Evaluering av ebok med fotøvelser

Din mening betyr mye for oss!
Hjelp oss å bli bedre ved å svare på et par korte spørsmål.

Hva synes du om eboken med fotøvelser og nyhetsbrevene du har mottatt? På hvilken måte har det hjulpet deg?
Kan du fortelle kort om hva du har vært plaget med i foten, og kanskje hvor lenge?