FADI SPØRRESKJEMA FOR FOT OG ANKEL

Tusen takk for at du har fylt ut skjemaet! Kopi av svarene dine er nå sendt til din epost

Aktivitet subscore

Besvar hvert spørsmål ved å velge alternativet som best beskriver din tilstand den siste uken. Hvis aktiviteten til et aktuelt spørsmål er påvirket, men ikke av smerter fra ankel/fot, kan du velge “ingen vansker i det hele tatt”.

1. Stå oppreist. Poeng


2. Gå på flatt underlag. Poeng


3. Gå på flatt underlag uten sko. Poeng


4. Gå i oppoverbakke. Poeng


5. Gå i nedoverbakke. Poeng


6. Gå opp trapper. Poeng


7. Gå ned trapper. Poeng


8. Gå på ujevnt underlag. Poeng


9. Gå opp og ned fortauskanter. Poeng


10. Sitte på huk Poeng


11. Sove. Poeng


12. Stå på tærne. Poeng


13. Starte å gå. Poeng


14. Gå i 5 minutter eller mindre. Poeng


15. Gå ca 10 minutter. Poeng


16. Gå 15 minutter eller mer. Poeng


17. Husarbeid. Poeng


18. Hverdagslige aktiviteter. Poeng


19. Personlig stell. Poeng


20. Lett til moderat arbeid (stående, gående). Poeng


21. Tungt fysisk arbeid (dytte/dra, klatre, løfte). Poeng


22. Fritidsaktiviteter. Poeng


Smerter

Grader smertenivå i fot og ankel:

23. Generelt smertenivå. Poeng


24. Smerte ved hvile. Poeng


25. Smerte ved vanlig aktivitet Poeng


26. Smerte når du våkner om morgenen Poeng


Besvarte spørsmål: / Minimale funksjonsproblemerModerate funksjonsproblemerAlvorlige funksjonsproblemerInvalidiserende funksjonsproblemerSengeliggende

Påkrevd felt mangler

Vennligst oppgi en gyldig e-postadresse

0%

Livskvalitet:

Smerte:

Hva betyr resultatet?

Alvorlighetsgraden av funksjonsproblemer blir ofte inndelt i følgende kategorier: 81-100 minimale funksjonsproblemer, 61-80 moderate funksjonsproblemer, 41-60 alvorlige funksjonsproblemer, 21-40 invalidiserende funksjonsproblemer, 0-20 sengeliggende.

Ingen funksjonelle problemer

Du håndterer de fleste daglige aktiviteter og gjøremål. Et enkelt behandlingsopplegg vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig, ofte vil dette inkludere råd om tilpasning av aktiviteter, fottøy og trening.

Lette funksjonsproblemer

Du som får dette resultatet kan ofte merke at smertene begrenser deg noe i hverdagen og du kan ha vanskeligheter med å gå lengre turer, samt andre aktiviteter som involverer mye belastning på ankler og føtter. Har du kontorjobb, vil plagene normalt sett ikke påvirke arbeidsdagen din. Søvn eller hvile er normalt sett ikke veldig påvirket. Plagene dine kan oftest behandles suksessfullt med konservativ behandling (slik som hos kiropraktor eller fysioterapeut).

Moderate funksjonsproblemer

Smerte er som oftest hovedproblemet for de med dette resultatet, men daglige aktiviteter og gjøremål blir påvirket. Denne pasientgruppen krever grundig undersøkelse og utredning før eventuell behandlingsmetode avgjøres. En tverrfaglig tilnærming på behandlingen er oftest gunstig.

Invalidiserende funksjonsproblemer

Ankel og fotsmertene påvirker alle aspekter i ditt liv og hverdag. Det er oftere behov for tettere oppfølging og et tverrfaglig behandlingsopplegg, der mestringsstrategier står i fokus i tillegg til fysisk behandling og veiledning.

Sengeliggende

Ankel og fotsmertene gir deg svært eller nesten helt nedsatt funksjon. Du er ofte avhengig av hjelp for å bevege deg rundt.