aktiviteter og gjøremål blir påvirket. Denne pasientgruppen krever grundig undersøkelse og utredning før eventuell behandlingsmetode avgjøres. En tverrfaglig tilnærming på behandlingen er oftest gunstig.

Invalidiserende funksjonsproblemer

Knesmertene påvirker alle aspekter i pasientens liv og hverdag. Et tverrfaglig behandlingsopplegg, der mestringsstrategier står i fokus i tillegg til fysisk behandling og veiledning, kan være nødvendig for å bli bedre.

Sengeliggende

Personer med dette resultatet har svært eller nesten helt nedsatt funksjon. Disse pasientene er som oftest så dårlige at de er sengeliggende.